Erikoistumiskoulutukset

Suuntaa osaamistasi uudelleen ja syvennä asiantuntijuuttasi!

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuja koulutuksia, jotka edistävät kouluttautujan ammatillista kehittymistä ja erikoistumista jonkin osa-alueen asiantuntijaksi.

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin voivat yleensä hakea myös aikaisemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, esimerkiksi sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat ja sairaanhoitajat.

Erikoistumisopinnot ovat oma, maksullinen koulutusmuotonsa tutkintoon johtavan ja täydennyskoulutusten rinnalla, ja ne tarjoavat ratkaisuja uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin. Koulutuksia järjestävät ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Erikoistumisopinnot suunnitellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Diakissa on tarjolla kuusi erikoistumiskoulutusta:

  • Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (haku syksyllä 2019)
  • Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (haku päättynyt kesällä 2019; seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus (haku päättynyt keväällä 2019; seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin)
  • Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (haku syksyllä 2019)
  • Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (haku päättynyt keväällä 2018; seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin)
  • Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus (haku syksyllä 2019).

Klikkaa alasivuille ja lue lisää!