JOO-opinnot eli joustava opinto-oikeus

Voit hakea Diakiin opiskelemaan JOO-opintoja (joustava opinto-oikeus), jos sinulla on tutkinnon suorittamisoikeus johonkin seuraavista korkeakouluista:

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Åbo Akademi
  • Turun yliopisto.

Kenellä on oikeus hakea JOO-opiskelijaksi?

Oikeus hakea määräaikaiseksi JOO-opiskelijaksi on sellaisilla perustutkinto-, jatkotutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi omaan korkeakouluunsa. JOO-opinnot tulee voida liittää opiskelijan tutkintoon, joten niitä ei voi suorittaa enää valmistumisen jälkeen.

Oikeutta JOO-opintoihin ei myönnetä opiskelijalle, jolla on ennestään tutkinnon suoritusoikeus Diakissa ja jonka opinnot ko. tutkintoon ovat kesken.

Opintojen suorittamisoikeus tulee voimaan, kun Diak on myöntänyt hakijalle opinto-oikeuden. Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä mainitun ajan, mutta kuitenkin enintään 2 vuotta, tai korkeintaan niin kauan kuin opiskelijalla on tutkinnon opinto-oikeus omassa korkeakoulussaan.


JOO-opintojen suorittaminen

JOO-opintoja suorittavat opiskelijat osallistuvat Diakissa opintojaksojen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

JOO-opintoja suorittamalla ei voi saada tutkintoa Diakista.

Joustavan opinto-oikeuden omaavilla opiskelijoilla on oikeus käyttää samoja opiskelua tukevia palveluja kuin Diakin omilla opiskelijoilla. Opintojen aloittamiseen ja eri palveluiden käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten saamiseen liittyvät ohjeet toimitetaan opiskelijalle myönteisen opinto-oikeuspäätöksen yhteydessä.

JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia: oma korkeakoulu sitoutuu maksamaan opinnot puoltamalla JOO-hakemusta.

Opintotukea opiskelija hakee normaaliin tapaan oman korkeakoulunsa kautta siellä suoritettavaa tutkintoaan varten.


Hakuajat ja hakuohjeet

Hakuaika syyslukukaudella alkaviin opintoihin päättyy 30. huhtikuuta. Hakuaika kevätlukukaudella alkaviin opintoihin päättyy 31. lokakuuta.

JOO-opinto-oikeutta haetaan sopimuksen piirissä olevien ammattikorkeakoulujen yhteisellä hakemuksella. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen Diakin koulutukseen tai toimipisteeseen.

Opinto-oikeuden hyväksymistä varten opiskelijan on pyydettävä hakulomakkeeseen oman kotikorkeakoulunsa puolto. Ammattikorkeakoulut päättävät tapauskohtaisesti, mitä opintoja puoltavat.

Jos hakijan oma korkeakoulu puoltaa opiskelijan hakemusta, se toimittaa hakemuksen opiskelijan puolesta Diakin keskitettyyn JOO-opintotoimistoon Turun-kampuksella.

Jos Diak hyväksyy opiskelijan hakemuksen, se ilmoittaa myönnetystä opinto-oikeudesta sekä opiskelijalle että opiskelijan omalle korkeakoululle. Tieto päätöksestä sekä ilmoittautumisohjeet toimitetaan hakijalle sähköpostitse.

Diakin JOO-opintotarjontaan voi tutustua opetussuunnitelmista. Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa eivät kuulu JOO-sopimukseen.


Opintosuoritukset

Kun JOO-opinnot päättyvät, pyydä suorittamistasi opinnoista opintorekisteriote Turun-kampuksen opintotoimistosta.

Opintorekisteriotteen opinnot hyväksiluetaan oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti tutkintoosi muualla suoritettuina opintoina.