Opiskelijan terveys ja hyvinvointi sekä oppimisen tuki

Diakin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hyödyntää opiskeluterveydenhuollon palveluita, hyvinvointipalveluita ja oppimisen tukipalveluita.

Tutustu palveluihin lisää alasivuilla, joihin on koottu kunkin kampuksen tiedot sekä tulevat opiskelun tukipajat, tapahtumat ja muut palvelut!

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja.

Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa kunkin kunnan terveys- ja sosiaalitoimi.

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille.


Rokotukset

Tarjoamme kotimaan harjoitteluun meneville opiskelijoille tarvittavat rokotukset.

Kv-vaihtoon osallistuvat Diakin opiskelijat kustantavat kohdemaahan tarvittavat rokotteet itse, mutta voivat rahoittaa tätä Diakin myöntämästä vaihto-apurahasta. Kunkin maan rokotesuositukset voit tarkistaa esimerkiksi rokote.fi -sivustolta.

Selvitä hyvissä ajoin ennen jokaista harjoittelua harjoittelupaikan vaatima rokotussuoja ja täydennä rokotussuojaasi tarvittaessa.

Ajankohtaiset rokotusohjeet voit tarkistaa THL:n sivuilta. Muista lisäksi tutustua harjoittelupaikkojen omiin rokotusohjeisiin.

Opiskeluterveydenhuollossa voit selvittää tämänhetkisen rokotussuojasi ja ottaa tarvittavat rokotukset. Löydät kampuksesi opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot tämän sivun alasivuilta.


Opiskeluhyvinvointiryhmät

Diakin kampuksilla toimii moniammatillisia opiskeluhyvinvointiryhmiä, jotka tukevat ja auttavat sinua muuttuvissa elämäntilanteissa.

Opiskeluhyvinvointiryhmän toimintaan kuuluvat yleiset ja ennaltaehkäisevät tukitoimet, opiskelijan tukipalveluihin liittyvien asioiden valmistelu ja päättäminen sekä valmius erityisiin tukitoimiin akuuttitilanteissa.

Olennaista toiminnassa on opiskelijalähtöisyys: opiskelija, jonka asioita käsitellään, on aina itse läsnä ohjauskeskusteluissa, joissa päätetään hänen opintojaan koskevista asioista.

Opiskeluhyvinvointiryhmään kuuluvat opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja sekä joillakin kampuksilla kuraattori ja opiskelijapastori tai -diakoni, jotka tarjoavat palveluita paitsi ryhmässä myös itsenäisesti.

Jos haluat hyödyntää opiskeluhyvinvointiryhmän palveluita, ota yhteyttä keneen tahansa sen jäseneen omalla kampuksellasi.


Kuraattorit

Henkilökohtaiset asiat saattavat vaikuttaa opiskelussa etenemiseen ja motivaatioon. Opiskelijaa voivat askarruttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, opiskelutilanteisiin tai toimeentuloon liittyvät huolet.

Kuraattorit tarjoavat opiskelijalle ammatillista, luottamuksellista keskusteluapua sekä ohjaavat ja tukevat häntä selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa.

Opiskelija voi oppia ymmärtämään paremmin omaa tilannettaan, tunteitaan ja asiaan vaikuttavia taustatekijöitä käsitellessään asiaa kuraattorin kanssa. Keskustelu kuraattorin kanssa on opiskelijaa, hänen arvojaan, valintojaan ja elämäntapaansa kunnioittavaa.

Keskustelun tavoitteena on kuunnella opiskelijaa ja auttaa häntä löytämään sopivia ratkaisuja tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.

Katso kuraattorien yhteystiedot kampuskohtaisilta alasivuilta.


Oppilaitospastori ja -diakoni

Oppilaitospastorin tai oppilaitosdiakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti. Voit keskustella esimerkiksi henkilökohtaisista mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, jaksamisesta, opiskeluun liittyvistä asioista tai uskonnollisista ja hengellisistä asioista.