Tervetuloa opiskelijaksi Pieksämäen-kampukselle!

Seuraavan hakuaika Pieksämäen-kampukselle on kevään toisessa yhteishaussa 16.3.-30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022. Tätä sivua päivitetään lähempänä opintojen alkamista.

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Pieksämäen-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat keskiviikkona 18.8.2021 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin osallistuminen 18.-20.8.2021 keskiviikosta perjantaihin on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Mari Pulkkinen. Hänet tavoitat 9.8.2021 alkaen sähköpostitse osoitteesta mari.pulkkinen@diak.fi tai puhelimitse 040  185 0997.

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, diakonissa, sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken). 

Lähetä 1.8.2021 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaajallesi Mari Pulkkiselle sähköpostitse osoitteeseen mari.pulkkinen@diak.fi 


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa.

Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2021 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot 33 (ke-pe), 36 (ma–pe), 39 (ma–pe), 42 (ma–pe), 45 (ma–pe) ja 50 (ke-to).  

Ryhmätunnuksesi on E51sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia.


Opetussuunnitelma

Tutustu sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Ahotointi voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten sosionomi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista. Lisätietoja saat AHOT-infossa, joka on ensimmäisellä lähijaksolla Pieksämäen-kampuksella.

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Lähiopetus alkaa maanantaina 16.8.2021 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin 16.–18.8.2021 osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi aloituspäivään

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin järjestelmiin ja sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 9.8.2021 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi tai puhelimitse 040 866 7070.


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa.

Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2021 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot 33 (ma–ke), 35 (ma–pe), 38 (ma–pe), 41 (ma–pe), 44 (ma–pe), 46 (ma-pe) ja 49 (ti–pe). 

Ryhmätunnuksesi on E51sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia.


Opetussuunnitelma

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Ahotointi voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai sairaanhoitaja
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista. Lisätietoja saat AHOT-infossa, joka on ensimmäisellä lähijaksolla Pieksämäen-kampuksella.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kirkon nuorisotyön ohjaaja.
  • Huom! Lähihoitaja– tai muun vastaavan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tekeväopintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana, vaikka saavatkin mahdollisesti ahotointeja osasta opintojaan. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa.
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Maija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla viimeistään 3.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”E51sos, opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on aikavälillä 9.–13.8.2021. Ehdota sähköpostitse useampia sinulle sopivia puhelinaikoja tälle ajanjaksolle.

Saat tiedon seuraavan viikon ohjausajasta sähköpostitse viimeistään 6.8.2021. Puhelussa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.   

Ensimmäinen lähijakso myös aiempia korkea-asteen opintoja suorittaneilla on 16.-18.8.2021 Pieksämäen-kampuksella. Lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä. Syksyn myöhemmät lähijaksot selviävät aiemman osaamisen perusteella 9.-13.8. ohjauskeskustelussa.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 16.8.2021 klo 9.00, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin 16.-18.8.2021 osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 9.8.2021 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi tai puhelimitse 040 866 7070.


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa.

Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2021 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot 33 (ma–ke), 35 (ma–pe), 38 (ma–pe), 41 (ma–pe), 44 (ma–pe), 46 (ma-pe) ja 49 (ti–pe).   

Ryhmätunnuksesi on E51sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta 11.6.2021 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia.

Kirkon diakonia-alan opiskelu ja kasvu kirkon työntekijäksi alkaa yhteisellä Kirke-päivällä Partaharjulla toisella lähijaksolla pe 3.9.2021. Partaharju sijaitsee n. 10 km päässä Pieksämäen keskustasta. KIRKE -leiripäivän tavoitteena on tutustua toisiimme ja pohtia lähtökohtia kirkon alan opintoihin. Päivä on opiskelijoille maksuton. Tarkemmat tiedot osallistumisesta ja leiripäivästä ohjelmasta saat ensimmäisellä lähijaksolla.  


Opetussuunnitelma

Tutustu sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Ahotointi voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai sairaanhoitaja
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan.

Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista. Lisätietoja saat AHOT-infossa, joka on ensimmäisellä lähijaksolla Pieksämäen-kampuksella.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kirkon nuorisotyön ohjaaja.
  • Huom! Lähihoitaja- tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet tekevät opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana, vaikka saavatkin mahdollisesti ahotointeja osasta opintojaan. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä etukäteen ottamaan yhteyttä ja varaamaan ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Maija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla viimeistään 3.8.2021. Otsikoi sähköpostisi ”E51sosd opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on aikavälillä 9.-13.8.2021. Ehdota sähköpostissasi useampia sinulle sopivia puhelinaikoja tällä aikavälillä.  Saat tiedon seuraavan viikon ohjausajasta sähköpostitse viimeistään 6.8. 

Puhelussa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.   

Tapaamisessa tai puhelussa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Ensimmäinen lähijakso myös aiempia korkea-asteen opintoja suorittaneilla on 16.-18.8.2021 Pieksämäen-kampuksella osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä. Syksyn myöhemmät lähijaksot selviävät aiemman osaamisen perusteella 9.-13.8. käytävässä ohjauskeskustelussa. 

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa tiistaina 10.8. klo 8.00–9.30 ja klo 16-17.30. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään maanantaina 9.8.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. Opiskelijakunta tarjoaa opiskelijakorttia sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti sekä kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla.

Pieksämäen asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.