Tervetuloa opiskelijaksi Pieksämäen-kampukselle! Syksy 2019

Tältä sivulta saat tietoa mm. opintojen aloituspäivistä ja syksyn opiskelijatapahtumista. Klikkaa oman koulutuksesi otsikkoa!

Olethan jo varmistanut opiskelupaikkasi? Jos et, tutustu ensin kaikkien uusien opiskelijoiden yhteiseen infosivuun.

Jos et ole toimittanut Diakiin kopioita yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista, toimita ne kampuksesi opintotoimistoon mahdollisimman pian, 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Varasijalta hyväksytyille päivämäärä ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.

Ainoastaan niiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei tarvitse toimittaa todistuskopioita, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan rekisteristä.


Hyväksymistodistukset ja lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet (esim. Kelan ateriatukikortti) saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Opiskelijakortin tilaamiseen liittyvät ohjeet ovat opiskelijakuntamme O’Diakon nettisivuilla.

Mikäli et hanki opiskelijakorttia ja haluat hyödyntää VR:n, Matkahuollon ja HSL:n opiskelija-alennuksia, tulosta ja täytä oheiset lomakkeet ja hae niihin allekirjoitus ja leima opintotoimistosta opintojen alettua:

Jos tarvitset lomakkeen TE-palveluihin, toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Lomakkeen nimi on ”Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista”. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.


Voi hyvin opinnoissasi

Käytössäsi on erilaisia hyvinvointia ja oppimista tukevia palveluita ja ryhmiä, joihin pääset tutustumaan nettisivuillamme.

Jos koet tarvitsevasi opinnoissasi tai jaksamisessasi lisätukea, ota suoraan yhteys kuraattoriin, terveydenhoitajaan, oppilaitospastoriin tai omaan opinto-ohjaajaasi. Voitte pohtia yhdessä vaihtoehtoja opintojen etenemisen turvaamiseksi ja mahdollisen lisäavun saamiseksi.

Yksittäisiin opintosuorituksiin liittyvissä asioissa voit neuvotella suoraan opintosuorituksesta vastaavan opettajan kanssa.


Pieksämäen asuntotarjonta

Pieksämäellä on laaja yksityisten toimijoiden ja yritysten asuntotarjonta. Tutustu tarjontaan Asuminen ja matkustaminen -sivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2019 klo 8.30 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Aloituspäiviin osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Mari Pulkkinen. Hänet tavoitat 5.8. alkaen sähköpostitse osoitteesta mari.pulkkinen@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, diakonissa)
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken).

Lähetä 2.7.2019 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaajallesi Mari Pulkkiselle sähköpostitse osoitteeseen mari.pulkkinen@diak.fi.

Ohjausaikasi on puhelimitse 3.7. klo 10.00–14.00. Soita tänä aikana opinto-ohjaajalle numeroon 040 185 0997. Ohjausaikana tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma opinnoistasi, jos opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Jos tulit valituksi varasijalta, etkä ollut Pieksämäellä valintakokeessa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Mari Pulkkiseen sähköpostilla.

Muunto-opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 5.8.2019 klo 12.15–15.45 ruotsin opinnoilla.


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy 4–10 viikon pituisia harjoittelujaksoja. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2019 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat 34, 36, 40, 41 (to–pe), 43, 46 ja 50 (to). Harjoitteluviikot ovat 47–50.

Ryhmätunnuksesi on E47sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohje.

Huomioithan opintoja aloittaessasi, että kampuksemme on hajusteeton.


Terveydentilasuositukset

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus. Lue lisää rokotussuojasta seuraavasta kappaleesta.

Rokotukset

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset.

Varmista ennen opintojen alkua, että olet saanut seuraavat rokotukset ja milloin olet saanut ne:

 1. tetanus–difteria (jäykkäkouristus–kurkkumätä)
 2. poliorokotus; 3–4 annettua rokotusta riittää
 3. MPR (tuhkarokko- ,sikotauti – ja vihurirokko); kaikilla hoitoalan oppilaitoksiin valituilla pitää olla kaksi MPR-rokotusta tai tuhkarokko sairastettuna
 4. vesirokkorokotus tai vesirokko sairastettuna.

Yllä mainittujen rokotusten lisäksi kannattaa hankkia tiedot sinulle aikaisemmin annetuista A- ja/tai B-hepatiittirokotuksista. Opiskelun aikana saattaa tulla tilanteita, jolloin nopeasti saatavilla oleva tieto annetuista B-hepatiittirokotuksista on tärkeä.

Kerää tiedot rokotuksistasi ja/tai tulosta ne potilastietojärjestelmästä.

1990-luvulla tai myöhemmin syntyneet voivat tilata rokotustietonsa soittamalla lapsuusajan terveyskeskukseen. Ennen 1990-lukua syntyneet voivat tilata rokotustietonsa lapsuusajan kaupungin terveydenhuollon arkistosta. Mikäli sinulla on tallessa vanha neuvolakortti, löytyy sieltä saamasi lapsuusajan rokotteet.

Selvitä myös työterveyshuollossa ja yksityissektorilla saadut rokotteet.

Tutustu jo ennen opintojen alkua myös THL:n sivuihin, joilla kerrotaan opiskelijan rokotuksista.

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat torstaina 15.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Aloitus- ja muihin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • oma kannettava tietokone.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 8.8.2019 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet (ns. muunto-opiskelijat)

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- tai lähialan opistotutkinto (esim. sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja)
 • sosiaali- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK tai yhteisöpedagogi AMK)
 • sosiaali- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken).

Lähetä 3.7.2019 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaajallesi Maija-Leena Nyyssöselle sähköpostitse osoitteeseen maija-leena.nyyssonen@diak.fi.

Ohjausaika on puhelimitse 3.7. klo 13–15 ja 4.7. klo 9–15. Soita tänä aikana opinto-ohjaajalle numeroon 040 866 7070. Ohjausaikana tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn 2019 opinnoistasi ja lähipäivistäsi, jos opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Jos tulit valituksi varasijalta etkä ollut Pieksämäellä valintakokeessa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Maija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla 7.8.2019 mennessä.

Muunto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 27.–28.8. osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Tiiistaina 27.8. aloitus on klo 8.30. Muut syksyn lähipäivät määräytyvät aiemman osaamisesi perusteella tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Tästä syystä Diakin Lukkarikoneesta et löydä ryhmätunnuksellasi E47sos muunto-opiskelijoiden aikatauluja.

Aloitus- ja muihin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.


Syksyn aikataulut opintopolkunsa alusta aloittavilla

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy 13–14 viikon pituisia harjoittelujaksoja, joista ensimmäinen ajoittuu syksyyn 2020. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2019 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat 33 (to–pe), 35 (ma–pe), 38 (ma–pe), 41 (ma–pe), 44 (ma–pe), 47 (ma–pe) ja 50 (ma–pe). Huom.: muunto-opiskelijoiden aikataulut ovat erilaiset!

Ryhmätunnuksesi on E47sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohje.

Huomioithan opintoja aloittaessasi, että kampuksemme on hajusteeton.


Terveydentilasuositukset

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus. Lue lisää rokotussuojasta seuraavasta kappaleesta.

Rokotukset

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset.

Varmista ennen opintojen alkua, että olet saanut seuraavat rokotukset ja milloin olet saanut ne:

 1. tetanus–difteria (jäykkäkouristus–kurkkumätä)
 2. poliorokotus; 3–4 annettua rokotusta riittää
 3. MPR (tuhkarokko- ,sikotauti – ja vihurirokko); kaikilla hoitoalan oppilaitoksiin valituilla pitää olla kaksi MPR-rokotusta tai tuhkarokko sairastettuna
 4. vesirokkorokotus tai vesirokko sairastettuna.

Yllä mainittujen rokotusten lisäksi kannattaa hankkia tiedot sinulle aikaisemmin annetuista A- ja/tai B-hepatiittirokotuksista. Opiskelun aikana saattaa tulla tilanteita, jolloin nopeasti saatavilla oleva tieto annetuista B-hepatiittirokotuksista on tärkeä.

Kerää tiedot rokotuksistasi ja/tai tulosta ne potilastietojärjestelmästä.

1990-luvulla tai myöhemmin syntyneet voivat tilata rokotustietonsa soittamalla lapsuusajan terveyskeskukseen. Ennen 1990-lukua syntyneet voivat tilata rokotustietonsa lapsuusajan kaupungin terveydenhuollon arkistosta. Mikäli sinulla on tallessa vanha neuvolakortti, löytyy sieltä saamasi lapsuusajan rokotteet.

Selvitä myös työterveyshuollossa ja yksityissektorilla saadut rokotteet.

Tutustu jo ennen opintojen alkua myös THL:n sivuihin, joilla kerrotaan opiskelijan rokotuksista.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat torstaina 15.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Aloitus- ja muihin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi

 • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • oma kannettava tietokone.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 8.8.2019 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet (ns. muunto-opiskelijat)

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

 • sosiaali- tai lähialan opistotutkinto (esim. sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja)
 • sosiaali- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK)
 • sosiaali- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken).

Lähetä 3.7.2019 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaajallesi Maija-Leena Nyyssöselle sähköpostitse osoitteeseen maija-leena.nyyssonen@diak.fi.

Ohjausaika puhelimitse on 3.7. klo 13–15 ja 4.7. klo 9–15. Soita tänä aikana opinto-ohjaajalle numeroon 040 866 7070. Ohjausaikana tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn 2019 opinnoistasi ja lähipäivistäsi, jos opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Jos tulit valituksi varasijalta, etkä ollut Pieksämäellä valintakokeessa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Maija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla 7.8.2019 mennessä.

Muunto-opiskelijoiden ensimmäiset lähipäivät ovat 27.–28.8. osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Tiistaina 27.8. aloitus on klo 8.30. Muut syksyn lähipäivät määräytyvät aiemman osaamisesi perusteella tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Tästä syystä et löydä Diakin Lukkarikoneesta ryhmätunnuksellasi E47sos muunto-opiskelijoiden aikatauluja.

Aloitus- ja muihin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.


Syksyn aikataulut opintopolkunsa alusta aloittavilla

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Opiskeluryhmän opinnot etenevät pääosin yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy 11–13 viikon pituisia harjoittelujaksoja, joista ensimmäinen ajoittuu syksyyn –20. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2019 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat 33 (to–pe), 35 (ma–pe, joista to–pe Kirke-leirillä), 38 (ma–pe), 41 (ma–pe), 44 (ma–pe), 47 (ma–pe) ja 50 (ma–pe).

Ryhmätunnuksesi on E47sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohje.

Huomioithan opintoja aloittaessasi, että kampuksemme on hajusteeton.


Kirke-leiri

Diakonia-alan opiskelu ja kasvu kirkon työntekijäksi alkaa yhteisellä Kirke-leirillä Rautalammilla Törmälässä 29.–30.8.2019. Leiri alkaa torstaina klo 17 ja päättyy perjantaina klo 15. Leiri on opiskelijoille maksuton. Tarkemmat tiedot leiristä saat opintojen alkaessa. Myös muunto-opiskelijat ovat tervetulleita leirille.

Kirke-toiminta on Kirkkohallituksen tarjoamaa tukea kirkon alan ammatteihin opiskeleville ammatillisen identiteetin ja spiritualiteetin rakentumiseen. Tämän leirin tavoitteena on tutustua toisiimme ja pohtia lähtökohtia kirkon alan opintoihin.


Terveydentilasuositukset

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus. Lue lisää rokotussuojasta seuraavasta kappaleesta.

Rokotukset

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset.

Varmista ennen opintojen alkua, että olet saanut seuraavat rokotukset ja milloin olet saanut ne:

 1. tetanus–difteria (jäykkäkouristus–kurkkumätä)
 2. poliorokotus; 3–4 annettua rokotusta riittää
 3. MPR (tuhkarokko- ,sikotauti – ja vihurirokko); kaikilla hoitoalan oppilaitoksiin valituilla pitää olla kaksi MPR-rokotusta tai tuhkarokko sairastettuna
 4. vesirokkorokotus tai vesirokko sairastettuna.

Yllä mainittujen rokotusten lisäksi kannattaa hankkia tiedot sinulle aikaisemmin annetuista A- ja/tai B-hepatiittirokotuksista. Opiskelun aikana saattaa tulla tilanteita, jolloin nopeasti saatavilla oleva tieto annetuista B-hepatiittirokotuksista on tärkeä.

Kerää tiedot rokotuksistasi ja/tai tulosta ne potilastietojärjestelmästä.

1990-luvulla tai myöhemmin syntyneet voivat tilata rokotustietonsa soittamalla lapsuusajan terveyskeskukseen. Ennen 1990-lukua syntyneet voivat tilata rokotustietonsa lapsuusajan kaupungin terveydenhuollon arkistosta. Mikäli sinulla on tallessa vanha neuvolakortti, löytyy sieltä saamasi lapsuusajan rokotteet.

Selvitä myös työterveyshuollossa ja yksityissektorilla saadut rokotteet.

Tutustu jo ennen opintojen alkua myös THL:n sivuihin, joilla kerrotaan opiskelijan rokotuksista.