Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelijaksi Pieksämäen-kampukselle!

Tämän sivun tiedot koskevat syksyllä 2022 aloittaneita ryhmiä. Pieksämäen-kampuksella ei ala uusia ryhmiä tammikuussa 2023. 

Tältä sivulta saat tietoa opintojen aloittamisesta Pieksämäen-kampuksella. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen aloitus

Opintopolkunsa alusta asti aloittavat

Opinnot alkavat keskiviikkona 17.8.2022 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin osallistuminen 17.-19.8.2022 keskiviikosta perjantaihin on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Mari Pulkkinen. Hänet tavoitat 8.8.2022 alkaen sähköpostitse osoitteesta mari.pulkkinen@diak.fi tai puhelimitse040 185 0997. 

Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on  

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, diakonissa, sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK)  
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken).  

Lähetä 1.8.2022 mennessä tarkka kuvaus aiemmista tutkinnoistasi tai opinnoistasi opinto-ohjaajallesi Mari Pulkkiselle sähköpostitse osoitteeseen mari.pulkkinen@diak.fi . 

Huom! Jos sinulla on lähihoitajan tutkinto, Ahot –info on sitten kun opinnot alkaa, eikä todistusta opinnoista tarvitse lähettää opolle etukäteen 


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina.  

Sinun on hyvä huomioida, että  

 • opintoihin kuuluu lähiopetuksen lisäksi etäopiskeluviikkojen aikana itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Harjoitteluja on ensimmäisen lukuvuoden aikana kaksi.  
 • opinnot vastaavat päätoimista opiskelua, joten sinun kannattaa harkita etukäteen opiskelun, työssäkäynnin ja muiden elämän osa-alueiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. 

Syksyn 2022 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot33(ke-pe),36(ma–pe),39(ma–pe),42(ma–pe),44(ma–pe) ja 49 (ke-to).   

Ryhmätunnuksesi on E53sh. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta. KatsoLukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia. 


Opetussuunnitelma

Tutustu sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaanjaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 

Ahotointivoi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai diakonissa 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten sosionomi (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken. 

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista. Lisätietoja saat tarkemmassa AHOT-infossa, joka on ensimmäisellä lähijaksolla Pieksämäen-kampuksella. 

Uusille opiskelijoille järjestetään myös kaksi samansisältöistä  AHOT-infoa ke 10.8.klo 16-17 ja to 11.8. klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ti 9.8. 

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Lähiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin 15.–17.8.2022 osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 8.8.2022 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi tai puhelimitse040866 7070. 


Syksyn 2022 aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina, joissa lähiopetusviikot ovat 2-4 viikon välein. Erityisesti opintojen alussa lähiviikkoja on useammin, myöhemmin niitä on noin 3-4 viikon välein.  

Sinun on hyvä huomioida, että  

 • opintoihin kuuluu lähiopetuksen lisäksi etäopiskeluviikkojen aikana itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Harjoitteluja ei ole vielä ensimmäisenä lukuvuotena. 
 • opinnot vastaavat päätoimista opiskelua, joten sinun kannattaa harkita etukäteen opiskelun, työssäkäynnin ja muiden elämän osa-alueiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. 

Syksyn 2022 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot33(ma–ke),35 (ma–pe),38(ma–pe),41(ma–pe),43(ma–pe), 46 (ma-pe) ja 50 (ma–pe).  

Ryhmätunnuksesi on E53sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta. KatsoLukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia. 

Tutustu ennen opintojen alkua sosionomi (AMK) -koulutuksen  opetussuunnitelmaanjaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


AHOT-mahdollisuus ja infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja tai sairaanhoitaja 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken 

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa ke 10.8.klo 16-17 ja to 11.8. klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ti 9.8.2022. 


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kirkon nuorisotyön ohjaaja. 
 • Huom! Lähihoitaja– tai muun vastaavan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tekevät opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana, vaikka saavatkin mahdollisesti ahotointeja osasta opintojaan. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken .

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasiMaija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla viimeistään 5.8.2022 sopiaksesi ohjausajasta. Otsikoi sähköpostisi ”E53sos, opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Ohjausaikasi on aikavälillä 10.–11.8.2022. Ehdota sähköpostitse useampia sinulle sopivia puhelinaikoja noille päiville. 

Saat tiedon  ohjausajasta sähköpostitse viimeistään 9.8.2022. Puhelimitse toteutettavalla ohjausajalla  tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta ahot-infoon joko 10.8. tai 11.8. 

Ensimmäinen lähijakso myös aiempia korkea-asteen opintoja suorittaneilla on 15.-17.8.2022 Pieksämäen-kampuksella. Lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.Syksyn myöhemmät lähijaksot selviävät aiemman osaamisen perusteella 10.-11.8. ohjauskeskustelussa.   


Ensimmäisen vuoden poissaolo

Poissa olevaksi ensimmäisenä vuonna voi ilmoittautua vain lakisääteisestä syystä. Lue hyväksytyt syyt Uuden opiskelijan yleiseltä infosivulta. 

Jos sinulla on lakisääteinen syy ja ilmoittaudut poissa olevaksi

 • ensimmäiseksi lukukaudeksi eli syksyksi 2022, voit aloittaa opintosi tammikuussa 2023 Helsingissä, Oulussa tai Porissa.
 • koko ensimmäiseksi lukuvuodeksi 2022-2023, voit aloittaa opintosi syksyllä 2023 verkkototeutuksessa.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Opintojen aloitus

Lähiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022 klo 9.00 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin 15.–17.8.2022 osallistuminen on välttämätöntä. 

Ota mukaasi aloituspäivään kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.

Muista käydä aktivoimassa Diakin käyttäjätunnukset ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Ohjeet löydät IT-palveluiden sivulta.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 8.8.2022 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi tai puhelimitse040866 7070. 


Syksyn 2022 aikataulut ja opintojen toteutus

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina, joissa lähiopetusviikot ovat 2-4 viikon välein. Erityisesti opintojen alussa lähiviikkoja on useammin, myöhemmin niitä on noin 3-4 viikon välein.  

Sinun on hyvä huomioida, että  

 • opintoihin kuuluu lähiopetuksen lisäksi etäopiskeluviikkojen aikana itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Harjoitteluja ei ole vielä ensimmäisenä lukuvuotena. 
 • opinnot vastaavat päätoimista opiskelua, joten sinun kannattaa harkita etukäteen opiskelun, työssäkäynnin ja muiden elämän osa-alueiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. 

Syksyn 2022 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot33(ma–ke),35 (ma–pe),38(ma–pe),41(ma–pe),43(ma–pe), 46 (ma-pe) ja 50 (ma–pe).  

Ryhmätunnuksesi on E53sosd. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen DiakinLukkarikoneesta. KatsoLukkarikoneen ohje. Muutokset lähipäivien aikatauluissa mahdollisia. 

Tutustu ennen opintojen alkua sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opetussuunnitelmaanjaaikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin). 


Kirkon alan opiskelijoiden Kirke-leiri 1.-2.9.2022

Kirkon diakoniatyöhön liittyvien näkökulmien pohdinta alkaa opiskelijaryhmän yhteisellä Kirke-leirillä Rautalammilla Törmälässä 1.-2.9.2022.

Kirke-toiminta on Kirkkohallituksen rahoittamaa toimintaa kirkon alan ammatteihin opiskeleville. Toiminnan tavoitteena on opiskelijan ammatillisen identiteetin ja hengellisen kasvun tukeminen. Aloitusleirin tavoitteena on tutustua toisiimme ja pohtia lähtökohtia kirkon alan opintoihin.

Leiri alkaa torstaina klo 17 ja päättyy perjantaina klo 15. Leiri täysihoitoineen on opiskelijoille maksuton. Tarkemmat tiedot leiristä ja ilmoittautumisesta saat ensimmäisellä lähijaksolla (vk 33).


AHOT-mahdollisuus ja infotilaisuudet

Ahotointi (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita.Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kuten lähihoitaja tai vastaava 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kirkon nuorisotyönohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai sairaanhoitaja 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken 

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja AHOT-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista.  

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa ke 10.8.klo 16-17 ja to 11.8. klo 9-10. Voit osallistua infoon etäyhteyden kautta. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään ohjeet ja linkki ti 9.8. 


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on 

 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto, kuten sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kirkon nuorisotyön ohjaaja. 
 • Huom! Lähihoitaja– tai muun vastaavan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tekevät opintonsa alusta aloittavan ryhmän mukana, vaikka saavatkin mahdollisesti ahotointeja osasta opintojaan. Siksi lähihoitajataustaisia ei pyydetä varaamaan etukäteen ohjausaikaa. 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto, kuten yhteisöpedagogi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) 
 • sosiaali-, terveys- tai lähialan opintoja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa, tai jos aiempi lähialan korkeakoulututkintosi on jäänyt kesken 

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasiMaija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla viimeistään 5.8.2022 sopiaksesi ohjausajasta. Otsikoi sähköpostisi ”E53sosd, opon ohjausaika” ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi.Ohjausaikasi on aikavälillä 10.–11.8.2022. Ehdota sähköpostitse useampia sinulle sopivia puhelinaikoja noille päiville. 

Saat tiedon  ohjausajasta sähköpostitse viimeistään 9.8.2022. Puhelimitse toteutettavalla ohjausajalla  tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.  Osallistu ohjausajasta huolimatta ahot-infoon joko 10.8. tai 11.8. 

Ensimmäinen lähijakso myös aiempia korkea-asteen opintoja suorittaneilla on 15.-17.8.2022 Pieksämäen-kampuksella. Lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä.Syksyn myöhemmät lähijaksot selviävät aiemman osaamisen perusteella 10.-11.8. ohjauskeskustelussa.  


Ensimmäisen vuoden poissaolo

Poissa olevaksi ensimmäisenä vuonna voi ilmoittautua vain lakisääteisestä syystä. Lue hyväksytyt syyt Uuden opiskelijan yleiseltä infosivulta. 

Jos sinulla on lakisääteinen syy ja ilmoittaudut poissa olevaksi

 • ensimmäiseksi lukukaudeksi eli syksyksi 2022, voit aloittaa opintosi tammikuussa 2023 Helsingissä, Oulussa tai Porissa.
 • koko ensimmäiseksi lukuvuodeksi 2022-2023, voit aloittaa opintosi syksyllä 2023 Helsingissä päivätoteutuksessa.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi. Opiskelijakunta tarjoaa opiskelijakorttia sekä lukuisia opiskelijaetuja paikallisesti sekä kansallisesti.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen Diakin opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Toimi samoin, jos tarvitset TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621). Tarvitsemasi todistukset toimitetaan sinulle sähköisesti allekirjoitettuna antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli olet jo aktivoinut käyttäjätunnuksesi ja voit käyttää Diakin sähköisiä palveluita, omaan dokumenttipankkiisi. Ohjeet dokumenttipankin käyttöön löydät tältä ohjesivulta.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuilla.

Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla.

Pieksämäen asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.