Tervetuloa opiskelijaksi Pieksämäen-kampukselle! Syksy 2020

Tältä sivulta saat tietoa mm. opintojen aloituspäivistä. Tutustu oman koulutuksesi tietoihin ennen opiskelupaikan vastaanottoa!

Opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta kerrotaan kaikkien uusien opiskelijoiden yhteisellä infosivulla.

Sairaanhoitaja (AMK)

Tiedot päivitetään kevään 2020 aikana.

Sosionomi (AMK)

Opintojen aloitus

Lähiopetus alkaa maanantaina 17.8.2020 klo 10 osoitteessa Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin 17.–19.8.2020 osallistuminen on välttämätöntä.

Ota mukaasi

  • haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset
  • kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa. Saat myös tunnukset Diakin sisäiseen verkkoon.

Opinto-ohjaajasi on Maija-Leena Nyyssönen. Hänet tavoitat 10.8.2020 alkaen sähköpostitse osoitteesta maija-leena.nyyssonen@diak.fi tai puhelimitse 040 866 7070.


Syksyn aikataulut

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Opinnot edellyttävät yksilö- ja ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa.

Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.

Syksyn 2020 lähiopetusviikot Pieksämäellä ovat viikot 34 (ma–ke), 36 (ma–to), 39 (ma–pe), 42 (ma–pe), 45 (ma–pe), 47 (ma-pe) ja 50 (ma–pe).

Ryhmätunnuksesi on E49sos. Löydät tunnuksen avulla ryhmäsi lukujärjestyksen Diakin Lukkarikoneesta viikolta 24 alkaen. Katso Lukkarikoneen ohje. Ennen tätä voit tutustua syyslukukauden lähipäivätaulukkoon Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäivissä ovat mahdollisia.

Opetussuunnitelma

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (ahotointiin).

Ahotointi voi koskea sinua, jos sinulla on aiempaa alan osaamista, joka vastaa Diakin opintojaksojen osaamistavoitteita. Voit kuulua tähän ryhmään, jos sinulla on

  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja tai vastaava)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja, sairaanhoitaja)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK, sairaanhoitaja AMK)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken).

Aiemman sosiaali-, terveys- tai lähialan tutkinnon tai -opintoja suorittaneilla on mahdollisuus hyödyntää aiempaa osaamistaan ja nopeuttaa opintojaan. Tämä vaatii osaamisen osoittamista opintojen alussa esimerkiksi verkkotestein ja ahot-menettelyn avulla. Tällöin lähiopetuspäivien määrä ja ajankohdat voivat poiketa muun ryhmän aikatauluista. Lisätietoja AHOT-infossa, joka on ensimmäisellä lähijaksolla Pieksämäen-kampuksella.


Aiempia alan opintoja tai muita korkeakouluopintoja suorittaneet

Kuulut tähän ryhmään, jos sinulla on

  • sosiaali-, terveys- tai lähialan opistotutkinto (esim. sosiaalikasvattaja, kehitysvammaisten ohjaaja, kirkon nuorisotyön ohjaaja. Huom.: ei lähihoitaja tmv. perustutkinnon suorittanut)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK)
  • sosiaali-, terveys- tai lähialan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja (esim. avoimessa AMK:ssa tai yliopistossa saman alan opintoja, tai jos tutkinto on jäänyt aiemmin kesken)

Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi Maija-Leena Nyyssöseen sähköpostilla viimeistään 7.8.2020. Otsikoi sähköpostisi E49sos, opon ohjausaika ja kerro viestissä tarkkaan aiempi koulutuksesi ja opintosi. Ohjausaikasi on aikavälillä 11.–13.8.2020. Ehdota useampia sinulle sopivia aikoja tälle ajanjaksolle.

Tapaamisessa tai puhelussa tehdään aiempien opintosuoritustesi perusteella alustava opintosuunnitelma syksyn opinnoistasi, mikäli opintosi poikkeavat opintonsa alusta alkavan ryhmän opinnoista.

Ensimmäinen lähijakso on 17.–19.8.2020. Aloitus 17.8. klo 10, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki. Lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä. Syksyn myöhemmät lähijaksot selviävät 11.–13.8. ohjauskeskustelussa.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Tiedot päivitetään kevään 2020 aikana.

Alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Ota alkuperäiset todistukset mukaasi infopäivänä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin.

Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä koulutodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. YAMK-koulutuksiin valituilta tarkistetaan myös työtodistukset. Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.

Alkuperäiset todistukset palautetaan sinulle tarkistuksen jälkeen.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset

Diakin opiskelijoiden käytössä on ilmainen mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten digitaalisen opiskelijakortin.

Voit myös liittyä opiskelijakunta O’Diakon jäseneksi.

Hyväksymistodistukset ja -lomakkeet

Jos tarvitset opiskelijavalinnan tuloskirjeen lisäksi erillisen hyväksymistodistuksen, voit pyytää sen kampuksesi opintotoimistosta. Läsnäolotodistuksen sekä mahdolliset alennustodistukset ja -lomakkeet saat opintotoimistosta opintojen alettua.

Jos TE-palveluihin koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetyydella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621), toimita esitäyttämäsi lomake opintotoimistoon. Jos käytät sähköpostia, otathan huomioon tietoturvan.

Terveydentilasuositukset ja rokotukset

Olet jo hakuvaiheessa tutustunut sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusten terveydentilasuosituksiin.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee myös olla voimassa tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen mukaiset rokotukset, joista kerrotaan THL:n nettisivuillla.

Terveydenhoitaja pitää infotilaisuuden rokotuksista opintojen alussa. Tietoa Diakin käytänteistä on myös Terveyspalvelut-sivulla.

Pieksämäen asuntotarjonta

Tutustu asumisvaihtoehtoihin Asuminen ja matkustaminen -sivulla.