Sairaanhoitajan ammatillisen ydinosaamisen valtakunnallinen koe (yleSH)

Diak on vuoden 2021 aikana mukana pilotissa, jonka yhteydessä järjestetään ammattikorkeakouluissa sairaanhoitajan ammatillista ydinosaamista (180 op) mittaava valtakunnallinen koe. Koe kattaa ne sisältöalueet, joita opiskelija on opiskellut Diakissa 1.–6. lukukaudella (sairaanhoitajaopiskelijat) tai 1.-7. lukukaudella (sairaanhoitaja-diakonissa- ja terveydenhoitajaopiskelijat).

Tältä sivulta löydät yleistietoa valtakunnallisesta kokeesta. Jos et löydä etsimääsi tietoa, olethan yhteydessä Diakin viestintään: viestinta@diak.fi 

Mikä on sairaanhoitajan ammatillista ydinosaamista mittaava valtakunnallinen koe?

Suomen terveysalan ammattikorkeakouluissa pilotoidaan vuonna 2021 valtakunnallinen koe.  Siihen sisältyy kaksi osaa: teoriakoe ja lääkelaskukoe. 

Valtakunnallinen koe on käytössä kaikkien sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK)– ja ensihoitaja (AMK) tutkinnon suorittavien koulutuksessa. Valtakunnallisen kokeen tarkoituksena on varmistaa sairaanhoitajaksi valmistuvien osaamisen tasalaatuisuus Suomessa. 

Missä vaiheessa opintoja koe toteutuu?

Valtakunnallinen koe tehdään Diakissa osana 6. tai 7. lukukauden opintojaksoa:  

 • Sairaanhoitaja (AMK) –koulutus ja sairaanhoitaja (AMK), diakonissakoulutus:  koe on osa HOE0204A20S Kliininen hoitotyö, simulaatio opintojaksoa.  
 • Terveydenhoitajakoulutus: koe on osa AVO0003A15S Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö -opintojaksoa.  

Miten koetilanne järjestetään?

Koe on sähköinen ja tehdään valvotusti kampuksella. Tarkemmat ohjeet kohdassa “Ohjeet koetilanteeseen”. 

Koronatilanne ja yleSH-tentti

Kuten kaikissa kampuksella korona-aikana järjestettävissä tenteissä, myös vuoden 2021 yleSH-kokeessa tullaan huomioimaan turvavälit, maskinkäyttö ja muut turvallisuusohjeemme niin, että jokainen voi suorittaa tentin turvallisesti. Myös riskiryhmien osalta varmistetaan kokeen turvallinen suorittaminen. Katso Diakin yleiset koronaohjeet Koronatilanne-sivulta.

Mitä muuta minun on hyvä tietää kokeen suorittamisesta?

Koetta varten on varattu lukujärjestykseen kolme suorituskertaa. Jokainen opiskelija osallistuu ensimmäiseen lukujärjestyksessä olevaan suorituskertaan. Jos opiskelija ei perustellusta syystä pääse osallistumaan ensimmäiseen koekertaan, hän voi osallistua toiseen tai kolmanteen lukujärjestyksessä olevaan koekertaan.

Huomioithan, että koe koostuu kahdesta osiosta: teoreettinen osaaminen ja lääkelaskut.

Milloin kokeet järjestetään?

YleSH-valtakunnallisen kokeen aikataulut löytyvät sairaanhoitajaopiskelijoilla HOE02-opintojakson koodilla (HOE02 YleSH -tentti) lukujärjestyksestä kampuksittain. Terveydenhoitajaopiskelijoilla valtakunnallinen koe sisältyy AVO00-opintojaksoon.

Valtakunnallinen koe järjestetään kolme kertaa sairaanhoitajaopiskelijoiden HOE02-toteutuksen sisällä jokaisella kampuksella lukukausittain.

 

Mitä koe pitää sisällään?

Valtakunnallisessa kokeessa on kaksi osaa. Teoriakokeessa kysymykset ovat väittämiä, monivalinta-, aukko-, tai yhdistelytehtäviä sekä case-tehtäviä. Teoriakoe sisältää yhteensä sata kysymystä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksista:  

 1. Ammatillisuus ja eettisyys
 2. Asiakaslähtöisyys
 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus
 4. Terveyden edistäminen
 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen
 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
 8. Kliininen hoitotyö
 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
 10. Yrittäjyys ja kehittäminen
 11. Laadun varmistus
 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus
 • Teoriakokeessa on 72 kysymystä, joista 70 kysymystä on monivalintoja, väittämiä, yhdistelmätehtäviä ja aukkotehtäviä. 2 kysymystä on potilastapaus-tehtäviä, jotka koostuvat useista kysymyksistä (15 kysymystä/ potilastapaus). ​
 • Teoriakokeiden kysymykset kattavat kaikki osaamisvaatimusten osa-alueet. Huomioitava on, että noin kaksi-kolmasosaa kysymyksistä liittyy kliiniseen hoitotyöhön.​
 • Lääkelaskukokeessa on 5 lääkelaskua.

Valtakunnallisen kokeen toisessa osassa on erilaisia lääkelaskuja: annoslaskuja, liuoslaskuja, infuusiolaskuja, laimennoslaskuja ja kaasulaskuja.

Diakissa HOE02-opintojaksossa ja terveydenhoitajien lääkehoidon ja -laskujen opinnoissa harjoitellaan kaasulaskuja. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua kampustensa omiin lääkelaskujen tukipajoihin.

Kokeen arviointikriteerit

Valtakunnallinen koe tehdään osittain pilottina syksyllä 2021. Saat tästä lisätietoja opettajaltasi. Alla kuitenkin tiedoksi valtakunnallisesti sovitut läpäisyrajat, joita ei pilottivaiheessa teoriakokeen osalta sovelleta vielä läpäisyyn.

Teoriakoe:  

 • Hyväksytty suoritus: vähintään 65 pistettä eli 65 % maksimipisteistä (100 pistettä)
 • Hylätty suoritus: alle 65 pistettä

Lääkelaskukoe:  

 • Hyväksytty suoritus: 5/5 pistettä (kaikki laskut on laskettu oikein)
 • Hylätty suoritus: alle 5 pistettä

Ohjeet koetilanteeseen

 • Opettaja lähettää sinulle sähköpostilla kokeen verkkoalustan www-linkin ja kokeen verkkoalustan kurssiavaimen. Kirjaudu Diakin tunnuksilla HAKA-kirjautuminen -kohdasta kurssialueelle, lue opiskelijan ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Varsinaisen kokeen pääsee näkemään vasta itse koetilanteessa.
 • Kokeen tekemiseen voi käyttää enintään kolme tuntia. Teoriakokeesta voit menettää vääristä vastauksista pisteitä niiden monivalintakysymysten, joissa on useampi oikea vastausvaihtoehto.
 • Mikäli koetta ei suoriteta koulun tietokoneilla, tarvitset kokeeseen mukaan oman tietokoneen ja tietokoneen virtajohdon. Koetta valvova opettaja antaa tästä tiedon erikseen.  
 • Jos teet kokeen omalla koneellasi, huolehdi, että selaimesi on päivitetty. Huolehdi myös, että tietokoneessasi on kestävä akku, joka on ladattu täyteen. 
 • Lisäksi tarvitset kynän, pyyhekumin, teroittimen ja kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.  
 • Saavu kokeeseen ajoissa.  
 • Varmista, että matkapuhelimesi on äänettömällä.  
 • Vie muu henkilökohtainen omaisuutesi laukkukaappiin tai luokkaan opettajan osoittamaan paikkaan. 
 • Eväiden syöminen on kokeen aikana kielletty.  
 • Lääkelaskujen laskemiseen saat opettajalta konseptia.  
 • Laskuja laskiessasi voit apuna käyttää tietokoneen laskinta. 

Jos olen suorittanut aiemmin HOE02- tai AVO0003A15S-opintojakson, tarvitseeko minun suorittaa YleSH-koetta?

Ei tarvitse.