Siirry sisältöön

Korona ja kansainväliset opiskelijavaihdot

Opiskelijavaihdot ja korona vuonna 2022

Opiskelijavaihtoja on mahdollista toteuttaa kaikkiin kohteisiin, mikäli kohdeorganisaatio voi vastaanottaa opiskelijan ja tarjota laadukkaan opetuksen/harjoittelun. 

Opiskelijavaihdot Eurooppaan

Opiskelu tai harjoittelu Euroopassa on mahdollista vuonna 2022, mikäli kohdeorganisaatio voi ottaa opiskelijan vastaan ja tarjota opintoja tai harjoittelun. Opiskelijaa suositellaan seuramaan tiiviisti vaihtokohteen tiedotusta ja varmistamaan, voiko organisaatio ottaa Diakin opiskelijoita vaihtoon/harjoitteluun vuonna 2022.

Vaihtoon lähtö vuonna 2022 perustuu opiskelijan omaan harkintaan. Vaihdon voi perua, eikä perumiselle ei ole aikarajaa. Perumiset lähetetään kirjallisesti osoitteeseen international.office@diak.fi. Yksittäisten maiden epidemiatilannetta on helpointa seurata WHO:n sivuilta. Maata kartalla klikkaamalla, sivuille avautuu maakohtainen diagrammi. Myös UM matkustussuosituksia ja THL:n liikennevalomallia on hyvä seurata.

Epävarmassa tilanteessa COVID-19 pandemian aikana on hyvä tehdä vain välttämättömät maksut vaihtojaksoon liittyen ja pyrkiä hankkimaan lentoihin peruutusturva. Mikäli vaihto peruuntuu/keskeytyy opiskelijasta riippumattomasta syystä kohteen COVID-19 tilanteesta johtuen, opiskelijan tulee tehdä jo syntyneistä kuluista selvitys. Erasmus+ apurahan myöntävä Opetushallitus arvioi selvityksen pohjalta, saako opiskelija pitää Erasmus+ apurahastaan kulujen suuruisen osan. Mikäli opiskelija itse päättää peruuttaa vaihtonsa ennen sen alkamista, jo syntyneet kulut jäävät opiskelijan maksettavaksi.

Diakin matkavakuutus on normaalisti voimassa Euroopan vaihdoissa vuonna 2022: Hoitokulukorvauksessa ei ole euromääräistä ylärajaa. Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta. Pysyvän invaliditeetin ja kuoleman tapauksen kertakorvaus on 8772 e. Opiskelijoiden matkavakuutus kattaa siis koronatartunnan matkasairautena. Vakuutus ei korvaa matkan peruuntumis- ja keskeytymiskuluja, jotka eivät johdu sairastumisesta.  

Opiskelijavaihdot Euroopan ulkopuolelle

Opiskelu tai harjoittelu kaukokohteissa on mahdollista vuonna 2022, mikäli kohdeorganisaatio voi ottaa opiskelijan vastaan ja tarjota opintoja tai harjoittelun.

Pandemian kehitystä on vaikeaa ennakoida ja maiden tilanteet muuttuvat nopeasti. Syitä kaukokohteiden vaihtojen perumiselle ovat:

  • Lentojen saatavuus on pandemiasta johtuen hyvin vaikeasti ennakoitavaa. Jos tilanne kaukokohteessa muuttuu haastavaksi, paluu on usein vaikeampaa järjestää verrattuna Euroopan maihin. Keväällä 2020 osa opiskelijoistamme joutui turvautumaan kaukokohteista palatessaan kalliisiin evakuointilentoihin.
  • Terveydenhuollon kapasiteetti on heikompi useissa Diakin kaukokohteissa.
  • Epidemiasta johtuvat paikalliset karanteenimääräykset voivat tehdä vaihdon loppuun viemisestä vaikeaa.
  • Arki voi poikkeustilanteessa vaikeutua monin tavoin; liikkumisen rajoitukset, liikenteen vaikeutuminen, maasta poistumisen rajoittaminen, palveluiden sulkemiset, ml. ruoan saatavuus, koskevat kaikkia.