Soveltuvuus vaihtoprosessiin

1. Aiemmat opinnot on suoritettu, ei rästiopintoja

2. Vaihto tukee valmistumista sisällöllisesti ja aikataulullisesti

3. Riittävä terveys kohteen kannalta

4. Hakija soveltuu kohteeseen, eri kohteilla on erilaiset vaatimukset

5. Hakijalla on riittävä kielitaito kyseiseen kohteeseen
(suositusarvosana englannin kielessä vähintään 3)

6. Hakija on valmis ja kykenevä käyttämään aikaa valmistautumiseen, vaihtoprosessi vaatii runsaasti itsenäistä työskentelyä

Tutkintosääntö §25

Diakin tutkintosääntö ottaa kantaa kansainväliseen vaihtoon ja siinä on annettu seuraavanlaisia ohjeistuksia. Näistä ohjeista joustetaan vain jos näin on erikseen sovittu opinto-ohjaajan tai sisältöasiantuntijan kanssa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla korkeakouluissa ja/tai harjoittelupaikoissa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovituilla tavoilla ja Diakin ohjeistusten mukaisesti.

Opintosuunnitelman mukaisten edeltävien opintojen tulee olla suoritettuna kansainvälisen opiskelijavaihdon valmennusohjelman alkuun mennessä ennen kansainvälisiin opintoihin osallistumista.

Kansainvälisten opintojen tulee toteutua opiskeluoikeusaikaisen opiskelun aikana, eikä vaihtoon osallistuminen saa viivästyttää valmistumista. Poikkeuksena ovat opiskelijat, joilla on erityissyistä kirjattu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan pidennetty opiskeluaika. Tällöinkin vaihtoon hakemisen tulee tapahtua opiskeluoikeusajan kuluessa.