Olenko soveltuva hakija vaihtoon?

Kiinnitämme vaihtohaussa huomiota seuraaviin asioihin, kun arvioimme hakijan soveltuvuutta vaihtoon:

  1. Hakijan aiemmat opinnot on suoritettu, ja opintoja ei ole rästissä.
  2. Vaihto tukee hakijan valmistumista sisällöllisesti ja aikataulullisesti.
  3. Hakijalla on riittävä terveys kohteen kannalta.
  4. Hakija soveltuu kohteeseen; eri kohteilla on erilaiset vaatimukset.
  5. Hakijalla on riittävä kielitaito kyseiseen kohteeseen (suositusarvosana englannin kielessä vähintään 3).
  6. Hakija on valmis ja kykenevä käyttämään aikaa valmistautumiseen, ja hän ymmärtää, että vaihtoprosessi vaatii runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Tutkintosääntö §25

Diakin tutkintosääntö ottaa kantaa kansainväliseen vaihtoon, ja siinä on annettu seuraavanlaisia ohjeistuksia. Näistä ohjeista joustetaan vain, jos niin on erikseen sovittu opinto-ohjaajan tai sisältöasiantuntijan kanssa.

”Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla korkeakouluissa tai harjoittelupaikoissa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovituilla tavoilla ja Diakin ohjeistusten mukaisesti.

Opintosuunnitelman mukaisten edeltävien opintojen tulee olla suoritettuna kansainvälisen opiskelijavaihdon valmennusohjelman alkuun mennessä ennen kansainvälisiin opintoihin osallistumista.

Kansainvälisten opintojen tulee toteutua opiskeluoikeusaikaisen opiskelun aikana, eikä vaihtoon osallistuminen saa viivästyttää valmistumista. Poikkeuksena ovat opiskelijat, joilla on erityissyistä kirjattu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan pidennetty opiskeluaika. Tällöinkin vaihtoon hakemisen tulee tapahtua opiskeluoikeusajan kuluessa.”