Korona ja kansainväliset opiskelijavaihdot

Diak noudattaa opiskelijavaihtolinjauksissaan kansallisia suosituksia. Opiskelijavaihtoon ei voi lähteä kohteisiin, joihin Suomen ulkoministeriö ei suosittele matkustamista.

Opiskelijavaihdot ja korona vuonna 2020

Keväällä 2020 vaihdossa olleille opiskelijoille suositeltiin Suomeen paluuta ja lähes kaikki palasivat. Osalla kaukokohteista palaavilla lentojen järjestäminen oli haastavaa ja kallista. Diak tarjosi opiskelijoille paluukustannuksiin tueksi lisäapurahan.

Syksyn 2020 opiskeijavaihdot peruttiin Diakissa kokonaan. Päätös oli ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kv-valiokunnan suositusten mukainen. Päätöksen pohjana olivat ulkoministeriön listaamat pandemian aikana matkustamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen ja harjoittelun laatu.

Opiskelijavaihdot ja korona, kevät 2021

Keväällä 2021 ulkoministeriön listaamat pandemian aikana matkustamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen ajankohtaisia. Opiskelijavaihtoja on kuitenkin epidemiatilanteen salliessa mahdollista toteuttaa Eurooppaan. Vaihdot Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin on peruttu keväältä 2021.

Opiskelijavaihdot Eurooppaan

Opiskelu tai harjoittelu Euroopassa on mahdollista keväällä 2021, mikäli kohteen epidemiatilanne on lähtöhetkellä sellainen, että sinne voi ulkoministeriön matkustussuositusten ja THL:n  liikennevalomallin mukaan matkustaa. Yksittäisten maiden epidemiatilannetta on helpointa seurata WHO:n sivuilta https://covid19.who.int/. Maata kartalla klikkaamalla, sivuille avautuu maakohtainen diagrammi.

Matkustusrajoitusten lisäksi myös kohdeorganisaatio saattaa asettaa rajoituksia vaihdon toteuttamiselle keväällä 2021. Opiskelijaa suositellaan seuramaan tiiviisti vaihtokohteen tiedotusta ja varmistamaan, voiko organisaatio ottaa Diakin opiskelijoita vaihtoon/harjoitteluun keväällä 2021.

Vaihtoon lähtö keväällä 2021 perustuu opiskelijan omaan harkintaan. Vaihdon voi perua, eikä perumiselle ei ole aikarajaa. Perumiset lähetetään kirjallisesti osoitteeseen international.office@diak.fi.

Epävarmassa tilanteessa COVID-19 pandemian aikana on hyvä tehdä vain välttämättömät maksut vaihtojaksoon liittyen ja pyrkiä hankkimaan lentoihin peruutusturva. Mikäli vaihto peruuntuu/keskeytyy opiskelijasta riippumattomasta syystä kohteen COVID-19 tilanteesta johtuen, opiskelijan tulee tehdä jo syntyneistä kuluista selvitys. Erasmus+ apurahan myöntävä opetushallitus arvioi selvityksen pohjalta, saako opiskelija pitää Erasmus+ apurahastaan kulujen suuruisen osan. Mikäli opiskelija itse päättää peruuttaa vaihtonsa ennen sen alkamista, jo syntyneet kulut jäävät opiskelijan maksettavaksi.

Diakin matkavakuutus on normaalisti voimassa Euroopan vaihdoissa keväällä 2021: Hoitokulukorvauksessa ei ole euromääräistä ylärajaa. Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta. Pysyvän invaliditeetin ja kuoleman tapauksen kertakorvaus on 8772 e. Opiskelijoiden matkavakuutus kattaa siis koronatartunnan matkasairautena. Vakuutus ei korvaa matkan peruuntumis- ja keskeytymiskuluja, jotka eivät johdu sairastumisesta.  

Opiskelijavaihdot Euroopan ulkopuolelle

Vaihdot Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin on peruttu keväältä 2021.

Vaihto voidaan siirtää Euroopan kohteeseen keväälle 2021. Kohteen vaihtamisesta sovitaan kv-palveluiden kanssa:  international.office@diak.fi. 

Vaihto voidaan mahdollisesti toteuttaa alkuperäisessä kaukokohteessa syksyllä 2021. Vaihdon siirrolle syksyyn 2021 tulee hankkia opinto-ohjaajan puolto. 

Pandemian kehitystä on vaikeaa ennakoida ja maiden tilanteet muuttuvat nopeasti. Syitä kaukokohteiden vaihtojen perumiselle ovat:

  • Lentojen saatavuus on pandemiasta johtuen hyvin vaikeasti ennakoitavaa. Jos tilanne kaukokohteessa muuttuu haastavaksi, paluu on usein  vaikeampaa järjestää, kuin Euroopan maista. Keväällä 2020 osa opiskelijoistamme joutui turvautumaan kaukokohteista palatessaan kalliisiin evakuointilentoihin.
  • Terveydenhuollon kapasiteetti on useissa Diakin kaukokohteissa heikompi.
  • Epidemiasta johtuvat paikalliset karanteenimääräykset voivat tehdä vaihdon loppuun viemisestä vaikeaa.
  • Arki voi poikkeustilanteessa vaikeutua monin tavoin: liikkumisen rajoitukset, liikenteen vaikeutuminen, maasta poistumisen rajoittaminen, palveluiden sulkemiset, ml. ruoan saatavuus, koskevat kaikkia.