Siirry sisältöön

Diakin vahvuudet

Diak pyrkii tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan yhdessä hanke- ja työelämäkumppaniensa kanssa

  • lisäämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • ehkäisemään köyhyyttä ja huono-osaisuutta
  • sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja
  • kehittämään palveluita ja palvelujärjestelmiä.

Rakennamme uusia ratkaisuja Diakin strategisten vahvuuksien pohjalta:

Selkärankana sivistys

Tarjoamme työkaluja mielekkään elämän ja laadukkaan työn rakentamiseen. Tuemme kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia. Vahvistamme kansainvälisiä osaamisverkostoja.


Ytimessä uudistuva eettisyys

Sitoudumme inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tunnistamme maailman hätää ja ratkaisemme sosiaalisia ongelmia. Ratkomme uusien teknologioiden ja työtapojen mukanaan tuomia eettisiä kysymyksiä.


Supervoimana moninaisuus

Lisäämme sosiaalista osallisuutta ja yhteiskunnallista integraatiota. Edistämme uskonto- ja kulttuurilukutaitoa sekä sovintotyötä. Etsimme ratkaisuja monimutkaistuvan maailman kysymyksiin.


Valttina osaaminen yhteisvoimin

Kehitämme opiskelijalähtöisiä oppimisen ekosysteemejä ja alustoja valtakunnallisesti. Mahdollistamme joustavat oppijan polut ja monimuotoiset oppimistavat. Panostamme kohtaamisosaamiseen.