Siirry sisältöön

Hyvinvointia ja yhteisöjä rakentamassa diakonian avulla

Laaja-alainen, uudistuva diakonia -osaamiskärki koordinoi ja kehittää laaja-alaisesti tulkittuun diakoniaan liittyvää koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa Diakissa. Kehittämistyötä tehdään Diakin keskeisten kumppaneiden kanssa monialaisesti.

Osaamiskärjen tavoite on, että kirkossa ja yhteiskunnassa tunnistetaan laaja-alaisesti tulkitun diakonian merkitys erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisessa sekä hyvinvoinnin ja yhteisöjen rakentamisessa.

Diakonia nyt, diakonia tulevaisuudessa?

Osaamiskärjen juuret ovat Diakin kirkon alan koulutuksessa ja sitä koskevissa kehittämistarpeissa. Yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin vastaaminen edellyttää koulutuksen jatkuvaa uudistumista.  Uudistuvan koulutuksen tulee olla työelämälähtöistä, tutkittuun tietoon perustuvaa ja pedagogisesti laadukasta. Diakin strategian mukaisesti sen keskiössä on ajatus jokaisesta ihmisestä arvokkaana ja ainutlaatuisena olentona, oli hänen elämäntilanteensa mikä tahansa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmissa osaamiskärjellä on tarkoituksena

  • herättää keskustelua (laaja-alaisesta) diakoniasta kirkossa ja yhteiskunnassa
  • käynnistää monialaisen kehittämisverkoston rakentaminen
  • käynnistää ja koordinoida (kirkon) diakoniaan ja kasvatukseen linkittyviä kansallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita
  • kehittää kirkon alan koulutusta ja rakentaa koulutusyhteistyötä
  • tuottaa ajantasaisia opiskelumateriaaleja ja muita julkaisuja.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Esimerkkejä jo olemassa olevista tämän osaamiskärjen toimintaan liittyvistä tutkimuksista ovat muun muassa seuraavat tutkimukset. Keskeinen rooli niiden tuottamisessa on ollut ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden opinnäytetöillä:

Vuonna 2024 on meneillään seuraavat hankkeet, joissa ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoita on mukana:

  • Seurakunnan toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit, jonka tutkimusraportti on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2025
  • Kirkon alan opiskelijoiden identiteetti sekä arvojen ja uskonnollisuuden muutos -tutkimus ja sen yhteydessä Motivaatio kirkon työhön -osahanke
  • Katsomusosaamisen tarve ja asiantuntijuus kirkon toiminta-aloilla

Lisätietoja ja yhteistyöehdotukset

Osaamiskärjen tiiminvetäjä, kirkon alan yliopettaja Minna Valtonen, minna.valtonen@diak.fi