Saarni-voimavaravalmennus

Työhyvinvoinnin rakentaminen on työnantajan ja työntekijöiden yhteinen asia. Saarni-voimavaravalmennuksella tähdätään työyhteisöön, jossa kaikki haluavat antaa parhaansa.

Kohderyhmä

Työyhteisölle räätälöidään aina tarpeisiin ja tavoitteisiin soveltuva valmennuskokonaisuus.

Valmennuksessa kartoitetaan yhdessä esihenkilöiden kanssa työyhteisön hyvinvoinnin historiaa ja nykytilannetta. Tämän perusteella yhteisölle luodaan visio tulevaisuudesta. Valmennukset on tarkoitettu koko työyhteisölle.

Valmennusprosessi korostaa voimavarojen löytämistä, dialogin avaamista ja työyhteisön osallistamista.


Sisältö

 1. Kartoitusvaihe, jossa käydään läpi työyhteisön hyvinvoinnin historiaa ja nykytilannetta sekä työhyvinvointikyselyjen, -kartoitusten ja mahdollisten aikaisempien valmennusten tuloksia.
 2. Työhyvinvointivalmennuksen tavoitteista ja sisällöistä sopiminen.
 3. Prosessin vaiheiden suunnittelu ja tarkistus yhdessä työn tilaajan kanssa.
 4. Jokainen valmennuskerta valmistellaan prosessin edellyttämän vaiheen pohjalta.
 5. Palaute ja arviointi valmennuksesta yhteenvetona.

Esimerkki valmennuksen toteutuksesta

Voimavaravalmennus, teema I: Kokemukset käyttöön

 • Elämän- ja työhistorian kokemukset ja niiden jakaminen
 • Työyhteisen historia ja tulevaisuuden visiot
 • Työyhteisön voimavarat nyt ja tulevaisuudessa
 • Voimavaroja tukevat työkäytännöt

Voimavaravalmennus, teema II: Voimavarojen luomisen yhteisölliset tavoitteet

 • Miten havainnoin? Miten kohtaan? Miten kuulen?
 • Vision muuttaminen tavoitteiksi
 • Voimavaroja edistävät työkäytännöt ja niiden tuki
 • Jaettu johtajuus ja sen käytännöt

Voimavaravalmennus, teema III: Osallisuutta ja voimavaroja edistävät käytännöt

 • Voimavaroja vahvistavat käytännöt käyttöön
 • Työntekijöiden keskinäinen tuki, osallisuus ja aktiivisuus
 • Työhyvinvointia edistävistä toiminnoista sopiminen
 • Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi

Hinta

 • 10–30 henkeä 170 €/osallistuja
 • 5–10 henkeä 300 €/osallistuja

Hintoihin lisätään alv 24 % sekä mahdolliset valmentajan matkakulut.


Varaa valmennus työyhteisöllesi

Susanna Hyväri
040 097 9928, susanna.hyvari@diak.fi

Päivi Vuokila-Oikkonen
040 829 7670, paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi