Mikä on 3X10D-elämäntilannemittari?

3X10D®-elämäntilannemittarilla arvioidaan omaa tai perheen elämää keskeisten elämänalueiden kautta. Kyselyn tuloksena vastaaja pysähtyy tarkastelemaan elämään kokonaisuutena, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Itsearvion voi tehdä omaan käyttöönsä, tai sitä voi hyödyntää asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa. Mittari on yhtenä vaihtoehtona toimintakyvyn arviointiin 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa (lue lisää aiheestä täältä).

3X10D®-elämäntilannemittarista on tehty versiot eri ikäryhmille ja eri kielillä:

  • 7–9-vuotiaat (suomi)
  • 10–13-vuotiaat (suomi)
  • 14–17-vuotiaat (suomi, ruotsi, norja, englanti, saksa, espanja, liettua, arabia, farsi)
  • 18+ -vuotiaat (suomi, ruotsi, norja, englanti, saksa, espanja, liettua, arabia, farsi)
  • Perheet (suomi)

3X10D-elämäntilannemittarin eri versiot on kuvattu ja käyttöön otettavissa TOIMIA-tietokannasta.