Siirry sisältöön

Ohje koronasuojasta Siun soteen opetus- ja harjoittelujaksolle tuleville opiskelijoille

  • Vastuualue: Henkilöstöpalvelut
  • Palvelualue: Osaamisen kehittämisen palvelut
  • Hyväksyjä: hallintoylilääkäri Petri Kivinen, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen Laatija: Osaamisen kehittämisen palvelut
  • Hyväksytty: 28.1.2022
  • Voimassa: 31.12.2022

Koronasuojalla tarkoitetaan tartuntatautilain 48 a § (30.12.2021 / 1378) mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamista covid-19-taudilta.

Tämä ohje liittyy Siun soten työntekijöiden ohjeeseen ”Tartuntatautilain 48 a §:n soveltaminen Siun sotessa”. Henkilötietojen käsittely ja Tartuntatautilain 48 a §:n mukaisten tietojen kirjaaminen on kuvattu ko. ohjeessa.

Ohje tulee voimaan 1.2.2022. Tästä alkaen Siun sotessa opetus- tai harjoittelujaksolla jo olevilta ja opetus- ja harjoittelujakson aloittavilta opiskelijoilta tarkistetaan koronasuoja. Jos koronasuoja todetaan puutteelliseksi, tai sitä ei pystytä varmistamaan, opetus- tai harjoittelujakso keskeytyy.

Opiskelijoiden koronasuoja opetus- ja harjoittelujaksolla

”Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.”

Opiskelijoiden kohdalla edellytämme vastaavaa koronasuojaa kuin opetus- tai harjoitteluyksikön työntekijöiltä. Opiskelijan tulee huolehtia ennen opetus- tai harjoittelujakson alkamista, että ehdot koronasuojasta täyttyvät.

Covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä / harjoittelussa olevalla opiskelijalla tulee olla:

  • Kaksi rokoteannosta TAI
  • Sairastettu covid-19-tauti ja yksi rokoteannos TAI
  • Alle kuuden kuukauden sisällä sairastettu, laboratoriovarmistettu covid-19-tauti TAI
  • Opiskelija, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotteita: ennen työvuoroon saapumista, enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19 -testin laboratoriovarmistettu negatiivinen tulos

Edellä mainitun lisäksi Siun sote työnantajana suosittelee kaikille työntekijöille ja opiskelijoille kolmansia rokoteannoksia nykyisessä epidemiatilanteessa.

Opiskelijoiden koronasuojan selvittäminen

”Työnantajalla on oikeus käsitellä sellaisia työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan terveystietoja, jotka koskevat tämän soveltuvuutta 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin.”

Opiskelijan tullessa Siun soteen opetus- tai harjoittelujaksolle, selvitetään opiskelijan voimassa oleva koronasuoja jakson 1. päivänä opetus- tai harjoitteluyksikössä esihenkilön toimesta.

Luotettava selvitys on Kanta-palvelusta esitetty todistus koronarokotuksesta tai todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Opiskelija, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, tulee toimittaa lääkärintodistus asiasta esihenkilölle.

Esihenkilö kirjaa opiskelijan esittämän todistuksen mukaisen tiedon eKirjaus-ohjelmaan.

Opiskelijan puutteellinen koronasuoja

Mikäli opetus- tai harjoittelujakson alkaessa käy ilmi, että opiskelijan koronasuoja ei ole riittävä, tai sitä ei pystytä varmistamaan, jakso keskeytyy.