Ladataan Tapahtumat

Kaikki tapahtumat

PINO Network webinaari: Kehitysyhteistyön mahdollisuudet

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Webinaari, Zoom-linkki* lähetetään ilmoittautuneille.

Kehitysyhteistyöprojektit ovat hedelmällisiä ja toivottuja, mutta niihin on vaikea päästä mukaan. Millaisia mahdollisuuksia kehitysyhteistyö tarjoaa yrityksille ja koulutusvientiorganisaatioille, ja miten ylittää haasteet ja kiertää sudenkuopat?

Ohjelma:

  • klo 12:30 Kiira Kärkkäinen, Senior Advisor, International Financial Institutions (IFI), Business Finland: Katsaus kansainvälisiin kehitysrahoituslaitoksiin ja niiden rahoituksen suuntaviivoihin
  • klo 13:00 Johanna Lampinen, Oulun yliopisto: Miten mukaan kehy-hankkeisiin? Huomioita kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelusta ja erityispiirteistä.
  • klo 13:30 Terhi Havimo, kv. asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Korkeakoulut kapasiteetin vahvistajina, Diakin tarina.
  • klo 14:00-14:20 Tauko
  • klo 14:20 Ville Wacklin, Kirkon Ulkomaanapu: Yritysyhteistyö käytännössä – kokemuksia kentältä
  • klo 14:50 Satu Järvinen, toimitusjohtaja, SkillSafari: Kehittävää ja kehittyvää yhteistyötä: Yrittäjän näkökulma kehitysyhteistyöhön
  • klo 15:20 Keskustelua

Ilmoittautuminen 5.10. mennessä.

Puhujat:

Satu Järvinen, Skillsafari: Satu Järvisellä on yli 15 vuoden kokemus koulutuksen kehittämisestä Suomessa, Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Satun erityisosaamista on ammatillinen oppiminen ja digitaaliset oppimisratkaisut. SkillSafari kehittää digitaalisiin osaamismerkkeihin perustuvaa osaamisen validointiratkaisua, tavoitteena työllisyyden ja työurien kehittäminen Afrikassa. Yritys toimii paikallisten kumppaneiden kanssa, räätälöiden kuhunkin kohdemaahan sen tarpeita vastaavan, yhdessä tarjotun palveluratkaisun osaamisen validoimiseen.

Johanna Lampinen, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisen koulutuksen asiantuntija: Johanna Lampinen tekee parhaillaan tutkimusta ihmisoikeuskasvatuksen edistämisestä koulutuksessa. Lampinen on työskennellyt pitkään kehityskysymyksiin liittyvien asioiden parissa sekä kehitysyhteistyön kentällä. Hän on toiminut globaali- ja ihmisoikeuskasvatusta tekevissä kansalaisjärjestöissä Suomessa ja kansainvälisesti 1990-luvulta lähtien.

Ville Wacklin, Kirkon Ulkomaanapu:
Wacklinin vastuualueella ovat yrittäjyysohjelmien kehittäminen ja tukeminen KUAn ohjelmamaissa, luovien alojen koulutusohjelman kehittäminen ja yhteistyö Omnia Education Partnershipin kanssa, jonka osaomistaja KUA on. Työssään hän kehittää pakolaiskontekstiin sopivia, työllistymiseen ja jatko-opintoihin valmistavia koulutusmalleja tiiviissä yhteistyössä KUAn maaohjelmien kanssa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä, yhteistyössä yritysten ja kumppanijärjestöjen kanssa.

Terhi Havimo toimii KV-TKI asiantuntijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa, vahvuusalueinaan globaalitoiminta, kapasiteetinvahvistaminen sekä kestävä kehitys. Työssään hän kehittää myös Diakin koulutusvientivalmiuksia. Kehitysyhteistyön ja koulutuksen parissa hän on työskennellyt mm. eri korkeakouluissa, Maailmanpankissa sekä Opetushallituksessa.

Kiira Kärkkäinen työskentelee Senior Advisor -tehtävässä Business Finlandissa vastuualueenaan kansainväliset kehitysrahoituslaitokset – mukaan lukien maailmanpankkiryhmä, alueelliset kehitysrahoituspankit ja EU:n ulkosuhderahoitus. Kiira siirtyi Business Finlandiin yksityiseltä sektorilta, jossa hän työskenteli kehittyville markkinoille suuntautuvan kansainvälisen konsultointiliiketoiminnan parissa pääasiallisina teemoinaan koulutus, osaaminen ja innovaatiot. Hänen aiempaan kokemukseensa kuuluu myös vuosien työskentely kansainvälisissä järjestöissä – mukaan lukien OECD, Euroopan komissio ja Unesco. Kiira on valtiotieteiden kandidaatti Helsingin Yliopistosta ja maisteri Pariisin Sciences Po -yliopistosta kansainvälisten suhteiden alalta.

*) Oulun yliopiston käyttämä Zoom-palvelu toteutetaan CSC:n tarjoamana palveluna NORDUnetin kautta. Palvelu sijaitsee Ruotsissa, ja palvelua käytetään pohjoismaisissa opetus- ja tiedeyhteisöissä. Palvelun tietoturva ja tietosuoja noudattavat sekä eurooppalaista että kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Attendee attention tracking -ominaisuus on pois päältä ja kokonaan estetty.

Koulutukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (250 €/yritys). Yritysten osallistujille lähetetään ohjeet de minimis -selvityksestä ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää de minimis -tuesta.

Koulutus järjestetään osana Koulutusviennin alueellisen osaamisen vahvistaminen -hanketta (KAHVI). Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja OSAOn kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot:

Kati Jurkko, kati.jurkko@diak.fi

Kaikki tapahtumat