Syrjäytymisvaarassa olevien
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutuksessa opiskelija perehtyy syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveyden edistämisen erityiskysymyksiin.

Koulutus keskittyy erityisesti mielenterveyden edistämiseen yhteiskunnan eri tasoilla sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen osana marginalisaation vastaista työtä.

Opiskelija tutustuu erilaisiin menetelmiin, joilla sosiaali- ja terveyspalveluverkosta voidaan kitkeä eriarvoisuutta ja syrjintää edistäviä toimintatapoja. Samalla hän perehtyy asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa.

Koulutus valmentaa erityisesti terveyden edistämisen asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Koulutuksessa korostuu työ kaikista heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK).

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle haetaan sekä ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös asianomaisen alan kokemus, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Koulutuksen lähipäivät

Huom. muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2019

Elokuu

 • ti 13.8. 9–16
 • ke 14.8 9–16
 • to 15.8. 9–16

Syyskuu

 • ti 3.9. 9–16
 • ke 4.9. 9–16
 • to 5.9. 9–16

Lokakuu

 • ti 8.10. 9–16
 • ke 9.10. 9–16
 • to 10.10. 9–16

Marraskuu

 • ti 5.11. 9–16
 • ke 6.11. 9–16
 • to 7.11. 9–16

Joulukuu

 • ti 3.12. 9–16
 • ti 3.12. 9–16
 • ke 4.12. 9–16

Kevät 2020

Tammikuu

 • ti 14.1. 9–16
 • ke 15.1. 9–16
 • to 16.1. 9–16

Helmikuu

 • ti 11.2. 9–16
 • ke 12.2. 9–16
 • to 13.2. 9–16

Maaliskuu

 • ti 11.3. 9–16
 • ke 12.3. 9–16
 • to 13.3. 9–16

Huhtikuu

 • ti 14.4. 9–16
 • ke 15.4. 9–16
 • to 16.4. 9–16

Toukokuu

 • ti 12.5. 9–16
 • ke 13.5. 9–16
 • to 14.5. 9–16