Syrjäytymisvaarassa olevien
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutuksessa opiskelija perehtyy syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveyden edistämisen erityiskysymyksiin.

Koulutus keskittyy erityisesti mielenterveyden edistämiseen yhteiskunnan eri tasoilla sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen osana marginalisaation vastaista työtä.

Opiskelija tutustuu erilaisiin menetelmiin, joilla sosiaali- ja terveyspalveluverkosta voidaan kitkeä eriarvoisuutta ja syrjintää edistäviä toimintatapoja. Samalla hän perehtyy asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa.

Koulutus valmentaa erityisesti terveyden edistämisen asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Koulutuksessa korostuu työ kaikista heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
  • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Koulutuksen lähipäivät

Huom. muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2020

Päivitetään myöhemmin.