Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus

Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus on sosiaalialan YAMK-tutkinto, joka painottuu eriarvoisuuden ehkäisyyn ja osallisuuden edistämiseen asiakastyössä, asiakas- ja palveluohjauksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

Koulutuksen tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

Koulutus vastaa kasvavan eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön ajankohtaisiin muutoksiin.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka on mahdollista suorittaa työn ohella. Opintojen vaativuuden takia kuitenkin suositellaan, että ainakin osa niistä suoritetaan päätoimisesti ja työstä vapaana. Lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa lukukausien aikana.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutusvaatimukset

Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus on sosiaali- ja terveysalan työn kehittämiseen painottuva koulutusohjelma, joka syventää perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntemusta ja soveltuu sekä sosiaali-, terveys- ja kirkon alan työntekijöille.

Hakukelpoisuuden tuottavat tutkinnot ovat

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
  • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • yhteisöpedagogi (AMK)
  • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö.

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle haetaan sekä ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös asianomaisen alan kokemus, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Koulutuksen lähipäivät

Lukuvuoden 2018–2019 lähipäivät

Aikataulua on päivitetty 17.5.2018: muutos lokakuun lähipäivissä.

Muutokset ovat mahdollisia.