Siirry sisältöön

Haluatko edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Laajuus: 90 op

Kesto: 1,5 v

Aloituspaikat: 30

Hakuaika: ei haussa keväällä 2022

Koulutus ei ole haussa keväällä 2022. Uusi sosiaali -ja terveysalan YAMK- koulutus on nimeltään Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla, se on mukana kevään 2022 yhteishaussa.

Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus on sosiaalialan YAMK-tutkinto, joka painottuu eriarvoisuuden ehkäisyyn ja osallisuuden edistämiseen asiakastyössä, asiakas- ja palveluohjauksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

Koulutus painottuu sosiaali- ja terveysalan työn kehittämiseen painottuva ja syventää perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntemusta. Se soveltuu sekä sosiaali-, terveys- ja kirkon alan työntekijöille.

Koulutuksen tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

Koulutus vastaa kasvavan eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön ajankohtaisiin muutoksiin.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka on mahdollista suorittaa työn ohella. Opintojen vaativuuden takia kuitenkin suositellaan, että ainakin osa niistä suoritetaan päätoimisesti ja työstä vapaana. Lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa lukukausien aikana.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuuden tuottavat tutkinnot ovat

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2020 haussa tulla täyteen 31.7.2020 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Koulutuksen lähipäivät

Huom. muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2021

Elokuu

 • 24.8.2021 klo 9–16
 • 25.8.2021 klo 9–16
 • 26.8.2021 klo 10–15

Syyskuu

 • 14.9.2021 klo 9–16
 • 15.9.2021 klo 9–16
 • 16.9.2021 klo 10–15

Lokakuu

 • 12.10.2021 klo 9–16
 • 13.10.2021 klo 12–15
 • 14.10.2021 klo 9–12

Marraskuu

 • 16.11.2021 klo 9–18
 • 17.11.2021 klo 9–15