Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development

Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development on sosiaali- ja terveysalan englanninkielinen YAMK-tutkinto.

Opiskelijat saavat valmiuksia tarkastella kriittisesti yhteisöissä tapahtuvaa globaalia muutosta ja kehittää yhteisölähtöisiä työtapoja epätasa-arvon vähentämiseksi.

Vapaavalintaisiksi opinnoiksi opiskelija voi valita joko ekososiaalisen muutoksen ja sosiaaliset innovaatiot, tai innovatiivisen ja yhteensovittavan johtamisen moduulin.

Lue lisää koulutuksen englanninkieliseltä sivulta.


Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuusvaatimukset ovat luettavissa englanninkielisiltä sivuiltamme.


Opetussuunnitelma (OPS)

Koulutuksen opetussuunnitelma löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.