Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Koulutuksessa painottuu asiakaskokemuksen ja tutkimuksellisen näytön hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Koulutuksen keskiössä on se, miten hyvinvointia edistävien palveluverkkojen toiminnassa voi edistää asiakaslähtöisyyttä.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä erilaisiin yrittämisen muotoihin hyvinvointialoilla ja valmentaa sekä yrittämisen että johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksessa korostuu ajatus eettisesti kestävistä hyvinvointialan työpaikoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavista yrityksistä. Lisäksi opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2020 haussa tulla täyteen 31.7.2020 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Koulutuksen lähipäivät 2020–2021

Huom. muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2020

Elokuu

 • 17.8.2020 klo 9–16
 • 18.8.2020 klo 9–16
 • 19.8.2020 klo 9–16

Syyskuu

 • 1.9.2020 klo 9–16
 • 2.9.2020 klo 9–16
 • 3.9.2020 klo 10–15

Lokakuu

 • 20.10.2020 klo 9–16
 • 21.10.2020 klo 9–16
 • 22.10.2020 klo 10–15

Marraskuu

 • 10.11.2020 klo 9–16
 • 11.11.2020 klo 9–16
 • 12.11.2020 klo 10–15

Joulukuu

 • 9.12.2020 klo 9–16
 • 10.12.2020 klo 9–16

Kevät 2021

Tammikuu

 • 12.1.2021 klo 9–16
 • 13.1.2021 klo 9–16
 • 14.1.2021 klo 10–15

Helmikuu

 • 9.2.2021 klo 9–16
 • 10.2.2021 klo 9–16
 • 11.2.2021 klo 10–15

Maaliskuu

 • 9.3.2021 klo 9–16
 • 10.3.2021 klo 9–16
 • 11.3.2021 klo 10–15

Huhtikuu

 • 13.4.2021 klo 9–16
 • 14.4.2021 klo 9–16
 • 15.4.2021 klo 10–15

Toukokuu

 • 4.5.2021 klo 9–16
 • 5.5.2021 klo 9–16
 • 6.5.2021 klo 9–16

Syksy 2021

Elokuu

 • 24.8.2021 klo 9–16
 • 25.8.2021 klo 9–16
 • 26.8.2021 klo 10–15

Syyskuu

 • 14.9.2021 klo 9–16
 • 15.9.2021 klo 9–16
 • 16.9.2021 klo 10–15

Lokakuu

 • 12.10.2021 klo 9–16
 • 13.10.2021 klo 12–15
 • 14.10.2021 klo 9–12

Marraskuu

 • 16.11.2021 klo 9–18
 • 17.11.2021 klo 9–15