Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen

Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Koulutuksessa painottuu asiakaskokemuksen ja tutkimuksellisen näytön hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Koulutuksen keskiössä on se, miten hyvinvointia edistävien palveluverkkojen toiminnassa voi edistää asiakaslähtöisyyttä.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä erilaisiin yrittämisen muotoihin hyvinvointialoilla ja valmentaa sekä yrittämisen että johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Koulutuksessa korostuu ajatus eettisesti kestävistä hyvinvointialan työpaikoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavista yrityksistä. Lisäksi opinnot läpäisee ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
  • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • terveydenhoitaja (AMK).

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle haetaan sekä ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös asianomaisen alan kokemus, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Koulutuksen lähipäivät

Lukuvuoden 2018–2019 lähipäivät

Muutokset ovat mahdollisia.