Master’s Degree Programme in Community Development and Conflict Resolution

Englanninkielinen YAMK-tutkinto

Master’s Degree Programme in Community Development and Conflict Resolution on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Iringan yliopiston (Tansania) yhteistyössä toteuttama koulutusohjelma.

Koulutus antaa valmiudet toimia kehitystyön asiantuntijatehtävissä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja niihin sisältyy kahden viikon intensiivijakso Tansaniassa.

Koulutus tarjoaa maisteritason syventäviä opintoja suomalaisille, tansanialaisille ja kansainvälisille opiskelijoille, ja sen sisällöissä yhdistellään teoriaa ja käytäntöä.

Opiskelijat perehtyvät alan keskeisiin teorioihin, tutkimustietoon ja metodologioihin ja harjaantuvat soveltamaan teoriaa käytännössä. Koulutus tuottaa kansainvälisen ja monialaisen kehitystyön osaamista, jolla edistetään innovaatioita sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla.

Opiskelijat saavat valmiuksia kehitystyön, ihmisoikeuksien ja konfliktinratkaisun edistämiseen globaalissa toimintaympäristössä.

Ihmisoikeuksia tarkastellaan olennaisena osana kestävää kehitystyötä. Konfliktinratkaisu ja sovittelu nähdään keskeisinä työkaluina kestävien ratkaisujen rakentamisessa.

Opintojen keskeisenä teemana on kestävä kehitystyö, jota tarkastellaan yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta.


Kelpoisuus

Hakijoilta edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa ja tutkinnon jälkeen hankittua, vähintään kolmen vuoden työkokemusta asianmukaiselta alalta.


Kelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole vielä päivitetty seuraavan haun osalta. Vaatimukset voivat muuttua ennen kevään 2019 hakua.

Ohjelmaan voivat hakea henkilöt, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto joltakin seuraavista aloista:

 • sosiaaliala
 • sosiaalityö
 • diakoniatyö
 • nuorisotyö
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • yhteisöpedagogi
 • yhteisötyö.

Hakijoilla tulee olla (alemman) korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu, vähintään kolmen vuoden työkokemus asianmukaiselta alalta.

Työkokemuksen pituus lasketaan tutkinnon myöntämispäivästä ja todennetaan työtodistuksella. Alempien korkeakouluopintojen aikana tai niitä ennen hankittua työkokemusta ei huomioida.

Poikkeuksena ovat ennen korkeakoulututkintoa opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat, joiden osalta lasketaan myös korkeakoulututkintoa edeltävä työkokemus soveltuvalta alalta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (englanniksi).


Aikataulu ja lähipäivät, 2018

Lähipäivien välissä opiskelu tapahtuu verkossa.

Diakin opiskelijoiden lähipäivät järjestetään Diakin Helsingin-kampukselle. Intensiivikurssi järjestetään Tansaniassa, ja Diak tukee kurssille osallistumista taloudellisesti.

Syksy 2018

 • 20.8.
 • 7.9.
 • 21.9.
 • 8.10.
 • 22.10.