Master’s Degree Programme in Community Development and Conflict Resolution

Englanninkielinen YAMK-tutkinto

Master’s Degree Programme in Community Development and Conflict Resolution on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Iringan yliopiston (Tansania) yhteistyössä toteuttama koulutus.

Koulutus antaa valmiudet toimia kehitystyön asiantuntijatehtävissä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja niihin sisältyy kahden viikon intensiivijakso Tansaniassa.

Koulutus tarjoaa maisteritason syventäviä opintoja suomalaisille, tansanialaisille ja kansainvälisille opiskelijoille, ja sen sisällöissä yhdistellään teoriaa ja käytäntöä.

Opiskelijat perehtyvät alan keskeisiin teorioihin, tutkimustietoon ja metodologioihin ja harjaantuvat soveltamaan teoriaa käytännössä. Koulutus tuottaa kansainvälisen ja monialaisen kehitystyön osaamista, jolla edistetään innovaatioita sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla.

Opiskelijat saavat valmiuksia kehitystyön, ihmisoikeuksien ja konfliktinratkaisun edistämiseen globaalissa toimintaympäristössä.

Ihmisoikeuksia tarkastellaan olennaisena osana kestävää kehitystyötä. Konfliktinratkaisu ja sovittelu nähdään keskeisinä työkaluina kestävien ratkaisujen rakentamisessa.

Opintojen keskeisenä teemana on kestävä kehitystyö, jota tarkastellaan yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta.


Kelpoisuus

Hakijoilta edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa ja tutkinnon jälkeen hankittua, vähintään kolmen vuoden työkokemusta asianmukaiselta alalta.


Kelpoisuusvaatimukset

Kouutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto joltakin seuraavista aloista:

 • sosiaaliala
 • sosiaalityö
 • diakoniatyö
 • nuorisotyö
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • yhteisöpedagogi
 • yhteisötyö.

Hakijoilla tulee olla alemman korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu, vähintään kolmen vuoden työkokemus asianmukaiselta alalta.

Työkokemuksen pituus lasketaan tutkinnon myöntämispäivästä ja todennetaan työtodistuksella. Alempien korkeakouluopintojen aikana tai niitä ennen hankittua työkokemusta ei huomioida.

Poikkeuksena ovat ennen korkeakoulututkintoa opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat, joiden osalta lasketaan myös korkeakoulututkintoa edeltävä työkokemus soveltuvalta alalta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (englanniksi).


Koulutuksen lähipäivät

Lähiopetuspäiviin osallistutaan Diakin Helsingin-kampuksella. Intensiivikurssi järjestetään Tansaniassa.

Muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2019

Syyskuu

 • 4.9.
 • 5.9.

Lokakuu

 • 2.10.
 • 3.10.

Marraskuu

 • Intensiivikurssi, päivät tarkentuvat

Joulukuu

 • 11.12.
 • 12.12.

Kevät 2020

Tammikuu

 • 23.1.
 • 24.1.

Helmikuu

 • 26.2.
 • 27.2.

Maaliskuu

 • 18.3.
 • 19.3.

Huhtikuu

 • 22.4.
 • 23.4.

Toukokuu

 • 25.5.
 • 26.5.

Syksy 2020

Elokuu

 • 19.8.
 • 20.8.

Syyskuu

 • 16.9.
 • 17.9.

Lokakuu

 • 7.10.
 • 8.10.

Marraskuu

 • 19.11.
 • 20.11.