Tietoa syksyllä 2020 alkavista asioimistulkkauksen opinnoista

Syksyllä 2020 aloittavan ryhmän työkielet ovat suomen kielen lisäksi suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, tigrinja, urdu ja venäjä. Hakijan on suomen kielen lisäksi osattava hyvin ilmoittamaansa työkieltä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija osaa tietokoneen peruskäytön sekä hänellä on omassa käytössään tietokone ja siinä toimiva internetyhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera.

Opetuspaikkakunnat

Koulutus toteutetaan monikampustoteutuksena, jossa lähiopetusjaksoille voi osallistua kaikilla Diakin kampuksilla Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

Lukukausittain kokoonnutaan 1–2 kertaa Helsingissä yhtenä ryhmänä. Opiskelija maksaa itse Helsingin-jaksojen matka- ja majoituskustannukset.


Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Ohjatut tulkkauksen käytännön harjoittelut sisältyvät koulutukseen.

Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.


Opetusmuoto

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa yhdistellään lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähi- ja etäjaksojen työskentelyyn, tehtävien suorittamista ja oppimisen reflektointia.

Lue lisää monimuoto-opinnoista.


Harjoittelut

Opiskeluun kuuluu päätoimisia harjoittelujaksoja, jotka on teemoitettu lukukausien mukaan. Harjoittelut tehdään pääasiassa lukukausien aikana. Opinnoissa on mahdollisuus kansainväliseen harjoitteluun tai opiskeluun 4. ja 6. lukukaudella.

Lue lisää harjoitteluista ja kansainvälisestä harjoittelusta.

Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös soveltuvin osin Diakin hankkeissa.

Koulutuksessa pyritään myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kunkin kampuksen laajempaa oppimisympäristöä sosiaali-, terveys- ja kirkon alalta.


Syksyn 2020 opintojen opintojaksot

1. lukukausi: Tulkkauksen ammatilliset lähtökohdat 30 op

Orientaatio korkeakouluopintoihin

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Puhe- ja kirjoitusviestintä 5 op

Työkielet ja viestintä

 • Kielitietoisuus 5 op

Tulkkaus

 • Tulkin etiikka ja ammatillisuus 5 op
 • Tulkkauksen perusteet 5 op
 • Tulkin perustaidot 5 op

Syksyn 2020 lähiopetusjaksot

 • viikko 34 ti–pe (koko ryhmä Helsingin-kampuksella)
 • viikko 36 ma–pe
 • viikko 39 ma–pe
 • viikko 44 ma–pe
 • viikko 48 (ma–pe)
 • viikko 50 ma–pe (koko ryhmä Helsingin-kampuksella)

Opintojen laajuus

Koulutuksessa suoritettavien opintojen laajuus riippuu opiskelijan aikaisemmista asioimistulkkauksen koulutukseen soveltuvista opinnoista ja alan työkokemuksesta.

Opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Diakissa opiskelijan on mahdollista hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan (AHOT) riippumatta siitä miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu.

Lisätietoa AHOT-menettelystä on AHOT-sivulla.