Erillishaku Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa opiskelleille

Diak järjesti 14.–28.3.2018 erillishaun Diakin Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa opiskelleille. Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja– tai sosionomikoulutukseen Helsingin-kampukselle.

Kummassakin koulutuksessa on 10 aloituspaikkaa. Opinnot alkavat syksyllä 2018.

Sairaanhoitaja (AMK)- ja sosionomi (AMK) -tutkintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päivä-monimuotototeutuksena, jossa on lähiopetusta arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa 8.30:n ja 17:n välillä, yhteensä noin 80 tuntia kuukaudessa.

Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Infotilaisuus erillishausta

Erillishaussa hakemisesta järjestettiin infotilaisuudet Helsingin-kampuksella 1.3.2018 ja 12.3.2018.


Hakeminen

Sairaanhoitajakoulutukseen tai sosionomikoulutukseen haettiin 14.–28.3.2018 (klo 15) Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyi 28.3.2018 klo 15.

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva pohjakoulutus (katso kohta Pohjakoulutus), sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen ja olet opiskellut Diakin järjestämässä Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa.

Huomaathan, että korkeakoulututkinnolla ei voi hakea.

Pohjakoulutuksen tulee olla suoritettu 10.7.2018 mennessä.


Liitteet

Toimita todistuskopio pohjakoulutuksestasi 13.4.2018 klo 15 mennessä Diakin hakijapalveluihin.

Sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin, jos olet suorittanut

  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • Suomessa suoritetun ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos pohjakoulutuksesi todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, toimita myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 13.4.2018 klo 15 mennessä.

Halutessasi voit toimittaa todistuskopion myös Suomessa suoritetusta pohjakoulutuksesta (esimerkiksi lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto). Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tässä vaiheessa.

Jos valmistut hakukeväänä, sinun täytyy toimittaa todistuskopio pohjakoulutuksestasi 10.7.2018 klo 15 mennessä, mikäli sinut hyväksytään opiskelijaksi.

Liitteet voi postittaa, tuoda hakijapalveluihin tai lähettää sähköpostin liitteenä. Ota kopiot valmiiksi, sillä emme kopioi alkuperäisiä todistuksia.


Valintakoe

Valintakoe järjestetään Helsingin-kampuksella 24.5.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse.

Valintakoe koostuu suomen kielen tehtävistä ja ryhmäkeskustelusta. Sairaanhoitajaksi hakevilla on lisäksi matematiikan testi. Matematiikan testissä ei saa käyttää laskinta.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta sekä arvioidaan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa.

Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (maksimi 40 pistettä), minkä lisäksi jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Vaadittava taitotaso suomen kielessä on vähintään B1.2 (kaikilla osa-alueilla: tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).


Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan 28.6.2018 mennessä. Jokainen erillishaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotosta on tarkemmat tiedot tulossähköpostissa.


Lisätietoja

Voit kysyä hakemiseen liittyviä lisätietoja Diakin hakijapalveluista. Muissa asioissa voit olla yhteydessä projektipäällikkö Jaana Puuruseen, jaana.puurunen@diak.fi.