Siirry sisältöön

Avoin kirje uusille kansanedustajille

Kaksi kolikkopinoa, jotka kuvaavat sote-ammattikorkeakoulutuksen laskua 40 tuhannesta eurosta 20 tuhanteen euroon.

Arvoisat vastavalitut kansanedustajat, lämpimät onnittelut! Olette tarttuneet haasteeseen ja lähteneet tekemään työtä Suomen hyväksi. Kiitos tästä rohkeudesta! Me haluamme olla rohkeita kanssanne ja löytää yhdessä parhaat ratkaisut siihen, miten ihmisarvoa kunnioittava, oikeudenmukainen ja onnellinen Suomi säilytetään myös seuraaville sukupolville.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu monen sukupolven uutteralla työllä. Nyt olemme tilanteessa, että yhteiskuntamme rakentajat vähenevät dramaattisesti. Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan selvityksen mukaan Suomessa oli vuonna 2022 eniten vajetta sairaanhoitajista, lähihoitajista, lastentarhanopettajista, sosiaalityöntekijöistä ja erityisopettajista. Sote-ala edustaa yksin jopa puolta koko Suomen työvoimapulasta.

Sote-alan koulutuspaikkoja on lisätty vuosi vuodelta, mutta hakijoiden määrä erityisesti sairaanhoitajakoulutukseen on laskenut jo vuosia. Tämä on järkyttävää, kun samalla alalle pitäisi nopeasti saada tuhansia uusia ammattilaisia. Jos uusia hoitajia ei valmistu riittävästi, ei kaikkia potilaita saada hoidettua. Tähän tilanteeseen ei voida päätyä.

Koulutusmäärien lisääminen ratkaisee työvoimapulaa vain, jos nuoret hakeutuvat alan koulutukseen ja haluavat sekä jaksavat tehdä arvojensa mukaista työtä koko työuransa. Sote-alalle hakeutuu nuoria, joilla on vahva sisäinen tahto kohdata apua tarvitseva ihminen ja turvata hänelle ihmisarvoa kunnioittavat palvelut ja hoito. Tämän motivaation tukeminen, ja alan arvostuksen nostaminen ovat korvaamattomia asioita.

Arvostus lähtee hyvin toteutetusta ja alan vaatimuksia vastaavasta koulutuksesta. Me Diakissa tarjoamme laadukkaan koulutuksen, jos meillä on siihen riittävät resurssit. Sote-alan koulutuksen tutkintokohtainen rahoitus on pitkään laskenut rajusti, jopa puoleen vuoden 2010 tasosta. Koulutusmäärärahojen perusteena on arvio koulutuksen reaalikustannuksista, mutta myös tutkintoja vastaavien työtehtävien tuottavuus vaikuttaa rahoituksen määrään. Eikö sosiaali- ja hoitotyön tuottavuus ja yhteiskunnallinen hyöty todellakaan riitä perusteeksi laadukkaan koulutuksen resurssoinnille?

Sote-alan ammattilainen ei ole vain kuluerä, vaan hän on elintärkeä henkilö hyvinvoivan, toimivan ja myös tuottavan yhteiskunnan ylläpitämisessä.

Keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä myös tulevaisuudessa typistyy myös liian helposti hoitajapulan ympärille. Meillä on pulaa myös sosiaalialan osaajista. Heidän työnsä kohdentuu terveyden edistämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tämän ennalta ehkäisevän työn vaikuttavuus näkyy hoidon tarpeen vähenemisenä, ja siten myös sen taloudellinen tuottavuus on erittäin korkeaa.

Ennalta ehkäisevässä työssä entistä suurempi rooli on kansalaisyhteiskunnalla ja kolmannen sektorin toimijoilla. Suomessa on paljon vaikuttavaa paikallista toimintaa ja sosiaalisia innovaatioita, jotka laajennettuna voisivat torjua ihmisten ongelmia niin, että hoitoa ei tarvita. Näiden ennalta ehkäisevän työn mallien tunnistaminen ja kehittäminen laajempaan käyttöön olisi jopa tehokkainta hoitojonojen lyhentämistä.

Ammattikorkeakoulut tuottavat jo nyt laajasti soveltavaa tutkimusta eri aloille, myös sote-sektorille. Diak on omalta osaltaan valmis ottamaan vahvan roolin myös ennalta ehkäisevien hyvinvointia tukevien käytäntöjen tutkimuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Käymme mielellämme keskustelua siitä, miten tätä työtä voitaisiin tehdä.

Diakin vaatimukset tulevan hallituksen hallitusohjelmaan kuvitettuna versiona.

Diakin toimintaehdotukset tulevalle hallituskaudelle:

  1. Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen rahoituksen nostaminen, jotta alan osaajia riittää myös tulevaisuudessa.
  2. Ammattikorkeakoulujen sote-alan ratkaisuja tuottavalle TKI-toiminnalle vakaa rahoitus ja sen tuottama tieto hyödynnettäväksi päätöksenteossa.
  3. Kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukeminen ja ennalta ehkäisevän työn tunnistaminen osana sote-palvelujärjestelmää.

Hyvät kansanedustajat, tehdään yhdessä työtä paremman Suomen puolesta! Diak ja muut ammattikorkeakoulut kouluttavat uusia ammattilaisia ja tuottavat uutta tietoa hyvinvointimme turvaamiseksi. Pidetään yhteyttä! 

Elina Juntunen 
rehtori, toimitusjohtaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen valokuva
Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.