Siirry sisältöön

Mitä kampusrakenneuudistus tarkoittaa Pieksämäen kannalta?

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on yksimielisesti päättänyt 26.10.2021 järjestetyssä kokouksessaan uudistaa Diakin kampusrakennetta toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esityksen mukaisesti.

Jatkossa Diakilla on kampukset Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Pieksämäellä säilyy Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) keskittynyt DiakHub-yksikkö, joka järjestää jatkossa koulutuksia laajemmin Itä- ja Keski-Suomen alueella.

Mikä on DiakHub?

 • DiakHub on Diakissa v. 2020–2021 pilotoitu valtakunnallinen kumppanuusfoorumi.
 • Se kokoaa yhteen Diakin työelämäkumppanit, opiskelijat, opettajat sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijat.
 • DiakHub kehittää tulevaisuuden sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluja yhdessä asiantuntijoiden sekä palvelujen järjestäjien, tuottajien ja asiakkaiden kanssa.
 • Kaksivuotinen pilotti on keskittynyt sote-alan ajankohtaisiin teemoihin ja sen yhteyteen on rakentunut valtakunnallinen monialainen kumppanuusverkosto.

Mikä on DiakHub Itä-Suomi?

 • Kaksivuotisen pilottikauden jälkeen valtakunnallinen DiakHub vakiintuu ja sen toimintaa laajennetaan sekä temaattisesti että alueellisesti.
 • Diakin hallituksen 26.10.2021 tekemän kampusratkaisun myötä ensimmäinen alueellisen DiakHub-yksikön pilotti käynnistyy Pieksämäellä.
 • Kampuksen tilalle rakentuu Itä- ja Keski-Suomen koulutus- ja kehittämistarpeisiin vastaava DiakHub Itä-Suomi, joka palvelee koko aluetta.
 • DiakHub Itä-Suomen toimintaa aletaan suunnitella välittömästi paikallista asiantuntemusta ja kumppanuuksia hyödyntäen.

Miten DiakHub Itä-Suomi toimii?

 • Pieksämäelle sijoittuva DiakHub Itä-Suomi toimii Itä- ja Keski-Suomen alueella.
 • Se vie koulutusta ja TKI-toimintaa sinne, missä sille on tarvetta.
 • DiakHub Itä-Suomen avulla toteutamme Diakin strategian mukaisia tavoitteita Itä-Suomessa jatkossakin.
 • Toimimme edelleen valtakunnallisesti, oman erityisen profiilimme mukaisesti.
 • Vastaamme ketterästi työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden oppimistarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Miten DiakHub Itä-Suomi Pieksämäellä eroaa Pieksämäen-kampuksesta – mikä muuttuu?

 • Pieksämäellä ei ole enää opiskelijoiden sisäänottoja automaattisesti, vaan opetusta toteutetaan koko Itä- ja Keski-Suomen alueella tarpeen mukaan ja räätälöidysti.
 • Pieksämäellä toimiva DiakHub Itä-Suomen toimipiste toimii liikkuvan koulutustoiminnan kotipesänä.
 • Tilatarve Pieksämäellä pienenee, sinne jää kuitenkin DiakHub-yksikkö.
 • Kumppanuudet korostuvat: kumppaneiden kanssa on yhteisiä tavoitteita ja toimintastrategioita, myös yhteisiä tiloja.
  • Tavoitteena synergia ja kustannustehokkuus
  • Myös opetuksen ja TKI-toiminnan linkityksiä on tarkoitus lisätä.

Opiskelu Pieksämäellä

 • Pieksämäen-kampuksen nykyisenlainen koulutustarjonta päättyy hallitusti.
 • Opiskelijoita otetaan sisään vielä 2022, ja he valmistuvat kampukselta 2025–2026.
  Koulutustoiminta jatkuu eli DiakHub Itä-Suomi räätälöi koulutusta Itä- ja Keski-Suomen työelämän tarpeisiin.
 • Tarpeen mukaan toteutettava opetus tapahtuu verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena eli lähiopetuksen lisäksi on verkko-opetusta. Näin on ollut Pieksämäen kampuksella jo aiemmin.
 • Näihin koulutuksiin nivotaan entistä vahvemmin:
  • alueella toteutuva Diakin ja sen kumppaneiden TKI-toiminta sekä
  • työelämäkumppaneiden kanssa suunniteltava yhteistyö.
 • Näin DiakHub Itä-Suomi toimii käytännössä:
  • Jos esimerkiksi Pieksämäellä, Varkaudessa tai Mikkelissä todetaan koulutustarpeita vaikkapa diakoniatyön tai hoitotyön saralla, niin Diak on valmis räätälöimään sinne tarpeita vastaavan AMK-koulutuksen hyödyntäen kumppaniverkostoaan. Koulutus voidaan toteuttaa monimuotona esimerkiksi kumppanin tiloissa.
  • Diakilla on jo kokemusta vastaavasta liikkuvasta koulutustoiminnasta: Tampere, Kuopio, Kajaani, jne.

Henkilöstö Pieksämäellä

 • Jatkossa koko Diakin osaaminen on opetuksen ja TKI-toiminnan käytettävissä valtakunnallisesti entistä vahvemmin.
 • Osa Diakin Pieksämäen-kampuksen nykyisestä henkilöstöstä toimii DiakHub Itä-Suomen toimipisteestä käsin. Joidenkin työntekijöiden pääasiallinen työpiste voi vaihtua toiselle Diakin kampukselle, esim. Helsinkiin tai Ouluun.
 • Monipaikkainen työ ja digitaaliset ratkaisut tarjoavat mahdollisuudet toimia tarpeen mukaan ketterästi eri alueilla.
 • Kampusrakenneratkaisu ei aiheuta irtisanomisia.
 • Käytännön asiat tarkentuvat muutosprosessin seuraavissa vaiheissa.
 • Pieksämäen-kampuksella työskentelee tällä hetkellä 33 henkilöä ja opiskelee 369 opiskelijaa.
 • Pieksämäen-kampuksen opiskelijat ja henkilöstö ovat hajaantuneet ympäri Itä- ja Keski-Suomea. Pieksämäellä asuu noin 18 % Pieksämäen-kampuksen työntekijöistä (6 henkilöä) ja noin 10 % kampuksen opiskelijoista (38 henkilöä).