Siirry sisältöön

Tietoa kampusrakenneuudistuksesta Turun-kampuksen opiskelijoille, asiakkaille ja kumppaneille 

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on yksimielisesti päättänyt 26.10.2021 järjestetyssä kokouksessaan uudistaa Diakin kampusrakennetta toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esityksen mukaisesti.

Diakilla on nykyisellään kampukset viidessä kaupungissa: Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Jatkossa Diakilla on kampukset Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Pieksämäellä säilyy Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) keskittynyt DiakHub-yksikkö, jonka kautta tehdään koulutustoimintaa Itä-Suomen alueella.

Tavoitteena on, että toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti täysimääräisesti syyslukukaudella 2023.

Muutostarpeen perusteena on muun muassa varautuminen kiristyvään taloustilanteeseen. Diak pyrkii ennakoimaan rahoituksen kiristymistä ja turvaamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä.

Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsingin-kampukselle 

Turussa koulutetaan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä jonkin verran asioimistulkkeja. Diakin Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin vuoden syyslukukauden alussa 2023.

Diak haluaa jatkaa laadukasta tulkkikoulutustaan. Helsingin-kampukselle siirtyminen tuo synergiaetuja monialaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta.


Yhteistyö jatkuu ennallaan 

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä muu yhteistyö esimerkiksi harjoittelupaikkojen ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa jatkuu ennallaan Turun alueella. Kampusrakennepäätöksestä riippumatta haluamme pitää huolta Turun seudun verkostoistamme ja asiakkaistamme. 

Diakin tarkoitus on olla tulevaisuudessakin valtakunnallinen toimija niin kehittämisen kuin koulutuksenkin osalta. Tulevien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämiseen kutsumme mukaan myös nykyiset hanke- ja yhteistyökumppanimme. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!


Vaikutukset tulkkauskoulutukseen Turun-kampuksella 

Diak huolehtii mahdollisesti suljettavien kampusten osalta niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa. Opintojen toteutustapa selviää osana muutoksen valmisteluprosessia. 

Koulutusten laatu on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Diakille. Koulutuksia toteutetaan kampusrakenteen mahdollisista muutoksista huolimatta korkeatasoisen opetuksen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan ohjauksen kautta.

Diakin Turun-kampukselle otetaan uusia opiskelijoita vielä syksyllä 2022. Näiden opiskelijoiden kotikampus siirtyy Helsinkiin kesken opintojen syyslukukaudella 2023.


Päätös ei aiheuta irtisanomisia

Kampusrakenneratkaisu ei aiheuta irtisanomisia. Muutos vaikuttaa Turun-kampusten henkilöstön ensisijaiseen työpisteeseen. Käytännön asiat tarkentuvat muutosprosessin seuraavissa vaiheissa.

Turun-kampuksella työskentelee 17 henkilöä. Kampuksella opiskelee tällä hetkellä 136 opiskelijaa (syksy 2021).


Tiedote suomalaisella viittomakielellä, marraskuu 2021 (video)


Tiedote selkokielellä

Lue selkokielelle mukautettu tiedote marraskuulta 2021.