Tietoa kampusrakenneuudistuksesta Turun-kampuksen opiskelijoille, asiakkaille ja kumppaneille 

Diakin hallitus teki 11.5.2021 kokouksessaan korkeakoulun kampusrakennetta koskevan päätöksen, jonka pohjalta jatketaan vaihtoehtoisten kampusmallien tarkentamista ja analysointia. Päätöksen taustalla on tarve varmistaa korkeakoulun tuloksellisuus, vetovoima ja kilpailukyky myös haastavassa rahoitustilanteessa.  

Muutostarpeen perusteena on muun muassa varautuminen kiristyvään taloustilanteeseen. Diak pyrkii ennakoimaan rahoituksen kiristymistä ja turvaamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä. 

Jatkovalmisteluun etenivät seuraavat kampusrakenne-ehdotukset: 

  • Helsinki, Oulu, Pori ja liikkuva kampus 
  • Helsinki, Oulu, Pori (vain terveysala) ja liikkuva kampus 
  • Helsinki, Oulu, Pori, Pieksämäki/TKI-yksikkö ja liikkuva kampus. 

Diakin hallitus tekee lopullisen päätöksen kampusrakenteesta syksyllä 2021.  

Yhteistä valituille vaihtoehdoille on se, että toiminnan kehittämistä jatkettaisiin Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla samalla kun kehitetään uutta liikkuvan kampuksen mallia.  

Turun-kampuksen toiminnan siirtymisestä Helsinkiin neuvotellaan 

Diakin fyysinen Turun-kampus ei ole mukana jatkovalmisteluun edenneissä vaihtoehdoissa. Toiminta Turun-kampuksella päättyy näillä näkymin vuoden 2022 lopussa. Tavoitteena on, että Diakin toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2023 alusta. 

Diak jatkaa laadukasta tulkkikoulutusta myös tulevaisuudessa, mutta kampusratkaisuna neuvotellaan koulutuksen siirtämisestä Helsingin-kampukselle.


Yhteistyö jatkuu ennallaan 

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä muu yhteistyö esimerkiksi harjoittelupaikkojen ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa jatkuu ennallaan Turun alueella ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Kampusratkaisuista riippumatta haluamme pitää huolta Turun seudun verkostoistamme ja asiakkaistamme. 

Diakin tarkoitus on olla tulevaisuudessakin valtakunnallinen toimija niin kehittämisen kuin koulutuksenkin osalta. Tulevien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämiseen kutsumme mukaan myös nykyiset hanke- ja yhteistyökumppanimme. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiinne!


Vaikutukset tulkkauskoulutukseen Turun-kampuksella 

Diak huolehtii mahdollisesti suljettavien kampusten osalta niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa. Opintojen toteutustapa selviää osana muutoksen valmisteluprosessia. 

Koulutusten laatu on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Diakille. Koulutuksia toteutetaan kampusrakenteen mahdollisista muutoksista huolimatta korkeatasoisen opetuksen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan ohjauksen kautta. 


Tiedote suomalaisella viittomakielellä (video)


Tiedote selkokielellä

Lue selkokielelle mukautettu tiedote.