Ajankohtaisia poimintoja avoimen amk:n opintotarjonnasta

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta löytyy opintoja kaikilta Diakin koulutusaloilta ja kaikista tutkinnoista. Käytännössä voit suorittaa lähes kaikkia Diakin AMK- ja YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Syksyn 2020 opintotarjonnasta sinua saattaisi erityisesti kiinnostaa

 • Harjoittelunohjaajien valmennus (1 op): Opintojakso sinulle, joka ohjaat nyt tai tulevassa työssäsi korkeakoulu- tai alempien asteiden opiskelijoiden sosiaali-, terveys-, kirkon- tai tulkkauksen alan harjoittelujaksoja ja haluat pohtia ohjausvalmiuksiasi ja kehittyä opiskelijan harjoittelunohjaajana. Lue lisää…
  Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Liikunta, kehollisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä katsomukset ihmissuhdetyössä (5 op): Opintojakso kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta, soveltuu kaikille kohtaamisen ammateissa toimiville ja niihin opiskeleville. Lue lisää…
  Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Hyvinvointiteknologia (5 op): Verkkokurssi hyvinvointiteknologian sovellusalueista ja hyödyntämisestä asiakastyössä.
  Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä (5 op): Terveysteknologian hyödyntäminen ikääntyneen hoitotyössä.
  Lisätietoja ja ilmoittautuminen