Siirry sisältöön

johtaminen

DiakHub auttaa sote-toimijoita kehittämään vaikuttavia ratkaisuja 

Diak on kehittänyt ja konseptoinut työelämälle tarjottavia palveluja DiakHub-brändin alle. Taustalla on vuosien tutkimus- ja kehittämistyö.  

Diakin Advisory Board on aloittanut toimintansa

Diakin Advisory Board kokoontui ensimmäisen kerran Diakin Helsingin-kampuksella 15. syyskuuta 2023. Advisory Board on ulkopuolisista huippuasiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, jotka on valittu edistämään Diakin vaikuttavuutta, yhteiskunnallista asemaa ja strategista visiointia.

Työyhteisöissä tarvitaan turvaa, hyvää tahtoa ja rohkeutta olla tietämätön

Tunnettu terapeutti, puhuja ja kirjailija Tommy Hellsten on käsitellyt johtajuuden teemaa uusimmassa teoksessaan Olemisen voima – Kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta (2022). Syyskuussa hän saapuu luennoitsijavieraaksi Helsinkiin Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen järjestämään Johtaminen ja vuorovaikutus -työpajaan.

Työpaja: Johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Johtajuus on vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Tämä työpaja on suunnattu sinulle, joka haluat oppia paremmaksi ja ihmisläheisemmäksi johtajaksi sekä kehittää itsereflektiotasi ja ihmistuntemustasi. Hyvät

Työpaja: Työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot

Ihmisten välinen yhteistyö rakentuu vuorovaikutukselle, joka on keskeisesti yhteydessä työpaikan ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja työn sujuvuuteen. Tässä työpajassa pureudumme omiin vuorovaikutustaitoihimme ja pohdimme, millaiset vuorovaikutuskeinot

Työpaja: Mitä tulee työpaikalleni mukanani?

Kukaan ei ole tabula rasa! Tässä työpajassa perehdytään ohjatusti omaan menneisyyteen, ja siellä syntyneisiin voimavaroihin, kykyihin ja taitoihin. Kuinka valjastaa aiempi osaaminen hyödyksi nykyisessä

Työpaja: Mielenterveys puheeksi työpaikalla

Mielenterveys ei välttämättä näy ulospäin, mutta se vaikuttaa työpaikalla moneen asiaan. Tässä työpajassa opit, kuinka voit vahvistaa työntekijöiden voimavaroja ja tukea heidän mielenterveyttään. Opit

KM Assi Kukkosesta Diakin strategiajohtaja

KM Assi Kukkonen on nimitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun määräaikaisen strategiajohtajan tehtävään 31.12.2023 saakka. Kukkonen aloittaa tehtävässä heti. Hän siirtyy strategiajohtajaksi Diakin sosiaalialan koulutuspäällikön tehtävästä.

Diak äänestettiin jälleen yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista

Diak on toistamiseen valittu yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista. Tunnustus perustuu Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin.

Vuosi 2021 oli Diakille isojen muutosten vuosi

Diak on julkaissut vuosittaisen katsauksensa edellisen vuoden toimintaan. Vuotta 2021 leimasi historiallinen korkeakoulun tulevaisuutta koskeva päätös Diakin kampusrakenteesta.