Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: asiantuntija

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle osa-aikaista (80 %) asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2023 – 31.12.2024.

Asiantuntijana työskentelet Diakin kahdessa hankkeessa

 • Mahdollisuus osallisuuteen (50 % työajasta)
 • Romako – sujuvat siirtymät työelämään ja jatkokoulutukseen (30 % työajasta)

Tehtävä täytetään, mikäli Mahdollisuus osallisuuteen -hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Mahdollisuus osallisuuteen -hankkeessa vahvistetaan romaniyhteisön jäsenten osallisuutta, minälähtöistä voimaantumista ja elämänhallintaa COVID-19-kriisin jälkeen. Hankkeen pilottialueet ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja. Diak on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajana toimii Suomen Romanifoorumi ry.  Asiantuntija työskentelet Diakissa projektipäällikön työparina. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti alle 30-vuotiaat työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät, ilman ammatillista koulutusta olevat romanit.

Tehtäväsi hankkeessa:

 • teemapäivien, jalkautuvan työn ja vertaisryhmien käytännön toimenpiteet sekä kohderyhmän kohtaaminen
 • hankkeen muiden osatavoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
 • hankeviestintään, hankkeen arviointiin, raportointiin ja julkaisun sekä artikkelien kirjoittamiseen liittyvät tehtävät yhdessä hanketiimin kanssa.

Romako – sujuvat siirtymät työelämään ja jatkokoulutukseen on opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama hanke, jossa Uudellamaalla asuvia romaneita tuetaan toisen ja kolmannen asteen opintoihin, työelämään sekä korkeakouluopintoihin. Lisäksi tavoitteena on saada suomalaiset työnantajat saavutettavammaksi romaniväestölle.  Diak on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Tehtäväsi hankkeessa:

 • korkeakouluun pyrkivien ja korkeakouluopinnot aloittaneiden romanitaustaisten henkilöiden tukeminen: toiminnan esittely, avustaminen koulutuksiin hakemisessa ja pääsykokeisiin valmistautumisessa sekä opiskelijoiden tukeminen tehtäväpajoissa
 • hanketiimin muihin tehtäviin, kuten hankkeen toimintojen suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään osallistuminen.

Sinulla on  

 • korkeakoulututkinto tai olet loppuvaiheen korkeakouluopiskelija
 • kokemusta romanitoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, romanikulttuurin asiantuntemusta sekä kokemusta romanien osallisuutta ja koulutusta edistävästä kehittämistyöstä
 • kokemusta monitoimijaisessa hankkeessa työskentelystä sekä verkostoyhteistyöstä
 • erinomaiset verkostot hankkeen pilottialueiden romaniväestöön ja romanityön kentälle
 • lämmin, aikaansaava ja läsnä oleva ote osallisuuden tukemisessa
 • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot

Tehtävän kuukausipalkka on 2480 € (80 % työaika)

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Suvi Äärilä, p. 050 505 6960, 11.5. klo 9–10 ja 15.5. klo 12–13, suvi.aarila@diak.fi

Haethan tehtävään pian, kuitenkin viimeistään 28.5.2023. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.