Siirry sisältöön

Pohjois-Pohjanmaalla vahvistetaan osaamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden tueksi

kolme henkilöä rakentaa Jenga-pelin palikoista tronia
Pohjois-Pohjanmaalla kartoitetaan kevään ajan olemassa olevaa tietoa ja toimivia käytäntöjä lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuudesta sekä tuotetaan uutta tietoa osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on myös ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Osallisuuden vahvistuminen tukee hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Osallisuuden tiekartta -esiselvityshankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen. 

– Osallisuutta vahvistamalla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Hankkeen tarve on noussut esiin meneillään olevien osallisuushankkeiden pohjalta. On havaittu, että tarvitaan uusia keinoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuuden vahvistamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Seija Kemppainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Olemassa olevan tiedon yhteen koostamisen lisäksi hankkeessa tuotetaan uutta tietoa täydentämään ymmärrystä osallisuudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä osalta Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Osallisuus tukee arjen hyvinvointia

Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa (2022–2025), jonka kärkiteemoja ovat osallisuus sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvä ja sujuva arki.  

Osallisuutta vahvistamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, turvallisuuteen ja omien mahdollisuuksien laajamittaiseen hyödyntämiseen. Maakuntaohjelman mukaan heikommassa asemassa olevia etsitään aktiivisesti ja heidät löydetään ja myös heidän osallisuutensa varmistetaan. Se, että kaikki tulevat kuulluiksi ja voivat osallistua päätöksentekoon, vahvistaa luottamusta ja turvallisuutta. Osallisuuden kokemus vaikuttaa siten, että kaikkien ihmisten potentiaalinen toimintakyky tulee käyttöön. Kokemus osallisuudesta vähentää yksinäisyyttä sekä lisää uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin.

Ammattilaisille tietoa osallisuustyön tueksi

Osallisuustyötä tehdään niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin järjestöpuolella. Lasten, nuorten ja perheiden kokemusta osallisuudesta on vahvistettu muun muassa luomalla yhteisiä tiloja sekä tapahtumia ja toimintoja, joihin on mahdollista osallistua matalalla kynnyksellä. Osallisuustyötä tekeviä ovat kaikki, jotka jollakin tapaa työskentelevät osallisuuden edistämiseen tähtäävässä toiminnassa tai tekevät kehittämistyötä siihen liittyen. 

– Osallisuustyön voi käsittää todella laajasti. Esimerkiksi kaikki hyvinvoinnin parissa töitä tekevät ovat tekemisissä osallisuuden kanssa ja heidänkin asiantuntemustaan tällä saralla tulee edistää, Kemppainen toteaa.  

Hankkeen tarkoituksena onkin tuottaa tietoa, jota lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää työssään. Tavoitteena on myös vahvistaa eri toimialojen ja verkostojen välistä yhteistyötä niin, että kohderyhmään kuuluvat henkilöt saavat jatkossa oikeanlaista tukea saumattomasti, eivätkä putoa palveluista. 

Suuntaviivat osallisuuden kehittämiselle

Hanke kartoittaa osallisuuden tilaa maakunnassa ja kokoaa yhteen jo olemassa olevaa tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä hankkeiden ja verkostojen tuloksia. Kokonaiskuvan lisäksi tarkoitus on selvittää osallisuustiedon katvealueita, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta. Näin pystytään paremmin täsmentämään osallisuuden kehittämistarpeita maakunnassa. 

Esiselvityksessä tuotettua tietoa hyödynnetään ja pilotoidaan käytäntöön Pohjois-Pohjanmaalla jatkohankkeen muodossa: 

– Esiselvitys on ensimmäinen vaihe alueellista kehitysprosessia. Selvityksen tuloksia kehitetään edelleen ja juurrutetaan käytäntöön tulevassa jatkohankkeessa, Kemppainen sanoo. 

Tarkoitus on luoda osallisuuden tiekartta eli pitkän ajan suunnitelma kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden vahvistamiselle Pohjois-Pohjanmaalla.

Osallisuuden tiekartta -esiselvityshankkeessa (1.1.–31.7.2023) kartoitetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuteen liittyvää alueellista tietoa ja toimivia käytäntöjä sekä tuotetaan uutta tietoa osallisuuden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen säätiö. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Seija Kemppainen, seija.kemppainen@diak.fi, 050 325 9227