Siirry sisältöön

Uudessa YAMK-tutkinnossa Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen koulutetaan yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen on Diakin uusi sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia luoda ekososiaalista osaamista työyhteisöissä, eli rakentaa inhimillisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Tutkinto lisää opiskelijoiden ymmärrystä ekososiaalisesta kehittämisestä.

Tutkinto on Suomessa ensimmäinen laatuaan: koskaan aiemmin ei ole toteutettu ekososiaalisiin kysymyksiin keskittyvää YAMK-tutkintoa.

– Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen on tulevaisuusorientoitunut koulutus. Se vastaa ennakoiden siihen tarpeeseen, millaista osaamista sosiaali- ja terveysalalla tulee tulevaisuudessa olla, Diakin sosiaalialan yliopettaja Marja Katisko avaa.

Koulutusohjelmassa painottuu teoreettisen tiedon soveltaminen käytäntöön ja ekososiaalisuuteen liittyvän työorientaation soveltaminen opiskelijan omalla alalla. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon globaalien ja paikallisten ilmiöiden riippuvuuksista ja esimerkiksi luontokadon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista sosiaali- ja terveysalaan.

Jokainen työntekijä on aktiivinen toimija

Tulevaisuudessa jokaisella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella on oma tehtävänsä siinä, että yksilökeskeinen työ muuttuu yhteisöä palvelevammaksi.

– Ekososiaalisessa ajattelussa nimenomaan työntekijä on aktiivinen toimija, joka toteuttaa yhteiskunnallista muutosta. Yksilökeskeisestä ajattelusta siirrytään tukemaan yhteisöjen voimaantumista, Katisko sanoo.

Koulutuksesta valmistuu osaajia muutosjohtamisen tehtäviin sote-alalla. Se valmistaa myös sellaisiin työn muutokseen liittyviin tulevaisuuden työtehtäviin, joita ei vielä ole edes olemassa.

– Opetus toteutuu joustavasti verkossa, mutta tavoitteena on yhteisöllisyyden luominen. Koska koulutus on ensimmäinen laatuaan, parhaimmillaan siellä syntyy ammattilaisten uusi, oma verkosto.

Tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa

YAMK-tutkinto toteutetaan yhteistyössä työelämäkumppani Mustarindan kanssa. Mustarinda on taidetta, tiedettä ja ekologisia kysymyksiä yhdistävä yhdistys.

– Mustarinda on ollut mukana tutkinnon suunnittelussa ja tuo opetukseen muun muassa monipuolisia asiantuntijaluennoitsijoita, Mustarinda-seuran toiminnanjohtaja Miina Kaartinen kertoo.

– Opiskelijat voivat tutkia opinnäytetyössään omaa organisaatiotaan ekososiaalisuuden näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti löytää tutkittavan kohteen Mustarindan kautta. Tutkinnon tavoitteena on synnyttää uusia, tutkimukseen perustuvia työmenetelmiä, joita opiskelijat voivat ottaa käyttöön nykyisissä ja tulevissa organisaatioissaan.

Tutustu tutkintoon

Heräsikö kiinnostuksesi? Tutustu tarkemmin Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -tutkinnon sisältöihin ja hakuprosessiin täällä.

Haluaisitko kumppaniksi koulutusohjelmaan? Lue lisää DiakHubin sivuilta kumppaneille tarjolla olevista monipuolisista mahdollisuuksista!