Siirry sisältöön

Opi kohtaamaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä asioita avoimen amk:n opintojaksolla

Haluatko oppia ymmärtämään ja kohtaamaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä asioita? Tämä monialainen opintojakso on tarkoitettu kaikille kohtaamistyön ammattilaisille ja opiskelijoille.

Diakin avoin AMK järjestää syys- ja kevätlukukaudella 2022-23 opintojakson

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä (5 op)

Opintojakso kattaa perusteet seksuaalisuuden ja sukupuolen kulttuurisuudesta, moninaisuudesta, terveydestä ja haavoittuvuudesta, sekä tarjoaa välineitä kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä aiheita eri ikä- ja asiakasryhmien kanssa.

Opintojakson sisällöt

 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit
 • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä
 • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä
 • Seksuaalioikeudet
 • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä
 • hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta
 • osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
 • osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa
 • osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu kaikille kohtaamistyön ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat päivittää ja lisätä tietämystään seksuaalisuuden ja sukupuolen ajankohtaisista kysymyksistä, ja jotka haluavat saada välineitä aiheen ammatilliseen ja eettiseen käsittelyyn.

Opintojaksosta annettua palautetta

Upeasti koottu kokonaisuus. Napakat ja ytimekkäät videoluennot säilyttivät mielenkiinnon ja materiaalia oli monipuolisesti. Videot tukivat visuaalista oppimistyyliä ja sekä täsmentävät kysymykset että selkeät lopputentit vahvistivat sisäistetyn tiedon. Kiitos loistavasti toteutetusta kurssikokonaisuudesta!

Toteutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina eikä niissä ole aikaan tai paikkaan sidottua opetusta. Opiskelija opiskelee aiheita monipuolisesti ohjatussa temaattisessa järjestyksessä. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakle-oppimisympäristöstä.

Opiskelijalla on kolme kuukautta aikaa suorittaa opintojakso 31.7.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opintojakson hinta on 75 euroa.

Voit ilmoittautua kurssille 30.04.2023 asti. Ilmoittautuminen ja lisätiedot verkkokaupassa tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan!