Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö hankkeeseen Poriin

Haemme Diakin Porin-kampukselle Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen tehtävään. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2022–31.12.2023.

Hankkeen päätavoitteena on edistää vastaanottokeskukseen rekisteröityneiden hakijoiden työllistymistä sekä tukea heitä työllistäviä työnantajia pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteet saavutetaan antamalla turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua tarvitseville yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista tukea työnhaussa, kertomalla heille suomalaisen työelämän pelisäännöistä, tukemalla työnantajia työntekijän perehdytyksessä ja työsuhteen aikana sekä vahvistamalla työntekijän ammatillista suomen tai englannin kielen osaamista. Diak toimii hankkeen päätoteuttajana ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö osatoteuttajana. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Projektipäällikkönä vastaat

 • koko hankkeen johtamisesta, maksatuksista ja raportoinnista sekä näiden lähettämisestä rahoittajalle aikataulun mukaisesti
 • työnantajille tarjottavasta tuesta
 • turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakevien työllistymistä koskevan yhteistyön selkeyttämisestä Satakunnassa
 • vastaat hankkeen englannin ja/tai suomen kielen opetuksesta ja kielitaitotason kartoituksesta
 • yhteyshenkilönä toimimisesta rahoittajaan päin ja tarpeen mukaan muutoshakemusten tekemisestä
 • hankkeen ohjausryhmän toiminnasta esittelijänä ja sihteerinä
 • hankeviestinnästä ja hankkeen tiedottamisesta työnantajille yhdessä hankeviestinnän asiantuntijan kanssa
 • yhteistyön koordinoinnista yhteistyökumppanien kanssa
 • artikkelien kirjoittamisen koordinoinnista ja osallistut kirjoitustyöhön

Sinulla on

 • kielten opettajan pätevyys (pääaine esim. venäjä, englanti tai suomi)
 • kokemusta maahanmuuttajien työllistymisen tukemisesta
 • kokemusta monitoimijaisen hankkeen johtamisesta, hallinnosta ja verkostoyhteistyöstä
 • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa
 • eduksi luetaan venäjän/ukrainan kielen taito

Tarjoamme sinulle moninaisen, innostuneen ja ammattitaitoisen organisaation tuen, välittävän työyhteisön ja hyvän perehdytyksen tehtävään. Pääset osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työtehtävät koetaan merkityksellisiksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Suvi Äärilä, puh. 358 50 505 6960, ti 28.6. klo 10–11 ja ke 3.8. klo 13–14 tai sähköpostitse: suvi.aarila@diak.fi

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2022–31.12.2023. Tehtävään palkattavan toivotaan aloittavan työt mahdollisimman pian syksyllä 2022.

​​​​​​​Haethan tehtävään viimeistään 7.8.2022.