Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö hankkeeseen

Haemme nyt Diakin Porin-kampukselle projektipäällikköä Monikulttuurinen ohjaustyö ohjaamossa -hankkeeseen 80 % työajalla ajalle 1.4.2022–31.12.2023.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Ohjaamo Porin maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnattuja omakielisiä palveluja heidän koulutus- ja työllistymisvalmiuksiensa parantamiseksi ja työllistymisensä tukemiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Ohjaamo Porin henkilökunnan edellytyksiä antaa monikulttuurista ohjausta. Diak toimii hankkeen toteuttajana ja hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta.

Projektipäällikkönä

 • vastaat koko hankkeen johtamisesta, maksatuksista ja raportoinnista sekä näiden lähettämisestä rahoittajalle aikataulun mukaisesti
 • vastaat hankkeen työpakettien toteutuksesta
 • tuet hankkeessa työskentelevää monikulttuuriohjaajaa hankkeen sisällöllisten teemojen integroimisessa yksilö- ja ryhmäkohtaiseen ohjaukseen
 • toimit yhteyshenkilönä rahoittajaan päin ja vastaat tarpeen mukaan muutoshakemusten tekemisestä
 • toimit ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä
 • vastaat hankeviestinnästä yhteistyössä hanketiimin kanssa
 • vastaat yhteistyön koordinoinnista yhteistyökumppanien kanssa
 • koordinoit ja osallistut Dialogi-verkkomedian artikkelin työstämiseen sekä kirjoitat blogitekstejä hankkeen blogiin

Sinulla on

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • aiempaa kokemusta monikulttuurisesta ohjauksesta ja neuvonnasta ja sen kehittämisestä
 • kokemusta monitoimijaisen hankkeen johtamisesta, hallinnosta ja verkostoyhteistyöstä
 • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa
 • eduksi luetaan kokemus tulkkausalasta, voimavaraistavasta työotteesta sekä koulutus- ja uraohjauksesta

Tarjoamme sinulle moninaisen, innostuneen ja ammattitaitoisen organisaation tuen, välittävän työyhteisön ja hyvän perehdytyksen tehtävään. Pääset osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työtehtävät koetaan merkityksellisiksi. Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Suvi Äärilä, puh. 358 50 505 6960, ti 26.4. klo 13–14 ja 2.5. klo 10–11, tai sähköpostitse: suvi.aarila@diak.fi.

Haethan tehtävään viimeistään 15.5.2022.