Siirry sisältöön

Diakilta ja Itä-Suomen yliopistolta yhteinen maisteritason diakoniakoulutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ovat sopineet yhteisistä diakonia-alan opinnoista. Uuteen yhteiseen maisteritason koulutukseen voivat ottaa osaa siihen ilmoittautuvat yliopiston teologian ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyt Diakin opiskelijat.

Vastaavaa maisteritason diakoniakoulutusta ei suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ole toistaiseksi ollut tarjolla.  

– Ajankohtainen maailmantilanne lisää kiinnostusta kristinuskon auttamiseen, toisten huomioonottamiseen, vastuuseen ja solidaarisuuteen liittyvän käytännöllisen toiminnan tutkimiseen ja syvempään oppimiseen. Yhteistyökoulutuksella voimme vastata tähän tarpeeseen, sanoo Diakin diakonian ja kasvatuksen yliopettaja Mikko Malkavaara 

Uusi koulutusohjelma laajentaa Diakin ja Itä-Suomen yliopiston välistä yhteistyötä. Aikaisempi, nyt voimassa oleva yhteistyösopimus on mahdollistanut oppilaitosten välisen ristiinopiskelun. Uusi sopimus laajentaa yhteistyötä toteutettavaksi myös ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen ja yliopiston maisteritutkintojen välillä.  

– Ristiinopiskelun mahdollisuus vahvistaa molempien tutkintojen opiskelijoiden polkua: moniammatillinen yhteistyö rakentuu ja kehittyy osana opintoja.Tavoitteena on samalla silloittaa Bolognan sopimuksen mukaista opintojen polkua ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista kohti jatko-opintoja aina tohtorin tutkintoon saakka, sanoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen. 

Uuden maisteritason diakoniakoulutuksen opinnot alkavat vuoden 2023 elo-syyskuussa Diakissa ja Itä-Suomen yliopistossa. Opiskelijat ovat kirjoilla omassa oppilaitoksessaan ja suorittavat tutkintonsa sinne.  

Uusien opintojen piiriin kuuluvat muun muassa diakoniapainotteiset syventävät opinnot ja yhdessä toteutettavat tutkielmaseminaarit. 

– Tutkintoon sisältyvistä kursseista ja seminaareista suuri osa on yhteisiä, ja ne voivat toteutua kummassa oppilaitoksessa tahansa. Opinnoissa voi myös olla esimerkiksi kaksi opettajaa, joista toinen on Itä-Suomen yliopistosta ja toinen Diakista, Malkavaara kertoo. 

Lisätiedot

  • yliopettaja, diakonia ja kasvatus, Mikko Malkavaara, p. 0400 874 563, mikko.malkavaara@diak.fi
  • toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen, p. 040 766 1312, elina.juntunen@diak.fi
  • viestinnän asiantuntija Helka Repo, p. 050 597 5008, helka.repo@diak.fi