Siirry sisältöön

Tutustu opintoihin tai päivitä osaamistasi avoimessa AMK:ssa keväällä 2022! 

Diakin avoimen AMK:n kevään opintotarjonta on julkaistu! Tutustu Diakin opintoihin tai päivitä osaamistasi. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Diakin avoimessa AMK:ssa on tarjolla sosiaali-, terveys-, tulkkaus- ja kirkon alan AMK- sekä YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin kuuluvia opintoja. Opintoja järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkkototeutuksina.

Opintojen hinnat löytyvät ilmoittautumislinkeistä. Osa opinnoista on kaikille maksuttomia.


Nostoja kevään 2022 opintotarjonnasta

Diakin opintoihin ja koulutusaloihin tutustujille

Diakin oppimisen välineet (1 op)

Aloita opiskelusi tästä opintojaksosta, mikäli sinulla ei ole viimeaikaista kokemusta verkko-opiskelusta Diakissa. Opintojakso on kaikille maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 11.11.2021–18.3.2022

Otetta kirjoittamiseen – kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja (1 op)

Suunnitteletko avoimen AMK:n opintoja, mutta kirjallisten tehtävien tekeminen huolestuttaa? Tällä ilmaisella kurssilla pääset kertaamaan opinnoissa vaadittavia kirjoitustaitoja.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 11.11.2021–20.12.2021

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä (2 op)

Opintojakso on suunnattu kaikille sote-alalla toimiville ja sitä opiskeleville, jotka haluavat ymmärtää eettisen toiminnan periaatteet alallaan.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–29.4.2022

Kulttuuri- ja uskontolukutaito (5 op)

Haluatko ymmärtää, miten kulttuuri ja uskonto ovat kietoutuneet toisiinsa ja miten ne vaikuttavat ihmisten arkeen?

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 9.12.2021–31.01.2022

Mielenterveys ja päihteet (4 op)

Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja kirkon alan toimijalle, joka haluaa ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 4.11.2021–13.12.2021

Vammaisuus (2 op)

Tällä ilmaisella kurssilla opit vammaisuuden erilaisista ilmenemismuodoista, ja ymmärrät vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta.

Lisätietoa ja Ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 4.11.2021–20.12.2021

Vanhuus (2 op)

Työskenteletkö ikääntyneiden parissa? Tällä kurssilla pääset perehtymään ajankohtaiseen ja monialaiseen tietoon gerontologiasta. Opit kohtaamaan ikääntyneen ja ymmärryksesi ikääntyneen ihmisen elämästä syvenee.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 4.11.2021–25.3.2022

Viittomakielen perusteet (5 op)

Ota viittomakielen perusteet haltuun verkossa suoritettavilla opinnoilla.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–27.12.2021


Suomen kielen osaamistaan kehittäville

Finnish Basic Level 1 A (3 op)

Learn basics of Finnish. You will be able to communicate with basic phrases. Your skill level will be A1.1.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (monimuotototeutus)

Ilmoittautumisaika: 2.12.2021–10.1.2022

Suomen kieli, perustaso 2 (5 op)

Opi puhumaan suomea tasolla A2.2.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (monimuotototeutus)

Ilmoittautumisaika: 18.11.2021–27.12.2021


Harjoitteluohjaajana nyt tai tulevaisuudessa toimiville

Harjoitteluohjaajien valmennus (1 op)

Ohjaatko työssäsi harjoittelijoita? Osallistu verkkokurssille, missä pääset syventämään ohjaustaitojasi.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 8.11.–21.2.2022


Master’s level studies in English

Communities in change (YAMK, 5 op)

Learn how to analyse the evolution of communities at the global and local level. You will also be able to evaluate new forms of governance, civil society and community action.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 8.1.2022–16.2.2022

Quality and effectiveness of people-centred practice (YAMK, 5 op)

You will be able to develop consistent evidence-based practices by acting as a mentor, educator and consulting expert to other health-care team members.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 16.12.2021–24.11.2022

Service-design in people-centred practice (YAMK, 5 op)

You will be able to apply a service-design approach and method to a client’s service pathway and adopt new methods to understand and develop the customer experience.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 4.11.2021–13.12.2021


Osaamistaan päivittäville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Gerontologinen kliininen hoitotyö (5 op)

Kurssi sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka haluavat syventää ja päivittää osaamistaan ikääntyneiden hoidosta, sekä terveysalan AMK-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–20.12.2021

Hyvinvointiteknologia (5 op)

Monipuolinen kattaus teknologian eri käyttömahdollisuuksista niin oman kuin asiakkaidesikin hyvinvoinnin edistämiseksi. Sekä sosiaali- että terveysalan näkökulmat huomioidaan monipuolisesti kootussa aineistossa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–14.2.2022

Johda itseäsi paremmin – Hyvän elämän valmennus (3 op)

Opit johtamaan itseäsi opinnoissa ja arjessa paremmin. Tunnistat omia ajattelutapojasi ja niiden vaikutusta omaan toimintaasi.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–7.2.2022

Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito (5 op)

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan peruselintoimintojen häiriöistä, sekä terveysalan AMK-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 11.11.2021–20.12.2021

Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet (5 op)

Kurssilla syvennät ymmärrystäsi laiteturvallisuudesta, potilasturvallisuudesta sekä hoito- ja valvontalaitteiden toiminnasta ja niiden antaman tiedon tulkinnasta. Suorittaminen edellyttää Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito -opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 2.12.2021–10.1.2022

Lasten ja nuorten mielenterveystyö (5 op)

Opinnot soveltuvat erityisen hyvin sosiaali-, terveys-, kirkon- ja kasvatusalan ammattilaisille lasten ja nuorten mielenterveysosaamisen syventämiseksi ja päivittämiseksi. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Mieli ry:n Sekasin-chatin toiminnassa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 18.11.2021–20.12.2021

Perioperatiivisen hoitotyön perusteet (5 op)

Opit perioperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset, ja osaat ohjata potilasta hoidon prosessin eri vaiheissa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 2.12.2021–10.1.2022

Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen (5 op)

Kurssin suoritettuasi osaat käyttää ja kehittää potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä tukea päihteiden käyttäjän läheisiä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 18.11.2021–27.12.2021

Sisäilmasta sairastuneen asiakastyön perusteet (5 op)

Opit sisäilmaongelmien perusteet, ja osaat ratkaista sairaasta sisäilmasta johtuvia ongelmia moniammatillisesti eri toimintaympäristöissä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 22.11.2021–7.2.2022

Varhaiskasvatuksen perusteet (5 op)

Opit lapsilähtöisen pedagogiikan ja kasvatusyhteistyön perusteet, ja ymmärrät varhaiskasvatuksen merkityksen ennaltaehkäisevänä lastensuojelu- ja perhetyönä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 18.11.2021–27.12.2021


Lääkehoidon osaamista tarvitseville sosiaalialan ammattilaisille

Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla –kokonaisuuden opinnot (3–10 op)

Tarvitsetko työssäsi lääkehoidon osaamista? Opintojakso antaa valmiudet lääkelupiin ja sitä kautta lääkehoidon osaamiseen sosionomin työssä.

Opiskele turvallista lääkehoitoa joustavasti verkossa, ja osallistu sinulle parhaiten sopivan paikkakunnan taitopajapäivään lähiopetuksena tänä syksynä. Lähipäiviin on mahdollista osallistua Diakin kampuksilla Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä ja Porissa.

Opintokokonaisuuteen kuuluva Lääkehoidon perusteet -osio tulee olla suoritettuna ennen taitopajapäivään osallistumista, muiden osien suoritusjärjestyksen voit valita itse.

Lääkehoidon perusteet (3 op)

Aloita Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintojen suorittaminen tästä kurssista. Saat tarpeelliset perustiedot ja voit halutessasi jatkaa syventymistä lääkehoitoon sosiaalialan eri toimintaympäristöissä ja eri asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Suorita kurssi omassa tahdissasi verkossa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 25.11.2021–30.4.2022

Taitopajat ja lääkelaskenta (2 op)

Kampuskohtaiset taitopajapäivät toteutetaan lähiopetuksena seuraavina ajankohtina:

Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito (2 op)

Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 30.12.2021–30.4.2022

Lasten ja nuorten lääkehoito (1 op)

Lasten ja nuorten lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 30.12.2021–30.4.2022

Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito (1 op)

Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 30.12.2021–30.4.2022

Kehitysvammaisuus ja lääkehoito (1 op)

Kehitysvammaisuus ja lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittautumisaika: 4.11.2021–30.4.2022


Ilmoittaudu mukaan

Tutustu kevään opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://hakija.diak.fi. Avoimen AMK:n kevään opintotarjonnan löydät valitsemalla toteutusajaksi ”seuraava lukukausi”.  Koko opintotarjonta julkaistaan 17.12. mennessä.

Ilmoittautumisaika avoimen AMK:n opintoihin alkaa pääsääntöisesti 2 kuukautta ja päättyy 3 viikkoa ennen ko. opintojen alkua. Tarkista aikaan ja paikkaan sidottu opetus ilmoittautumissivun kohdasta “Sisältyvät toteutukset”. Kevään 2022 lukujärjestykset julkaistaan viimeistään 15.12.

Avoimen AMK:n opintojen maksutapana on Paytrail, ellei opintojen tiedoissa erikseen toisin mainita. Opintomaksu peritään heti ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli saat paikan valitsemiisi opintoihin. Jos jäät varasijalle, opintomaksu peritään vasta, jos voimme tarjota sinulle peruutuspaikan valitsemiisi opintoihin.

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun yleiset ilmoittautumisohjeet

Lisätietoa Diakin eri opiskelumuodoista


Yhteystiedot

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun opintotoimisto

avoin@diak.fi

Puh. 040 509 5165 (ma-pe klo 9–11)