Valmistuitko Diakista vuonna 2016? Vastaa ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyyn!

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2016 valmistuneet. Vastaamalla kyselyyn autat kehittämään ammattikorkeakoulutusta.

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna kaikille vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä. Kysely lähetettiin kaikille vuonna 2016 valmistuneille 13.10. ja siihen voi vastata 9.11. asti. Ammattikorkeakoulut toivovat, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan.

Vastaamalla autat kehittämään koulutusta

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämämätietoa mm. tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työelämässä tarvittavasta yleisestä, eri aloille yhteisestä osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa.

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutukseen.

– Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Valmistuneelle ei enää riitä hyvät oman alansa alakohtainen osaaminen vaan opiskelijalla on oltava muun muassa kyky oppia ja omaksua uutta. Kysely tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista ammattikorkeakouluista valmistuneet alumnit itse pitävät tärkeänä viiden vuoden työuran jälkeen, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Uraseurantakyselyssä on rahoitusmalliin valikoituneita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulutuksen laatua.  Rahoitusmalliin vaikuttavien vastausten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille 3 % perusrahoituksesta.

Jos olet valmistunut Diakista vuonna 2016, tarkkaile sähköpostiasi ja vastaa uraseurantakyselyyn!

Aikaisempien uraseurantakyselyn tuloksiin voit tutustua Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa ja Töissä.fi-sivulla.