Avoimet työpaikat: projektipäällikkö hankkeeseen

käsiä päällekkäin

Toteutamme yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n, Kirkkopalvelut ry:n/Seurakuntaopiston, Vaalijalan kuntayhtymän, Savon vammaisasuntosäätiö Savaksen sekä Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa ESR-rahoitteisen Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen -hankkeen. Hankkeen avulla varmistetaan vammaisalan työvoiman saatavuutta luomalla toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä työelämän yhteistyön välityksellä osaamista suuntaavia opintoja ja opintopolkuja vammaisalan työhön.

Toiminta vahvistaa vammaisalan vetovoimaa luomalla vammaisalan työhön uusia toimintamalleja ja hoivateknologista osaamista, jotka tukevat sekä asiakkaan hyvinvointia ja yksilöllisiä arjen valintoja, että vahvistavat ja monipuolistavat vammaistyön rakenteita, toimintoja, mielekkyyttä ja kiinnostavuutta. Hanke tekee näkyväksi vammaisalan työtä ja kehittää uusia rekrytointimuotoja alan työhön. Hanke kokoaa lisäksi yhteen ja tekee läpinäkyväksi vammaisalan osaamista, jotta se muodostaa jatkossa tiiviimmän alueellisen osaamisverkoston ja -keskittymän.

Projektipäällikkönä

  • vastaat hankkeen hallinnoinnista.
  • koordinoit koko hankkeen osalta kehittämistoimintoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
  • vastaat hankkeen arvioinnista, yhteisten kehittämisfoorumien järjestämisestä sekä tiedon tuottamisesta hankkeen osaamiskartoituksiin ja julkaisuihin.
  • osallistut omalla asiantuntijuusalueellasi tarpeen mukaan hankesuunnitelman mukaisiin muihin toimintoihin, esimerkiksi avoimen AMK:n ohjausmallin kehittämiseen.
  • osallistut työpakettien toteutukseen vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.

Sinulla on 

  • työhön soveltuva koulutus
  • kokemusta hankkeiden hallinnoinnista ja koordinoinnista
  • kokemusta vammaisalalta
  • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot
  • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Sari Vilminko, p. +358 40 091 0223, 2.9. klo 9–10 ja ma 6.9. klo 12.30–13.30 tai sähköpostitse sari.vilminko@diak.fi

Haethan tehtävään mahdollisimman pian, viimeistään 12.9. mennessä.