Tulkkikoulutuksen kehittäminen on Diakille tärkeää jatkossakin  

Diakin viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen päättymisestä Diakin Turun-kampuksella ja siirtymisestä Helsinkiin neuvotellaan parhaillaan. Tulkkikoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen on Diakille ja sen kumppaneille tärkeää. Koulutuksen tulevaisuus turvataan yhteiskehittämällä.   

Diakin kampusrakennetta ollaan uudistamassa. Diakin hallitus päätti toukokuussa, että kampusrakenneuudistusta jatkovalmistellaan kolmen vaihtoehtoisen kampusrakennemallin pohjalta. Diakilla on nykyisellään kampukset Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.   

Diakin fyysinen Turun-kampus ei ole mukana jatkovalmisteluun edenneissä vaihtoehdoissa. Turun-kampus on Diakin pienin toimipiste ja siellä koulutetaan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja.    

– Turun-kampuksen toiminnan siirtymisestä Diakin suurimmalle kampukselle Helsinkiin neuvotellaan. Tavoitteena on, että Diakin toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2023 alusta, Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen avaa suunnitelmia.   

Diak karsii kampuksiaan taloudellisista syistä. Viittomakielen tulkkeja kouluttaa Diakin lisäksi Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) Helsingissä. Diakin suunnitelmia siirtää tulkkikoulutus Helsinkiin on kritisoitu, sillä se keskittäisi viittomakielen tulkkikoulutuksen pääkaupunkiin kokonaan.   

– Meidän on kuitenkin ajateltava Diakin selviytymistä tulevaisuuden haasteista kokonaisuutena. Aiomme jatkossa toteuttaa valtakunnallista tehtäväämme liikkuvan kampuksen mallilla, Elina Juntunen kertoo.    

Koulutusta kehitetään yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa 

Kuurojen Liiton ja Diakin yhteisessä keskustelussa on pohdittu liikkuvan kampuksen mahdollisuuksia tuoda tulkkikoulutusta vaikkapa Pohjois-Suomeen.  

Liikkuvan kampuksen avulla ammattikorkeakoulutusta voidaan viedä alueille, joilla on sille tarvetta. Jatkossa tulkkikoulutustakin saattaisi olla mahdollista tarjota esimerkiksi rajallisena ajanjaksona Pohjois- tai Itä-Suomessa, jossa ei tällä hetkellä kouluteta viittomakielen tulkkeja lainkaan.    

Viittomakielen tulkkeja on koulutettu Diakissa 1990-luvun loppupuolelta asti. Aloite ammattikorkeakoulutasoisesta tulkkikoulutuksesta tuli aikoinaan Kuurojen Liitolta.   

– Kuurojen Liitolle on tärkeää, että tulkkikoulutus säilyy tulevaisuudessakin vahvana ja että sitä kehitetään. Haluamme olla Diakin tukena tulkkikoulutuksen kehittämisessä myös jatkossa, kertoo Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.  

Diakin ja Kuurojen Liiton yhteistyö jatkuu syksyllä yhteiskehittämisen muodossa. 

Lue lisää Diakin kampusrakenneuudistuksesta ja Turun-kampuksen suunnitelmista (saatavilla myös viittomakielellä ja selkokielellä).

Katso tiedote viittomakielellä: