Siirry sisältöön

Ilmoittaudu Diakin avoimen ammattikorkeakoulun syksyn opintoihin!  

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun syksyn 2021 opintotarjonta on julkaistu avoimen AMK:n portaalissa. Ilmoittautumisajankohdat vaihtelevat opintojakson aloitusajankohdasta riippuen. Elokuussa alkaviin opintoihin ilmoittautuminen on käynnissä.  

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla Diakin sosiaali-, terveys-, tulkkaus- ja kirkon alan AMK-sekä YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin kuuluvia opintoja. Tutustu Diakin opintoihin, päivitä aiempaa osaamistasi, valitse kirkon alojen virkoihin vaadittavat aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot tai ota haltuun kokonaan uusi osaamisalue. 

Opintoja järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkkototeutuksina. Tarkista aikaan sidottu verkko-opetus ja kampuksilla tapahtuva lähiopetus ilmoittautumissivun opintojakson tiedoista avaamalla tiedot auki kohdasta sisältyvät toteutukset.  

Nostoja syksyn 2021 opintotarjonnasta

Diakin opintoihin tutustujalle

Diakin oppimisen välineet (1 op): Suosittelemme aloittamaan opinnot tästä opintojaksosta, mikäli sinulla ei ole viimeaikaista kokemusta verkko-opiskelusta Diakissa. Opintojakso on kaikille maksuton.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Otetta kirjoittamiseen – kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja (1 op):Suunnitteletko tai oletko aloittamassa avoimen AMK:n opintoja Diakonia-ammattikorkeakoulussa? Opintojakso on erityisen hyödyllinen sinulle, jos et ole aiemmin opiskellut korkeakoulussa – tai opinnoistasi on ehtinyt kulua pidempään niin, että opiskelutaitojen kertaus on tarpeen. Opintojakso on kaikille maksuton.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Harjoitteluohjaajana nyt tai tulevaisuudessa toimiville

Harjoitteluohjaajien valmennus (1 op): Kaipaatko valmiuksia toimia tai haluatko kehittyä harjoitteluohjaajana? Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat nyt tai tulevassa työssään korkeakoulu- tai alempien asteiden opiskelijoiden sosiaali-, terveys-, kirkon- tai tulkkauksen alan harjoittelujaksoja työpaikoillaan.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Digi- ja teknologiaosaamista kehittäville

Digiosaaminen (4 op): Haluatkokehittää valmiuksiasi neuvoa ja ohjata digitaalisissa toimintaympäristöissä, tutustua digitaalisen viestinnän oikeudelliseen sääntelyyn ja eettisiin periaatteetteisiin sekä digitalisaation yhteiskunnallisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin? Valitse itsellesi sopivin toteutus alla olevista vaihtoehdoista. Verkkototeutuksia on useita ja niissä on erilaiset opetusaikataulut.  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Hyvinvointiteknologia (5 op): Hyvinvointiteknologia on monipuolinen kattaus teknologian eri käyttömahdollisuuksista niin oman kuin asiakkaidenkin hyvinvoinnin edistämiseksi. Sekä sosiaali- että terveysalan näkökulmat huomioidaan monipuolisesti kootussa aineistossa. Opintojakso sopii erityisen hyvin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, joilla on perustiedot Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä alan toimintakulttuurista.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä (5 op): Haluatko oppia hyödyntämäänterveysteknologiaa ikääntyneiden hoitotyössä ja tutustua terveysteknologian eettisyyteen, soveltuvuuteen ja turvallisuuteen? Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Mielenterveys- ja päihdetyön sekä lastensuojelun ja sijaishuollon osaamista kehittäville

Lasten ja nuorten mielenterveystyö (5 op): Opintojakso on erittäin ajankohtainen koronapandemian takia lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi erityisesti verkon kautta. Opinnot soveltuvat erityisen hyvin sosiaali-, terveys-, kirkon- ja kasvatusalan ammattilaisille lasten ja nuorten mielenterveysosaamisen syventämiseksi ja päivittämiseksi.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy ja vähentäminen (5 op): Koronakriisi on tuonut haasteita lasten, nuorten ja perheiden arjen ja perhesuhteiden turvallisuuteen. Heitä työssään kohtaavien ammattilaisten on juuri nyt erityisen tärkeää pystyä tunnistamaan lapsen tai nuoren turvattomat kasvuolosuhteet ja löytämään keinoja tukea perheitä. Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa tuntea lasten kaltoinkohtelun ilmiö ja muodot sekä sen tunnistamisen ja siihen puuttumisen keinot eri palveluissa.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)   

Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto (5 op): Lastensuojelun asiakasperheiden elämäntilanteet ovat selvästi vaikeutuneet valtaosassa kuntia koronaepidemian takia. Sijaishuollossa on tarjolla työtehtäviä niin sosiaali- kuin terveysalan työntekijöille. Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto -opintojakso on suunnattu sijais- ja jälkihuollosta kiinnostuneille ja siinä osaamistaan kehittäville työntekijöille.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät (5 op): Haluatko kehittää osaamistasiakuuteista kriisipalveluista, kiusaamisen interventiomenetelmistä sekä vuorovaikutus- ja ohjaustaidoista? Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Huumetyö (5 op): Haluatko tutustua huumeiden käyttökulttuurin historiaan ja nykytilanteeseen, valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin?  Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät (5 op): Haluatko perehtyä suomalaiseen Green Care –luontohoivaan ja luontovoimaan sekä luonto- ja eläinavusteiset toimintamuotoihin ja menetelmiin? Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Turvallisen lääkehoidon osaamista tarvitseville sosiaalialan ammattilaisille

Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla (TLS) –kokonaisuuden opinnot (3–10 op)

Aloita TLS-kokonaisuuden opinnot Lääkehoidon perusteet –opintojaksosta ja valitse muut opintojaksot kiinnostuksesi mukaan.  

Lääkehoidon perusteet (3 op), Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Taitopajat ja lääkelaskenta (2 op), kampuskohtaiset taitopajapäivät lähiopetuksena  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (Helsingin-kampus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (Oulun-kampus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (Pieksämäen-kampus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (Porin-kampus)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen (Turun-kampus) 

Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito (2 op), Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Lasten ja nuorten lääkehoito (1 op), Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito (1 op), Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Kehitysvammaisuus ja lääkehoito (1 op), Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus) 

Ilmoittaudu mukaan

Tutustu opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://hakija.diak.fi. Avoimen AMK:n syksyn opintotarjonnan löydät valitsemalla toteutusajaksi ”seuraava lukukausi”.   

Huom! Avoimen AMK:n yksittäisten opintojen maksutapana on vain Paytrail, ellei opintojen tiedoissa erikseen toisin mainita. Opintomaksu peritään heti ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli saat paikan valitsemiisi opintoihin. Jos jäät varasijalle, opintomaksu peritään vasta, jos voimme tarjota sinulle peruutuspaikan valitsemiisi opintoihin.   

Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa Diakin avoimen ammattikorkeakoulun opintotoimisto, avoin@diak.fi.