“Finnan käyttö helpottaa amk-opiskelijan elämää reippaasti” – Finna-käyttäjäkyselyn kertomaa

Tänä keväänä toteutettiin käyttäjäkysely kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-palveluissa.  Kysely sai yli 28 000 vastausta, joista n. 14 % edusti ammattikorkeakoulujen vastauksia (3945 kpl).

Finna-palvelua arvioi 251 kpl diakilaista käyttäjää. Kyselyn tuloksien perusteella tyypillisin diakilainen Finna-käyttäjä on opiskelija (n. 86 % vastaajista), joka

  • selailee, katselee, lukee tai kuuntelee Finna-aineistoa (91 %)
  • käyttää Finnaa vähintään kerran viikossa (47 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (37 %)
  • hyödyntää Finnaa opiskeluun (87 %) ja koulutehtäviin (57 %).
  • on kiinnostunut Finnassa eniten kirjoista (100 %), lehdistä & artikkeleista (98 %), oppimateriaaleista (58 %) ja opinnäytetöistä (48 % ).

Valtaosa diakilaisista vastaajista (90 %) pitää Finnaa helppokäyttöisenä palveluna. Finnalle käyttäjät antavat arvosanaksi 8.3, valtakunnallisen keskiarvon ollessa 8.6.  Edellä mainittu arvosana peilautuu myös suositteluhalukkuusindeksiin (NPS) vastaajien suositellessa Finnaa NPS-arvolla 40 (hyvä).

Käyttäjäkyselyn avoimilla vastausosioilla kartoitettiin käyttäjien tarkempia ajatuksia Finnasta. Useampi vastaaja totesi, että Finna on merkittävästi helpottanut opiskelua ja siinä edistymistä. Helppokäyttöisyyden ohella se tarjoaa luotettavaa ja kattavaa aineistoa. ”Finna on tosi hyvä, kaikille kaikkea” – toteaa yksi Finna-käyttäjistä. On myös hieno huomata vastauksista, että yhä useampi käyttäjistä hyödyntää Finnan monipuolista tarjontaa myös harrastuksiinsa ja muuhun vapaa-aikaansa (40 % vastaajista).

Finnaan kohdistuu myös kehittämistoiveita. “Ei huono, muttei täydellinenkään” -kommenttiin tiivistyy hyvin käyttäjäkyselyyn vastanneiden ajatukset.  Toisaalta palvelu nähdään varsin toimivana kokonaisuutena, mutta osa vastaajista koki myös Finnan toiminnot monimutkaisina ja hakutaitoja vaativana. Lisäksi toivottiin puhelinversiota kätevämmäksi.

Kiitoksia kaikille käyttäjäkyselyyn osallistuneille! Palautetta hyödynnetään Finnan kehittämisessä niin Kansalliskirjastossa kuin Diakissa. Kesäkuun alussa Diakin Finnassa otettiin jo yksi kehitysaskel eteenpäin, kun sitä täydennettiin avointen oppimateriaalien (AOE) -aineistoilla.

Mukavaa kesää kaikille Finna-käyttäjille!

Susanna Kinnari
Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö