Siirry sisältöön

Monikulttuurisuus haastaa ohjaus- ja neuvontatyötä

Suomen väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Maahanmuuttajien ja monikulttuurisen työvoiman määrä kasvaa lähitulevaisuudessa, mikä avaa yhteiskunnalle sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Uutuusjulkaisussa tarkastellaan monikulttuurisen ohjaustyön kehittämistä koulutuksen avulla. Näkökulmina ovat esimerkiksi kielitietoinen ja omakielinen ohjaus ja verkostotyö osana ammatillista kasvua.

Suomessa maahanmuutto on suhteellisen nuori ilmiö, minkä takia yhteiskunnan ja työpaikkojen käytännöt sekä asenneilmapiiri eivät välttämättä ole vielä valmiita muutokseen. Maahanmuuttajien parissa työskentelevillä asiantuntijoilla ja ohjaajilla ei monesti ole tarpeeksi ohjaustyössä tarvittavaa erityisosaamista, kuten kulttuuri- ja uskontosensitiivistä työotetta. Keskusteluun on noussut myös monikulttuuristen nuorten kohtaamat haasteet opinto-ohjauksen ohjaustilanteissa. 

– Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen on ajankohtainen haaste Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tilastokeskuksen mukaan maassamme asui 423 494 ulkomaalaistaustaista henkilöä vuoden 2019 lopussa. Heistä 49 prosenttia asui pääkaupunkiseudulla. Virtaa ohjaukseen -hankkeessa toteutetun koulutuspilotin tavoite oli vastata monikulttuurisen ohjausosaamisen ammatilliseen vahvistamiseen eri työntekijäryhmissä, kertovat Diakin asiantuntijat ja hankkeen loppujulkaisun toimittaneet Susanna Hyväri ja Pia Sahonen.  

Julkaisu käsittelee Virtaa ohjaukseen -koulutushanketta ja tuo yhteen monikulttuurista ohjaus- ja neuvontatyötä käsitteleviä koulutuskokeilun tuloksia. Artikkelikokoelma esittelee keskeisiä ohjauksen teemoja, jotka ovat ajankohtaisia monikulttuurisen työn eri tehtävissä. Pääpaino teksteissä on koulutuspilotin sisällöissä ja pedagogissa ratkaisuissa. 

Teoksen toimittajat Hyväri ja Sahonen suosittelevat teosta erityisesti monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille.  

–  Julkaisu soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, kansalaistoimijoille ja muille ohjauksen teemoista kiinnostuneille.

Hankkeen järjestämä koulutus on avannut monikielisen ja -kulttuurisen ohjauksen eri ulottuvuuksia ja moninaisuutta. Tavoitteena oli kehittää ohjaustyötä tekevien ohjausosaamista ja tukea samalla verkostoitumista. Koulutuksesta saadun palautteen mukaan lähes kaikki osallistujista kokivat ammatillisen itseluottamuksensa ja kiinnostuksen kehittää ammatillista osaamistaan lisääntyneen. 

Julkaisu sisältää myös artikkeleita omakielisestä ohjauksesta ja uskontolukutaidosta sekä ryhmäohjauksesta. Kielitietoisuuden ja omakielisen ohjauksen artikkelit jäsentävät kielellistä vuorovaikutusta monikulttuurisessa työssä. Uskontolukutaidon käsittely tuo uusia näkökulmia uskontojen ymmärtämiseen tämän päivän maailmassa. 

Vuonna 2022 alkaa OPH-rahoitteinen Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä -täydennyskoulutus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, joka pohjautuu Virtaa ohjaukseen -hankkeen tuloksiin. 

 

Virtaa ohjaukseen -hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. 

Hyväri, S. & Sahonen, P. (toim.) (2021). Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittäminen – Virtaa Ohjaukseen –koulutushankkeen tulokset. Diak Työelämä 22, Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-378-0  

Tutustu julkaisuun Theseuksessa.
 

Yhteystiedot 

Susanna Hyväri, VTT, asiantuntija, TKI, Diak, susanna.hyvari@diak.fi  

Pia Sahonen, VTM, asiantuntija, TKI, Diak, pia.sahonen@diak.fi  

Helka Repo, viestinnän asiantuntija, helka.repo@diak.fi