Diak jatkaa rakenneratkaisun valmistelua kolmen mallin pohjalta

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on 11.5.2021 järjestetyssä kokouksessaan valinnut toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esittämästä kymmenestä vaihtoehtoisesta kampusrakenne-ehdotuksesta kolme, joiden pohjalta suunnittelua jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa ja joista neuvotellaan sidosryhmien kanssa.

Jatkovalmisteluun etenivät seuraavat kampusrakenne-ehdotukset:

  • Helsinki, Oulu, Pori ja liikkuva kampus
  • Helsinki, Oulu, Pori (vain terveysala) ja liikkuva kampus
  • Helsinki, Oulu, Pori, Pieksämäki/TKI-yksikkö ja liikkuva kampus.

Nykyisellään Diakilla on viisi kampusta Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Turussa ja Porissa.

Yhteistä jatkovalmisteluun valituille vaihtoehdoille on se, että toiminnan kehittämistä jatkettaisiin Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla samalla kun kehitetään uutta liikkuvan kampuksen mallia. Diakin liikkuvan kampuksen on tarkoitus tuoda koulutuspalvelut sinne, missä niitä valtakunnallisesti tarvitaan.

Pieksämäen- ja Porin-kampusten osalta jatketaan neuvotteluja erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvistamiseksi. Lisäksi Pieksämäen-kampuksen toiminnan, myös koulutustoiminnan, jatkamiseksi tarjotun rahoituksen tulevaisuudelle halutaan saada riittävä varmuus ja jatkuvuus.

– Diakin kaikilla kampuksilla on vahvaa osaamista ja vahvoja kumppanuuksia, joista haluamme pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Arvostamme yhteistyöaloitteita, joita eri suunnilla on tehty. Niitä lähdetään nyt konkretisoimaan ja varmistamaan rahoitus, toteaa Diakin hallituksen puheenjohtaja Hannu Harri.

Turun-kampuksen toiminnan siirtymisestä Helsinkiin neuvotellaan

Diakin tulkkikoulutus on nykyisellään keskitetty Turun-kampukselle. Diak jatkaa laadukasta tulkkikoulutusta myös tulevaisuudessa, mutta kampusratkaisuna neuvotellaan koulutuksen siirtämisestä Helsingin-kampukselle.

– Kampusratkaisuista riippumatta haluamme pitää huolta Turun seudun verkostoistamme. Myös Turun-kampuksella työskentelevä henkilöstömme on meille erittäin tärkeää, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Perusteet jatkovalmisteluun edenneiden vaihtoehtojen valinnalle

Diak haluaa jatkossakin olla valtakunnallinen toimija sosiaali- ja terveysalan, kirkollisen koulutuksen ja tulkkauksen aloilla. Se haluaa olla laadukas ja toimintaansa jatkuvasti kehittävä ammattikorkeakoulu.

Muutostarpeen perusteena on muun muassa varautuminen kiristyvään taloustilanteeseen. Diak pyrkii ennakoimaan rahoituksen kiristymistä ja turvaamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä.

– Tulevina vuosina Diakin valtionrahoitus tulee putoamaan ennusteiden mukaan alle 18,5 miljoonaan euroon sen ollessa tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on turvata Diakin tuloksellisuus, vetovoima ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa, kertoo Hannu Harri.

Vaikutukset opiskelijoihin ja opiskeluun

Diak huolehtii mahdollisesti suljettavien kampusten osalta niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa. Opintojen toteutustapa selviää osana muutoksen valmisteluprosessia.

Koulutusten laatu on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Diakille.

– Koulutuksia toteutetaan kampusrakenteen mahdollisista muutoksista huolimatta korkeatasoisen opetuksen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan ohjauksen kautta, Elina Juntunen lupaa.

Seuraavat askeleet

  • Päätöksentekoprosessi on vaiheistettu niin, että tässä ensimmäisessä vaiheessa hallitus valitsi vaihtoehdot, joita lähdetään nyt jatkovalmistelemaan.
  • Seuraava, erittäin tärkeä vaihe on henkilöstön kuuleminen. Se toteutetaan yhteistoimintaneuvottelujen kautta. Neuvottelujen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä.
  • Vasta kun henkilöstöä on kuultu ja jatkovalmistelun tulokset arvioitu, hallitus etenee lopullisen päätöksen tekemiseen.
  • Päätös tehdään näillä näkymin syksyllä 2021.

Tavoitteena on, että toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

Lisätiedot

Opiskelijoita tiedotetaan asiasta Tuudossa ja Diaklessa keskiviikon 12.5.2021 aikana.