Uusi julkaisu tarjoaa ajankohtaisen katsauksen seurakuntien kasvatustyöhön

Diakin julkaisema ja Kirjapajan kustantama Kasvu vapauteen – Nuorten rinnalla seurakunnassa -teos on julkaistu. Kyseessä on 2020-luvun puheenvuoro seurakuntien kasvatustyöhön, sekä katsaus kirkon nuorisotyön kehityssuuntiin tulevaisuudessa.

– Kirjan lähtökohtana on ollut tarjota oppikirja Diakin kirkon alan opiskelijoille, ja heistä erityisesti kasvatuksen ammattilaisiksi opiskeleville. Kun kirjan sisältöä hahmoteltiin ja suunniteltiin, huomasimme jo varsin pian, että se tulee hyödyttämään laajemminkin kirkon kasvatuksen kenttää, kirjoittajana ja teoksen toimittajana toiminut kirkon alan lehtori Helena Kauppila toteaa.

Mitä seurakunnan nuorisotyö on – ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa? Teos tarkastelee näitä kysymyksiä ja tarjoaa katsauksen kirkon nuorisotyön kehityssuuntiin. Nuorten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen on kirjan kantava teema. Teoksessa pohditaan, miten vakiintuneita rakenteita ja toimintatapoja tulisi muuttaa nuorten oman äänen vahvistamiseksi ja toivon lisäämiseksi. Seurakuntien perinteisiä toimintamuotoja käsitellään uusista näkökulmista, joiden yhteisenä tavoitteena on rohkaista nuoria kasvamaan oman elämänsä ja hengellisyytensä subjekteiksi.

– Artikkelit käsittelevät muun muassa lasten ja nuorten uskonnollista kasvua ja kehitystä, dialogisuutta, osallisuutta ja spiritualiteettia.

Myös ajankohtaiset teemat, kuten ekoteologia, ympäristöahdistus, seurakuntien sateenkaarinuoret ja solidaarisuus erilaisuuden äärellä ovat Kauppilan mukaan keskeisiä teoksen kulmakiviä. Teos tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa sekä kirkon kasvatusalaa opiskeleville, että alalla jo toimiville henkilöille.

Diakin julkaisemaa ja Kirjapajan kustantamaa teosta on ollut kirjoittamassa laaja rivistö kirkon alan lehtoreita, yliopettajat Minna Valtonen ja Mikko Malkavaara, sekä useita freelancer-kirjoittajia.

– Voinee varmaankin liioittelematta sanoa, että tässä on nyt 2020-luvun puheenvuoro seurakuntien kasvatustyöhön. Tässä mennään tänä päivänä ja kymmenen vuoden päästä joku kirjoittaa uuden kirjan, jossa esiin nousevat uudet teemat.

Julkaisu 

Kasvu vapauteen — Nuorten rinnalla seurakunnassa (2021), Kirjapaja. 

https://lkkp.kauppakv.fi/sivu/tuote/kasvu-vapauteen/2764724