Varhaiskasvatuksen opintopolut koottuna uuteen opintoportaaliin

Kuvassa puisia värikyniä pinottuna päällekkäin.
Varhaiskasvatusalasta kiinnostuneille on koottu tietoa alan opintopoluista ja kelpoisuusehdoista uuteen opintoportaaliin, joka on avattu osoitteessa www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -opintoportaali palvelee alalle opiskelemaan hakeutuvia nuoria, alanvaihtajia sekä jatko- ja lisäopinnoista kiinnostuneita. Opintoportaalista löytyvät myös Diakin sosionomi (AMK) ja sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus koulutusten opetussuunnitelmat sekä niihin liittyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Lisäksi opintoportaalista löytyy tietoa varhaiskasvatusalan eri ammattien kelpoisuusehdoista ja varhaiskasvatuslain viimeaikaisista muutoksista sekä alan ammattilaisten haastatteluja omista urapoluistaan.

Tutustu sivustoon www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi.

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi -opintoportaali on tuotettu yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä OSAO:n (OSAO), Suomen Diakoniaopiston (SDO), Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak), Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Oulun yliopiston (OY) kanssa OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020 – 31.5.2022.

Lisätietoa hankkeesta:

Hankkeen kotisivut: www.oamk.fi/osaava
Seuraa hanketta Instagramissa: @osaava_hanke