Tsemppari kulkee opiskelijan rinnalla: Savon seudulla ryhdytty Tuumasta töihin

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeessa on saatu hyviä tuloksia ohjausmallista, jolla tuetaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden koulutukseen pääsyä Savon seudulla.

Diakin ja alueen oppilaitosten yhteistyöhanke on suunnattu romani- ja pääväestölle sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kuopiossa.

– Moni kaipaa lisätukea oman koulutuspolkunsa löytämiseen ja työllistymiseen. Voi olla pitkäaikaistyöttömyyttä tai ammatillinen koulutus puuttuu monelta kokonaan. Myös putoamisvaarassa olevia opiskelijoita olemme saaneet tuettua hankkeen myötä, kertoo projektipäällikkö Inga Angersaari

Erityisesti mentoriohjaajan eli tsempparin mukanaolo on havaittu hyväksi toimintatavaksi hankkeessa. Tsemppari kulkee opiskelijan rinnalla ja tukee jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa ja matkan varrella opinnoissa. Jo ennen opintoja tapahtuva niin sanottu etsivä työ on uutta monen oppilaitoksen toiminnassa.

– Tsemppareiden rooli muodostui hyvin tärkeäksi hankkeessa, ja Iloksemme olemme havainneet, että oppilaitosten työntekijöiden työnkuviin ja toimintaan on jo juurtunut ohjausmallin elementtejä, kertoo mentori-ohjaaja Kati Tynnyrinen

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen romani- ja maahanmuuttajaväestöön. Monikulttuurisen ohjauksen tarve on tullut ilmeiseksi hankkeen aikana.

– Tsemppariksi tarvitaan eri taustoista tulevia ihmisiä, myös romanitaustaisia. Meillä on lukuisia hyviä kokemuksia tsempparin kanssa yhdessä asioiden selvittelystä. Olemme saaneet palautetta, että ilman tätä apua ei henkilöllä olisi tullut mieleenkään lähteä edes selvittämään mahdollisuuksiaan, Angersaari kertoo.

Tulokset esiin webinaarissa

Maaliskuun lopussa päätökseensä tulevan hankkeen tuloksia kootaan yhteen päätöswebinaarissa tiistaina 23.3.2021 klo 8.45–12. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautumiset toivotaan.

– Webinaari suunnattu opettajille, ohjaustyötä tekeville sekä kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudessa esitellään hankkeen tärkeimpiä tuloksia ja ydinteemoja sekä sujuvan koulutuspolun rakentuminen ammatillisessa koulutuksessa eli Tuumasta töihin -ohjausmalli, Inga Angersaari kertoo.

Tilaisuudessa kuullaan myös eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen, kansanedustaja Tarja Filatovin puheenvuoro: Miksi työ on tärkeää ihmiselle ja työllisyys Suomelle? Yliopistonlehtori Anne-Mari Souto puolestaan johdattelee aiheeseen: Kohti yhdenvertaista ja anti-rasistista ohjausotetta; kuinka käsitellä yhteiskunnallista eriarvoisuutta uraohjauksessa. Lataa seminaarin ohjelma täältä>>

Hankkeen tuloksista julkaistaan kevään 2021 kuluessa sähköinen loppujulkaisu, johon kootaan hankkeen podcast-sarja, kirjallisia artikkeleja ja Tuumasta töihin -ohjausmalli. Lue lisää >> https://tuumastatoihin.diak.fi/

Hanketietoa

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke on suunnattu niille 25–55-vuotiaita henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen toisen asteen koulutus tai jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa hankkeessa on ollut mukana Etelä- Savon Koulutus Oy (Esedu) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), sekä yhteistyökumppanina Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta, ja kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2018–31.3.2021.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Inga Angersaari, inga.angersaari@diak.fi 050 472 70 73
Mentori-ohjaaja Kati Tynnyrinen, kati.tynnyrinen@diak.fi 050 472 96 10

https://tuumastatoihin.diak.fi/