Siirry sisältöön

”Kansainvälisyys on minun polkuni”

Aino-Maria Ervelä, 28, Community Development and
Conflict Resolution YAMK-tutkinnosta valmistunut 

Kankaanpäästä lähtöisin oleva 28-vuotias Aino-Maria Ervelä valmistui joulukuussa 2020 Diakin kansainvälisestä maisteriohjelmasta. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Community Development and Conflict Resolution puhutteli kansainvälisistä asioista kiinnostunutta Ervelää.  

– Valmistuin sosionomiksi vuonna 2015, jonka jälkeen aloitin työt Espoon keskuksen lastensuojelussa. Olin siellä töissä reilun vuoden ajan ja tein paljon palveluntarpeen arviointia ja sosiaaliohjausta. 

Työsuhteen loppupuolella kiinnostus kansainvälisyyttä kohtaan nousi taas esille. Ervelä muutti vuodeksi Valko-Venäjälle, missä hän teki vapaaehtoistöitä suljettuihin laitoksiin sijoitettujen nuorten ja kehitysvammaisten parissa. Tuolloin heräsi myös kipinä jatkokouluttautumiseen.  

– Siellä heräsi kiinnostus kansainvälisiä suhteita ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Tiesin, että haluaisin vielä opiskella ja etsin erilaisia vaihtoehtoja. 

Ajatus viiden vuoden yliopisto-opinnoista tuntui hieman etäiseltä, eivät YAMK-tutkinnot puhutelleet.  

– Kun kuitenkin näin Diakin kansainvälisen linjan maisteriohjelman, se resonoi minussa heti. Ajattelin, että tämä on minun polkuni.  

Ervelä toteaa, että hakupäätös syntyi, kun hän huomasi tutkintotaustansa olevan sopiva. Kansainvälinen YAMK-tutkinto tuntui tarpeeksi tiiviiltä ja monipuoliselta viemään häntä lähemmäs kansainvälisiä uria, jotka kiinnostavat häntä.  

– Oli sellainen ajatus, että voin yhdistää opintoihin aikaisempaa osaamistani.  


 ”Tavoitteenani on yhteisen ymmärryksen lisääminen”

Nykyisin Espoon perhesosiaalityössä sosiaaliohjaajana työskentelevä Ervelä kokee, että opinnot sopivat hyvin hänen tämänhetkiseen työnkuvaansa.  

– Teen työssänikin ruohonjuuritason konfliktinratkaisutyötä. Toimin sovittelijana perheenjäsenten välisissä ristiriidoissa ja esimerkiksi silloin, kun koulun ja kodin väliset suhteet ovat menneet ristiin. 

Hän kokee saaneensa opintojensa myötä vahvistusta aikaisemmalle osaamiselleen, sekä uusia työkaluja osaamisensa kehittämiseen. Halu siirtyä tarkastelemaan ilmiöitä laajoina kokonaisuuksina motivoi häntä opinnoissa.  


”Intensiivikurssi Tansaniassa opetti paljon” 

Ervelä osallistui marraskuussa 2019 intensiivikurssille, joka järjestettiin Iringassa Tansaniassa. Hän kokee kurssin olleen erityisen tärkeää oppimisen kannalta. Yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja yliopiston kanssa konkretisoi työn merkityksellisyyttä.  

 Vierailimme paikallisissa kylissä ja teimme ryhmähaastatteluja. Teimme löytämiemme tarpeiden ja vahvuuksien pohjalta toimintasuunnitelmia.  

Kurssilla käsiteltiin voimavarakeskeistä näkökulmaa yhteisöjen kehittämiseen, mikä on tyypillistä kehitysyhteistyökonteksteissa. Ervelä toi voimavarakeskeisyyden lopputyössään myös espoolaiseen yläkouluun, ja työn tavoitteena oli kehittää yläkouluyhteisöä oppilaiden osallistamisen ja yhteisen ideoinnin keinoin.  

 Kansainvälisessä YAMK-tutkinnossa on olennaista ymmärtää, että asiat eivät ole yksiselitteisiä. Kaikki liittyy kaikkeen. Globaalit ilmiöt vaikuttavat paikallisiin ilmiöihin, ja päinvastoin.  

Ervelä pohtii, että kansainvälinen tutkinto sopii erityisesti sellaisille ihmisille, joilla on uteliaisuutta ja halua sekä kehittyä, että kehittää.  

– Pitää olla halua tehdä asioita paremmin ja viedä niitä eteenpäin. Uteliaisuus auttaa ymmärtämään asioita paremmin, sekä lisää yhteistä ymmärrystä.  

Teksti: Heidi Volotinen
Kuva: Aino-Maria Ervelä

Tutustu YAMK-tutkintoihin.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.