Siirry sisältöön

Ensimmäinen kirkon kasvatuksen barometri nyt julkaistu

Kirkon tutkimuskeskuksen barometrikooste Innostava ja Kohtaava kasvatus: Kirkon kasvatuksen barometri 2020 on julkaistu. Kyseessä on ensimmäinen kirkon kasvatustoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisten yhteistyössä tekemä laaja tutkimus, joka käsittelee ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen ja barometrikyselyn tulosten keinoin.

Barometritutkimus toteutui Diakin YAMK-tutkinnon opinnäytetöinä. Nuorisotyönohjaajina työskentelevät Mia Kuronen, Mikko Matkoski, Mia Mod ja Jenni Surakka toteuttivat kyselytutkimuksen omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta. Projektin käynnistämisestä, toimittamisesta ja opinnäytetöiden ohjauksesta vastasivat Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Porkka ja yliopettaja Minna Valtonen.

– Barometri välittää kuvaa kirkon kasvatustyön nykytilasta, esimerkiksi työntekijöiden työhyvinvoinnista ja arvoista, johtamisesta ja esimiestyöstä. Se tarjoaa tietoa ajankohtaisista teemoista, muun muassa leirityöstä ja digitalisaatiosta sekä nuorten osallisuudesta ja vaikuttamistoiminnasta, Valtonen kuvaa.

Julkaisu koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa julkaistaan keväällä 2020 seurakunnissa toteutetun barometrikyselyn tulokset. Tarkasteltavina teemoina ovat muun muassa kirkon kasvatustyön asiantuntijuus, esimiestyö ja johtajuus, leirityön nykytila sekä lasten, nuorten ja perheiden osallisuus seurakunnissa.

Toinen osa esittelee kirkon kasvatustoimintaa tarkastelevia tutkimuksia. Artikkeleissa käsitellään kotien uskontokasvatusta kaupunkiympäristössä, jäsenyyden muodostumista uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä, sekä nuorisotyön arvostusta.

Kolmannessa osassa tehdään tutkimuksiin ja barometrikyselyyn pohjautuva katsaus kirkon kasvatustoiminnan ja seurakuntien toteuttaman kasvatustyön tulevaisuuteen. Jouko Porkka ja Minna Valtonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta pohtivat sitä, miltä kirkon kasvatustyö näyttää tulevaisuudessa ja mikä kristillisessä kasvatuksessa on keskeistä.

– Samalla tutkimus myös paljastaa useita kehittämisen kohtia: Kasvatuksen työntekijöillä on koulutuksen tuomaa erityisosaamista, jota seurakunnissa ei aina tunnisteta. Tarvitaan entistä syvällisempää monialaista yhteistyötä ja vallan jakamista. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisi vahvistaa, Valtonen kuvailee julkaisusta saatavaa merkittävää tietoa.

Tutkimusprojektin tavoitteena on ollut Porkan ja Valtosen mukaan luoda kuvaa mahdollisimman monipuolisesti kirkon kasvatuksen koko kentästä aina varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön ja perheiden parissa tehtävään työhön.

– Julkaisun otsikko Innostava ja kohtaava kasvatus kiteyttää sen, mikä vastaajien mielestä työssä on tärkeintä eli ihmisten kohtaaminen, auttaminen ja innostaminen, Valtonen kuvaa.

Kirkon kasvatuksen barometri 2020:n toteuttamisessa olivat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kirkon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Seurakuntaopisto, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry sekä Kirkon Varhaiskasvatuksenohjaajat ry. Julkaisun ovat toimittaneet Jouko Porkka ja Minna Valtonen. Barometri on osa Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjaa.

Innostava ja Kohtaava kasvatus: Kirkon kasvatuksen barometri 2020 on luettavissa Kirkon julkaisutietokannassa.

Lisätietoja:

Lehtori Jouko Porkka
jouko.porkka@diak.fi

Yliopettaja Minna Valtonen
minna.valtonen@diak.fi