Diak kehittää sote-alan koulutusta Nepalissa ja Vietnamissa

Koronapandemia on jopa laajentanut osallistumisen mahdollisuuksia, kun kansainväliset seminaarit on toteutettu verkkoympäristössä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta Nepalissa ja Vietnamissa yhdessä kuuden korkeakoulun kanssa. Kummastakin kohdemaasta on mukana kaksi korkeakoulua ja lisäksi verkostossa on kehittäjäkumppaneita Norjasta ja Turkista.

‒ Vahvistamme koulutuksen opiskelijakeskeisyyttä verrattuna nykyiseen opettajakeskeiseen opetustapaan sekä perehdytämme opettajia uusien opetusmenetelmien käyttöön, projektipäällikkö Ari Nieminen Diakista kertoo.

Uusia menetelmiä käytetään mm. yhteisöjen kehittämisessä sekä innovaatio- ja simulaatio-opetuksessa. Myös viittomakieli ja sen hyödyntäminen opetuksessa kiinnostaa Nepalissa ja Vietnamissa. Uuden opetussuunnitelman opintojaksoja kehitetään työryhmissä, joissa on edustajia kaikista kumppanikorkeakouluista.

‒ Uutta opetussuunnitelmaa ei oteta käyttöön sellaisenaan. Kokoamme yhdessä työkalulaatikon, josta eri korkeakoulut voivat ottaa käyttöön omiin tarpeisiinsa istuvia osia, Nieminen sanoo.

Lisäksi hankitaan materiaaleja ja kirjallisuutta, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman toteutusta. Tarve on esimerkiksi uusille simulaationukeille, joilla harjoitellaan ja simuloidaan hoitotyötä terveysalan koulutuksessa.

Koronapandemia laajensi osallistumismahdollisuuksia

Koronapandemia toi omat haasteensa kansainvälisen kehittämishankkeen toteuttamiseen, vaikka suuri osa työskentelystä oli jo alun perin suunniteltu etäyhteyksillä toteutuvaksi. Syksyllä järjestetty seminaari Oslossa jouduttiin siirtämään matkustusrajoitusten vuoksi kokonaan verkkoon.

‒ Verkkototeutus on yllättäen lisännyt toiminnan inklusiivisuutta, koska useammat henkilöt kaikista mukana olevista maista ja korkeakouluista ovat päässeet osallistumaan, Nieminen kertoo.

Jatkossa tarkoituksena on avata hankkeen työseminaarit ainakin osittain opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjille eri maissa.

Myös yhteiskehittämisen työpajoja on järjestetty verkossa, ja opittu soveltamaan yhteiskehittämisen menetelmiä ja osallistavaa työskentelyä verkkoympäristössä. Esimerkiksi Diakin opiskelija Noora Sylman suunnitteli ja toteutti 4 virtuaalityöpajan sarjan osana opinnäytetyötään .

‒ Yhteiskehittämisen näkökulma on tärkeä meillä Diakissa. Haluamme välttää asetelmaa, jossa asiantuntijat tulevat länsimaista kertomaan, miten asioiden pitäisi olla. Kehittäminen onnistuu, kun toimijoilla on todellinen tarve muutokseen ja ratkaisuja etsitään yhdessä, Nieminen sanoo.

Diak ihmisarvon ja kunnioittavan kohtaamisen edistäjänä

Toinen DVINE-hankkeen keskeinen tavoite on ihmisten arvostamisen ja kunnioittamisen edistäminen. Vaikka kaikilla osallistuvilla korkeakouluilla on vahva arvopohja joko kristillisen taustan tai sosiaali- ja terveysalan yleisen ammattieetoksen kautta, erilaisissa kulttuuriympäristöissä arvostuksella tarkoitetaan jossain määrin eri asioita.

– Universaali tasa-arvo on helppo julistaa ideaalisena arvona, mutta käytännössä yhteiskunnat ja työorganisaatiot ovat hierarkkisesti organisoituneita. Tämä asettaa käytännön haasteen hyvinvointipalveluille ja ihmisten keskinäisen arvostuksen edistämiselle, Nieminen pohtii.

DVINE-hankkeessa koulutusta kehittävät yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, St. Xavier’s College ja Patan Academy of Health Sciences (PAHS) School of Nursing and Midwifery Nepalista, VID Specialized University Norjasta, Gazi Üniversitesi Turkista sekä Hue University of Medicine and Pharmacy ja Hue University of Sciences Vietnamista. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Lisätiedot: