Sulautuva oppiminen helpottaa poikkeusaikojen kouluarkea

henkilö pitää puhelinta kädessä. Puhelimen ympärillä on havainnollistava verkosto, jossa on henkilö- ja sovelluskuvakkeita.
BLENDI – Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla -hankkeessa sulautuvaa oppimista tuodaan luokkaopetuksen osaksi ympäri Eurooppaa. Sulautuvassa oppimisessa perinteisen opetuksen rinnalle on tarkoitus tuoda suunnitelmallisesti verkko-opetuksen elementtejä.

Lähiopetus on ollut keskeinen lähtökohta peruskoulujen opetukselle. Toisinaan verkko-opetusta on jouduttu ottamaan yllättävästi lyhyellä varoitusajalla käyttöön, kuten kävi kevään 2020 koronapandemian aikana koulujen siirtyessä etäopetukseen.

–          Opettajat joutuivat hyppäämään nopeasti verkko-opetukseen. Kun digielementtejä tuodaan alun perinkin tuntisuunnitelmiin, opettajilla on valmius muokata opetusta joustavasti. Sulautuva oppiminen sopii kaikkiin tilanteisiin, mutta koronapandemia toi tarpeen esiin konkreettisemmin, kuvaa yliopettaja Olli Vesterinen Diakista.

Sulautuvalla oppimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa perinteisen luokkahuoneopetuksen rinnalle tuodaan suunnitelmallisesti verkko-opetuksen elementtejä. Tarkoitus ei ole korvata lähiopetusta vaan täydentää sitä.

Osallisuutta digillä

Sulautuvaa oppimista tuodaan osaksi kouluopetusta BLENDI – Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla -hankkeessa ympäri Eurooppaa. Mukana on hanketta luotsaava Diakonia-ammattikorkeakoulu Suomesta sekä yhteistyöorganisaatiot Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Kyproksella.

Koronaviruksen runtelemilla alueilla kouluilla on haasteita siirtyä lähiopetukseen, ja rauhallisemmillakin alueilla osa oppilaista saattaa olla karanteenissa mahdollisten altistumisryppäiden takia tai muutoin kotona.

–          Jossain vaiheessa koulussa voi olla taas sellainen tilanne, että osa oppilaista on etänä ja osa koulussa, pohtii Haarajoen koulun rehtori Pekka Tukonen.

Haarajoen koulu Järvenpäässä on yksi BLENDI-hankkeeseen osallistuvista oppilaitoksista Suomessa. Koulussa tunnistetaan, kuinka yllättäen verkko-opetukseen jouduttiin keväällä hyppäämään. Tilanteella oli suuria vaikutuksia yksittäisten opettajien opetukseen ja työarkeen.

–          Viime keväänä opettajien tuntisuunnitelmat olivat jopa tavanomaista tarkempia, koska moni asia piti miettiä uudelleen, toteaa luokanopettaja Laura Manninen.

Helpotusta hankkeesta

Haarajoen koulussa ja muissa BLENDI-hankkeen toiminnassa mukana olevissa kouluissa lähdetään liikkeelle kartoittamalla, missä on parannettavaa ja mihin kehittämistoimet pitäisi ensisijaisesti kohdistaa. Hankkeen koulutuspalveluita muokataan tarpeiden mukaan.

Hanke tarjoaa oppilaitoksille kartoituksen ja koulutuksen lisäksi BLENDI-työkalupakin ja -verkkoalustan. Mahdollisuuksien mukaan kokoonnutaan Euroopan-laajuisen osallistujajoukon kanssa yhteen joko kasvokkain tai etänä.

Hankkeessa on juuri julkaistu BLENDI-opas, joka on monipuolinen verkkojulkaisu sulautuvasta oppimisesta. Julkaisu on saatavilla suomeksi, englanniksi, kreikaksi ja espanjaksi.

–          Kouluja mahtuu mukaan vielä, ja BLENDI-opasta voi kuka vain hyödyntää opetuksensa tukena, toteaa Olli Vesterinen.

Tietoa hankkeesta

BLENDI – Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla -hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) Suomessa. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä Universitat Pompeu Fabra Espanjassa.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta. Hankkeen kesto on 1.9.2019–31.8.2022.

Lue lisää ja tutustu BLENDIn mahdollisuuksiin osoitteessa https://www.blendedinclusion.eu/.

Lisätietoja:

Niko Nummela, projektipäällikkö
niko.nummela@diak.fi
+358 40 509 3574

Olli Vesterinen, yliopettaja, sulautuva oppiminen ja digitaalinen pedagogiikka
olli.vesterinen@diak.fi
+358 40 590 5949

Lue lisää mediatiedotteesta täältä.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.