FT Johanna Lammi Diakin palvelujohtajaksi

Filosofian tohtori Johanna Lammi on valittu Diakonia-ammattikorkeakoulun palvelujohtajaksi 30. marraskuuta 2020 alkaen. Hän siirtyy uuteen rooliinsa Helsingin yliopistolta Ohjausyhteistyön palveluiden päällikön tehtävästä.  

Lammi on aiemmin työskennellyt useissa eri tehtävissä Helsingin yliopistolla. Hän on kehittänyt Helsingin yliopiston opiskelijapalveluita tiiviissä yhteistyössä mm. kirjaston, tietotekniikkapalveluiden ja tilapalveluiden kanssa.  

Diakin palvelujohtaja johtaa Diakin opiskelijapalveluja, kirjasto- ja tietopalveluja sekä digi- ja infrapalveluja. Palvelujohtaja on osa Diakin johtoryhmää. 

Hakiessaan Diakiin Lammi vaikuttui Diakin uudesta strategiasta vuosille 20212030. 

 – Strategia puhutteli minua syvästi. Koin itselleni luontevaksi sisäistää aidosti Diakin arvotrohkeasti rakentava, hyvän maailman puolustaja, reilusti kohtaamalla.  

Diakin palvelujohtajan tehtävässä Lammi kiinnostui mahdollisuudesta luotsata moniammatillista palvelukokonaisuutta eteenpäin yhteisössä, jossa yhdistyy vahva kehittämisote ja asiantuntijuus sekä inhimillisyys ja lämpö. 

Johanna Lammi aloittaa tehtävässä 30. marraskuuta 2020. 

Kuva: Kimmo Kuisma